• Halloween na internáte

      Dňa 26.10. 2023, pár dní pred odchodom na jesenné prázdniny, sa na našom internáte uskutočnil Halloween. Žiaci mali možnosť ukázať svoju kreativitu v podobe masiek a vyrezaných tekvíc. Na úvod sa nám všetky masky predstavili a následne si porota vybrala 3 najlepšie. V podobnom duchu sa nieslo aj hodnotenie vyrezaných tekvíc. Po tomto hlavnom bode programu si mohli žiaci zatancovať a zabaviť sa na Halloweenskej párty.