• Denné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl: