• Podpora projektov

   • Občianske združenie v zmysle stanov a na základe schváleného rozpočtu poskytuje každoročne zo svojich finančných prostriedkov:

    • na konci roka poukážky na ocenenie žiakov za reprezentáciu školy, za účasť na súťažiach, za úspešné ukončenie štúdia, za prospech
    • príspevok pre Radu mládeže - školský parlament pre svoju činnosť na škole
    • príspevok na Imatrikulácie
    • cestovné na SOČ, exkurzie, semináre a podujatia, štartovné na súťaže pre žiakov
    • knihy pre žiakov a do knižnice
    • príspevok na projekty na škole

     

    Príklady projektov realizovaných vďaka občianskemu združeniu:

    - nákup dezinfekčných zariadení v období pandémie - germicídne žiariče

    V roku 2021 boli do každej triedy a spoločných priestorov zakúpené germicídne žiariče, ktoré boli odporúčané používať ako prevenciu a ochranu zdravia žiakov počas pandémie vírusu Covid-19. Školy sa opakovane zatvárali a kvôli karanténe bol študijný proces často prerušovaný. Uzavretý statický germicídny žiarič  poskytuje účinnú dezinfekciu prietorov, v ktorých zbavuje vzduch mikroorganizmov, baktérií a vírusov aj počas prítomnosti osôb.

    Tieto prístroje budú v školských zariadeniach ako aj v zdravotníctve plniť svoju úlohu aj naďalej. Zásadným spôsobom sa tak zvýši štandard hygieny a čistoty počas chrípkového obdobia. Presne tak, ako notebooky, tablety a interaktívne tabule, ktoré si pred pár rokmi len máloktoré školské zariadenia mohli dovoliť.


    - projekt TV vonkajšie ihrisko, spoluúčasť so ŽSK

      


    - súťaž ZDZ

    V dňoch 25.4. - 27.4.2019 sa Zuberci Západných Tatrách  Roháčoch  konalo  súťažné stretnutie študentov vysokých škôl a stredných škôl dennej a externej formy odboru zdravotnícky záchranár.

    Súťaž prebiehala v nočnej a celodennej etape. Zadania úloh prebiehali  aj v teréne, jednotlivé modelové situácie boli zamerané na precvičenie  kompletného vyšetrenia pacienta, správnu diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, správnu liečbu, zabezpečenie a stabilizáciu pacienta.

    Okrem toho bolo možné sa zúčastniť prednášok a aktívne aj workshopov.

    Stretnutia sa zúčastnili študenti II. P ZDZ  pasívne aj aktívne, aktívne  súťažili dve dvojčlenné posádky.

       


    - projekt KIA Motors Slovakia športový deň netradičných športov

    Vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia žiaci zdravotníckej školy športovali celý deň

    V stredu 27.6.2018 prežili žiaci prvého a druhého ročníka na Strednej zdravotníckej škole Žilina deň plný netradičných športov, súťaží a zápolenia.

    „Chceme rozpohybovať našich žiakov, pretože sa zvyšuje množstvo civilizačných chorôb u detí a mládeže,“ povedala riaditeľka zdravotníckej školy Mgr. Peclerová, „Finančné prostriedky na nákup športového vybavenia nám poskytla v rámci Grantového programu 2018 Šport v regióne Nadácia Kia Motors Slovakia.“

    Žiaci sa zoznámili a vyskúšali si relatívne nenáročné športy a  hry ako Indiaca, Kubb, Ringo, Petanque, Kin Ball, Mikádo, Slackline...

     „Cieľom dnešného dňa bolo ponúknuť žiakom zážitok z pohybovej aktivity bez mimoriadneho fyzického úsilia a kondície a aj napriek tomu športovať a aj vďaka krásnemu slnečnému počasiu sme ukázali našim žiakom pred letnými prázdninami iné možnosti trávenia voľného času,“ doplnila Peclerová.

                           

    Sot_-_Sportovy_Den_Netradicnych_Sportov-2018 (pre spustenie videa - klikni tu...)


    - projekt s SPP - Paralympiáda

    V spolipráci s SPP  organizovala naša škola Paralympiádu pre telesne a mentálne postihnuté deti zo ZŠ Vojtašáka.

    Tento rok sa zúčastnilo 54 detí, ktoré súťažili v 7 disciplínach v 7 družstvách. Do družstiev boli rozdelení podľa veku.  Do realizácie akcie sú zapojení aj žiaci. Cieľom je viesť deti ku súťaživosti, spolupráci, prekonávaniu prekážok a vychovávať k prosociálnemu cíteniu našich žiakov, ku samostatnosti a zodpovednosti za druhých.


    - príspevok pre zahraničné exkurzie

    Exkurzia Londýn – Paríž

    V dňoch od 5. apríla 2018 do 11. apríla 2018 sme sa zúčastnili exkurzie Londýn – Paríž. Počas 3 dní v Londýne sme pocítili, čo to znamená britské aprílové počasie a videli sme najznámejšie pamiatky tejto metropoly. Hoci známy Big Ben bol v klietke z lešenia, ostatné pamiatky od Buckinghamského paláca, cez Trafalgarské námestie až po Tower Bridge sme mohli vidieť v plnej kráse. Zaujímavosťou bol výlet do parku Greenwich, ktorým prechádza nultý poludník. S Londýnom sme sa rozlúčili večernou jazdou na London Eye a známe miesta sme tak videli osvetlené z vtáčej perspektívy. Jeden deň v Paríži sme využili na prehliadku chrámu Notre Dame, pokochali sme sa pohľadmi na mesto z Eifellovej veže a niektorí z nás mali ešte možnosť vidieť krásy tejto metropoly počas plavby na Seine. Bodkou za našou exkurziou bol deň v Disneylande, kde okrem známych rozprávkových postavičiek boli aj rôzne iné atrakcie a kolotoče, ktoré sme mali možnosť vyskúšať.

       

    Historická exkurzia prvákov do Osvienčimu

    V Osvienčime tak počas vojny zomrelo viac ako 1 milión obetí. Zo Slovenska bolo počas vojny deportovaných približne 70 000 Židov. Celá prehliadka, ktorá trvala približne 3,5 hodiny na nás hlboko zapôsobila a veľmi sa nás dotkli najmä osudy konkrétnych väzňov, ktoré nám vyrozprávali naši sprievodcovia. Myslíme si, že toto miesto by mal aspoň raz v živote navštíviť každý z nás. Veríme tiež, že podobné hrôzy sa už nikdy nezopakujú.

      


    - Celoslovenská súťaž v prvej pomoci organizovaná na SZŠ Žilina 2018

    V celoštátnom kole súťaže v poskytovaní prvej pomoci sa umiestnila na popredných priečkach už tretí krát po sebe

    Na Strednej zdravotníckej škole v Žiline sa 13. júna 2018 konalo celoslovenské finále súťaže zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci. Tohtoročná súťaž sa konala pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia stredných zdravotníckych škôl.

    Samotná súťaž sa začala prepadnutím objektu školy teroristami, no našťastie školu aj rukojemníkov oslobodili vojaci z elitného 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny. Po vyčíňaní teroristov ostalo veľa zranených, dokonca aj mŕtvy, a úlohou všetkých súťažných družstiev bolo zachrániť čo najviac ľudí, ktorí utrpeli rôzne poranenia.

    Súťažiaci poskytovali prvú pomoc pri nehode s hromadným postihnutím, pri dopravnej nehode, úraze v teréne,  pracovnom úraze, náhlych stavoch, srdcovo-pľúcnom oživovaní, vedomostnom teste a telesnej zdatnosti. V konkurencii 12 tímov zo Slovenska sa organizátorská škola umiestnila na striebornej priečke.

    „Naše družstvo v zložení Dávid Ivánek, Simona Hrušková a Samuel Medvecký preukázalo fantastické vedomosti, schopnosti a odhodlanie pri záchrane ľudských životov.“ informovala Daniela Peclerová, riaditeľka školy.

            

    Stredná zdravotnícka škola, Žilina v RTVS (pre spustenie videa - klikni tu...)


    Celoslovenská súťaž prvej pomoci organizovaná na SZŠ Žilina 2017

    V poskytovaní prvej pomoci vyhrala druhý krát po sebe celoštátne kolo.

    Dňa 14.6.2017 organizovala Stredná zdravotnícka škola, Žilina, ako minuloročný víťaz, celoštátne kolo v poskytovaní prvej pomoci. Súťažiaci poskytovali prvú pomoc pri dopravnej nehode, športovom, školskom, domácom úraze, srdcovo-pľúcnom oživovaní, vedomostnom teste a telesnej zdatnosti. V konkurencii 13 tímov z Česka a Slovenska sa víťazmi tohto ročníka stála organizátorská škola.

    12. ročník tejto súťaže sa už v prvý deň jej začatia niesol vo veľmi príjemnom a najmä športovom duchu. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia stredných zdravotníckych škôl a tohtoročným organizátorom je práve Stredná zdravotnícka škola v Žiline, nakoľko v roku 2016 vyhrala celoslovenské kolo. 

    Hlavná časť súťaže sa koná na 6 stanovištiach, kde boli simulované rôzne situácie, kde súťažiaci museli poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Následne absolvujú vedomostný test a samozrejme bude preverená aj ich fyzická zdatnosť v športových disciplínach. Víťazné družstvo v zložení Martin Hôrečný, Filip Kysela a Patrik Medvecký preukázalo fantastické vedomosti, schopnosti a odhodlanie pri záchrane ľudských životov. Vďaka tomuto úspechu škola získala šancu organizovať budúci 13. ročník celoštátnej súťaže. Veríme, že budúci rok získa Stredná zdravotnícka škola, Žilina zlatý hattrick v poskytovaní prvej pomoci.