• Vitajte na stránkach SZŠ
    • Masér 5370 M
    • Asistent výživy 5304 M
    • Praktická sestra 5361 M
    • Zdravotnícky laborant 5308 M
    • Lauretta - žiačka našej školy

    • 26. 1. 2023
    • Ešte v minulom školskom roku sme ju mohli stretávať na chodbách našej školy, v súčasnosti však do školy Lauretta už nechodí. Musí sa liečiť, kým sa bude môcť vrátiť...

     Viac sa o jej príbehu a možnosti pomoci dozviete na: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14572

     Všetci prajeme Laurette skoré uzdravenie a tešíme sa, až sa bude môcť vrátiť znovu medzi nás.

    • Fyzická záťaž praktickej sestry pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti

    • 23. 1. 2023
    • Študenti II.D sa dňa 18.1.2023 zúčastnili prednášky o pôsobení fyzickej záťaže na pohybový aparát v práci praktickej sestry. Prednášajúca Mgr. Katarína Holienková im vysvetlila základné princípy kinestetiky v ošetrovateľskej starostlivosti. Žiaci si mohli aj prakticky vyskúšať manipuláciu s pacientom pri jeho vertikalizácii s ohľadom na správnu mechaniku tela, tak aby v budúcnosti mohli predchádzať rôznym poškodeniam svojho pohybového systému v dôsledku nadmernej záťaže a nesprávneho držania tela.

    • Exkurzia v SUSCCH v BB

    • 20. 1. 2023
    • Dňa 19.1.2023 sa žiačky 4. D triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Stredoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb v Banskej Bystrici. SUSCCH je špecializované zariadenie pre diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

     Privítala ich námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Víglašská. Žiačky mohli vidieť ARO, koronárnu JIS, oddelenia angiológie, kardiológie, kardiochirurgie a operačné sály.

    • Exkurzia v CSS TAU v Turí

    • 20. 1. 2023
    • 18.1.2023 sa žiaci IV.E triedy odboru praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie v CSS TAU v Turí. Toto veľké centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby vo viacerých formách: dom sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, poradenské centrum. Služby sú poskytované ako celoročné bývanie, týždenné bývanie, alebo ako ambulantná forma.

    • Medzinárodný prieskum medzi študentmi zdravotníckych škôl 2022

    • 16. 1. 2023
    • Pripomíname žiakom, ak ste dotazník ešte nevyplnili o možnosti hlasovania a vyjadrenia svojho názoru.

     Hlavným cieľom prieskumu „Barometer medzi študentmi zdravotníckych škôl 2022“ – prieskumu medzi budúcimi zdravotnými sestrami je zistiť, kam majú študenti namierené po ukončení štúdia, definovať dôvody ich rozhodnutia a pomôcť s personálnou stabilizáciou v českom a slovenskom zdravotníctve.

    • Vianočné prianie

    • 22. 12. 2022
    • Príjemné prežitie vianočných sviatkov,

     v novom roku pevné zdravie,

     lásku a veľa osobných

     a pracovných úspechov

     Vám želá

     Mgr. Daniela Peclerová a kolektív SZŠ Žilina

    • Stíšme sa, aby sme mohli počúvať...

    • 21. 12. 2022
    • Už sú za rohom! Najkúzelnejšie obdobie roka sa blíži. K predvianočnému času patria vianočné trhy, stretnutia s priateľmi, voňavé jedlá, nápoje, príjemná hudba. Prvé vianočné trhy sa konali vo Viedni v roku 1298 a táto milá tradícia sa neskôr rozšírila do celého sveta.

     V utorok 20.12. 2022 rozvoniavali po celej škole vianočné medovníky, koláče, wafle, toasty, punč a atmosféru dopĺňali vianočné koledy. Naši žiaci nám opäť v plnej paráde predviedli svoju kreatívnosť, talent, zručnosť a my sme tak mohli odísť domov s rôznymi darčekmi pre našich najbližších.

    • TEAMWORK

    • 24. 1. 2023
    • Dňa 19. 12. 2022 sa uskutočnila na našej škole súťaž z ANJ s názvom Teamwork. Žiaci 2. ročníkov pracovali spoločne v tímoch, ktoré si vopred vyžrebovali pri riešení rôznych cvičení. Tieto úlohy boli rozdelené do 4 hlavných kategórií (listening, vocabulary, reading, speaking). Po celkovom sčítaní bodov sa žiaci umiestnili na týchto miestach:

    • Kniha - priateľ človeka

    • 9. 1. 2023
    • V rámci prípravy na maturitnú skúšku sme so skupinou nemčinárok vytvorili nástenku v učebni č. 203, na tému: Kniha - priateľ človeka. Žiačky si pomocou spracovanej témy opakujú a utvrzujú nadobudnuté vedomosti na danú tému.

     E. Vargová

  • Partneri

  • PROJEKTY