• Školská jedáleň

    • Využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni. Stravu poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 12.00 do 14.00 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre študenta je 2,50€. 

     Máme zavedený elektronický systém objednávania stravy.

     Na stravovanie v ŠJ je potrebné sa prihlásiť. Prihlášku si môžete stiahnuť  tu, alebo ju dostanete v kancelárii ŠJ.