• Externé študijné odbory pre školský rok 2024/2025

   Odbory externej formy štúdia budú schválené a zverejnené do mája 2024. Pre schválené odbory budú v máji zverejnené prihlášky a kritéria prijímacích skúšok pri jednotlivých odboroch. Termín podania prihlášok budeje do konca mája.

   Predpokladané otvárané študijné odbory:       

   • 5361 N   praktická sestra      

   Forma štúdia:             pomaturitné kvalifikačné  štúdium (dvojročné večerné štúdium)

   Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou.


    

   Predpokladané otvárané učebné odbory:  

   • 5371 H sanitár       

   Forma štúdia:              skrátené štúdium  (jednoročné večerné štúdium)

   Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených záverečnou alebo maturitnou skúškou.

    

   • 5365 H odborný opatrovateľ

   Forma štúdia:              jednoročné externé večerné štúdium

   Štúdium je určené pre absolventov so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou (experimentálne overovanie)

   Odbor  odborný opatrovateľ ešte nie je schválený Ministerstvom školstva SR. Prihlášky budú zverejnené až po doručení schválenia odboru (neposielať prihlášku iného odboru).

    • 5361 N praktická sestra:

    • Forma štúdia:  pomaturitné kvalifikačné  štúdium (dvojročné večerné štúdium)

     Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou.

     Štúdium končí maturitnou skúškou z odbornej zložky vzdelávania;

     Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

     Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.


     PRAKTICKÁ SESTRA      praktická sestra 5361 N                      

                           učebný_plán_PRS_2023           profil_absolventa PRS

     dvojročné večerné pomaturitné  kvalifikačné štúdium  pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

    • ​​​​​​​5371 H sanitár:

    • Forma štúdia:    skrátené štúdium  (jednoročné večerné štúdium)

     Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených záverečnou alebo maturitnou skúškou.

     Štúdium končí záverečnou skúškou;

     Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach.


     SANITÁR           5371 H   sanitár                                         

                              učebný plán SAN 2023               profil absolventa SAN 

     jednoročné večerné štúdium  pre absolventov  so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou