• Externé študijné odbory pre školský rok 2023/2024

   Odbory pre školský rok 2023/2024 budú schválené do konca apríla.  Následne budú na webovej stránke školy zverejnené prihlášky a  podmienky prijatia.  Prihlášky spolu s prílohami je potrebné zaslať do konca mája.

   Predpokladané otvárané študijné odbory:          

   • 5361 N   praktická sestra      

   Forma štúdia:             pomaturitné kvalifikačné  štúdium (dvojročné večerné štúdium)

   Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou.


   Učebný odbor:

   • 5371 H sanitár       

   Forma štúdia:              skrátené štúdium  (jednoročné večerné štúdium)

   Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených záverečnou alebo maturitnou skúškou.