• Študijné odbory pre denné pomaturitné štúdium pre školský rok 2023/2024

  • Vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou

  Forma štúdia:       3-ročné denné pomaturitné štúdium

  Spôsob ukončenia: absolventská skúška

  Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie   ISCED-5B

   

  Odbory pre školský rok 2023/2024 budú schválené do konca apríla.  Následne budú na webovej stránke školy zverejnené prihlášky a  podmienky prijatia.  Prihlášky spolu s prílohami je potrebné zaslať do konca mája.