• Externé pomaturitné štúdium:

    dvojročné večerné pomaturitné  kvalifikačné štúdium  pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

     

    dvojročné večerné pomaturitné  kvalifikačné štúdium  pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

     

    trojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou