• Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole

    • Štatút rady školy - 2021 (stiahnite tu...) 

     Plán práce rady školy - rok 2022 (stiahnite tu...) 


     Zoznam členov rady školy:

     P.č. 

      Meno, priezvisko členov rady školy 

      Je volený/delegovaný za ... 

      Mgr. Katarína Klučková – predseda rady školy 

      pedagogický zamestnanec 

      2 

      PaedDr. Edita Vargová - podpredseda rady školy 

      pedagogický zamestnanec 

      3 

      Mária Urbaníková - tajomník rady školy 

      nepedagogický zamestnanec 

      4 

      Ema Dobešová - člen rady školy 

      za žiakov školy 

      5 

      MUDr. Róbert Skácel - člen rady školy 

      za rodičov 

      6 

      Katarína Škulcová - člen rady školy 

      za rodičov 

      7 

      Eva Hanuliaková  - člen rady školy 

      za rodičov 

      8 

      Mgr. Anna Verešová - člen rady školy 

      delegovaný zástupca ŽSK 

      9 

      Mgr. Zuzana Mešková - člen rady školy 

      delegovaný zástupca ŽSK 

      10 

      Ing. Iveta Ďurišová, MBA - člen rady školy 

      delegovaný zástupca ŽSK 

      11 

      MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA - člen rady školy 

      delegovaný zástupca ŽSK