• Denné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl:

        trojročné denné vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou