• Vitajte na stránkach SZŠ
    • Masér 5370 M
    • Asistent výživy 5304 M
    • Praktická sestra 5361 M
    • Zdravotnícky laborant 5308 M
    • Kam na vysokú školu

    • 28. 9. 2023
    • Dnes 28.9.2023 Národné kariérne centrum organizovalo pre žiakov stredných škôl výstavu Kam na vysokú školu. Zúčastnili sa ho všetci štvrtáci našej školy. Získali informácie nielen o slovenských a českých vysokých školách, ale aj o štúdiu vo Veľkej Británii, v Dánsku, Holandsku, Španielsku, Belgicku, Taliansku, Švajčiarsku a Fínsku.

    • Svetový deň mlieka v školách

    • 27. 9. 2023
    • Dňa 25.9.2023 žiaci 2.AA v odbore asistent výživy pripravili ochutnávku mliek. Pripojili sa tak ku oslave Svetového dňa mlieka v školách, ktorý si každoročne pripomíname 27.septembra.

     Počas prestávok si žiaci i učitelia pochutnali na mliekach s príchuťou jahôd, karamelu, banánov či „zlaté medové“. Podstatou tohto dňa je vyzdvihnutie významu dôležitosti pitia mlieka a jeho zdravotných prínosov pre rastúci organizmus a poukázanie na možnosť rôznych spôsobov ako „vylepšiť či pozmeniť chuť“ mlieka.

    • Deň jazykov

    • 26. 9. 2023
    • Vážení učitelia, milí spolužiaci!

     Dovoľte mi privítať Vás na oslave Dňa jazykov, ktorým už 18 rokov oslavujeme jazykovú rôznorodosť Európy.Na svete sa hovorí približne 6000-7000 jazykmi, 225 z nich pochádza z Európy. Majorita svetového obyvateľstva používa iba niekoľko jazykov, väčšina je však používaná len pár tisícami alebo ich dokonca používa len hŕstka ľudí. V skutočnosti 96% jazykov používajú len 4% svetového obyvateľstva.

    • Biela pastelka

    • 22. 9. 2023
    • Kroky žiačok 3.E sa v piatok 22. septembra 2023 vybrali do žilinských ulíc vpísať BIELYMI PASTELKAMI ľuďom to, čo v obyčajný deň nie sú schopní vidieť.

     S pokladničkami v rukách a úsmevom na tvári sme sa snažili pomôcť slabozrakým ľuďom, ktorých sny žijeme každý deň bez toho, aby sme si to uvedomili.

    • Žilinský deň zdravia

    • 21. 9. 2023
    • Dnes 21. septembra 2023 sa konalo podujatie pod názvom Žilinský deň zdravia, ktorého sa pravidelne zúčastňuje aj naša škola. Naši žiaci merali návštevníkom krvný tlak a vysvetľovali rizikové faktory hypertenzie, poučili o správnom postupe privolania rýchlej zdravotnej služby pri náhlych stavoch.

     Pomocou tukomera merali záujemcom obsah tukov v tele, radili v rôznych oblastiach výživy, či už v rámci zdravého - fyziologického stravovania, ale i v otázkach výživy pri konkrétnych ochoreniach tráviaceho traktu. Súčasťou poradenstva bol aj názorný výpočet kalorických hodnôt potravín.

    • Imatrikulačný sľub prvákov

    • 12. 9. 2023
    • Sľubujem pred týmto zhromaždením,

     že pre našu školu budem iba potešením,

     že sa budem učiť, poctivo študovať

     a do školy pravidelne a načas chodievať.

     Učiteľky a učiteľov budem vždy počúvať,

     na hodinách vedomosti poctivo naberať.

     Pred školou nebudem viac postávať zbytočne,

     pripravený čakať budem, kým houdina nezačne.

    • Adaptačný týždeň

    • 12. 9. 2023
    • 4.9. zažili prváci dôležitý moment vo svojom živote. Žiaci vstúpili do novej školy, do obdobia, ktoré prináša veľa zmien. Vysporiadať sa s nimi vyžaduje určitú mieru úsilia žiaka. Tímy učiteľov v spolupráci so žiakmi vyšších ročníkov si pripravil na prvý týždeň školského vyučovania zaujímavý program, ktorého cieľom bolo zmierniť dopad potencionálnych adaptačných ťažkostí našich prvákov.

    • Slovenský Červený kríž

    • 10. 9. 2023
    • V rámci adaptačného týždňa sa žiaci prvých ročníkov mohli stretnúť aj so zástupcami Slovenského Červeného kríža, ktorí žiakom bližšie popísali činnosť Červeného kríža, jeho organizáciu, možnosti členstva, či zapojenia sa do humanitárnej činnosti, projektov, kurzov...

  • PROJEKTY

     Projekt Digitálny žiak

  • Partneri

    • Slávnostne otvárame školský rok 2023/24
    • SZŠ Žilina
    • Školský internát pri SZŠ Žilina ponúka
     okrem celoročného ubytovania žiakov stredných škôl aj možnosť príležitostného alebo celoročného ubytovania pre študentov vysokých škôl a pre verejnosť.
  • HĽADÁTE UBYTOVANIE V ŽILINE?

   Možnosti ubytovania a cenník (kliknite tu...)

  • Si DEVIATAK / DEVIATAČKA

   a zaujímaš sa o štúdium na Strednej zdravotníckej škole?

   Charakteristika školy (klikni tu...)

   Otvárané odbory (klikni tu...)

   Tešíme sa na Teba...

  • Prihlásenie

  • Učitelia - prihlásenie do Intranetu:

   Intranet (kliknite tu...)

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Elektronická schránka:
    • E0005592776
    • Meno školy
    • Stredná zdravotnícka škola
    • Telefón
    • Spojovateľka: 041/7244158
     Riaditeľstvo: 041/7003571
     Šk. internát: +421 911305680
    • Adresa školy
    • Hlboká cesta 23
     01001 Žilina
     Slovakia
    • IČO
    • 000607061
    • www stránka školy:
    • www.szshlbokaza.edupage.org
    • Úradné hodiny sekretariátu
    • každý pracovný deň 13:00 - 14:30 hod.
    • Facebook
    • https://www.facebook.com/szszilina.sk
    • Instagram
    • @szszilina
    • Vedenie školy:
    • Riaditeľka školy:
     PhDr. Ľubomíra Tudíková
     Zástupcovia školy:
     Mgr. Ondrej Labuda
     Mgr. Katarína Klučková
     Ing. Eva Masárová
     Mgr. Daniela Peclerová
     viac: https://szshlbokaza.edupage.org/a/zakladne-udaje
  • Mapa

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • portalvs

   • časopis Kam po strednej

  • Viac o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: https://www.mojastredna.sk/

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4210039