• Školská jedáleň

    • Využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni. Stravu poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 12.00 do 14.00 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre študenta je 1,81€.

     Na stravovanie v ŠJ je potrebné sa prihlásiť. Prihlášku si môžete stiahnuť na webovej stránke školy szshlbokaza.edupage.org v sekcii Škola – Školská jedáleň, alebo ju dostanete v kancelárii ŠJ. 

     Máme zavedený elektronický systém objednávania stravy.

    • Informácie pre stravníkov:

    • Spôsob platenia stravy:

     Úhrada stravného sa vykonáva len bankovým prevodom formou paušálneho preddavku, alebo internetbankingom. Suma ľubovoľná - navýši sa konto stravníka, z ktorého si postupne čerpá obedy.

     Číslo účtu na platbu stravného v školskej jedálni vo formáte:

     IBAN : SK90 8180 0000 0070 0048 0798

     variabilný symbol: bude stravníkovi pridelený v kancelárii ŠJ

     popis platby: celé meno stravníka


     Spôsob objednávania stravy:

     Stravník si obed objednáva  v prihlasovacom boxe v jedálni.

     do 13,45 hodObed sa dá objednať (odhlásiť) najneskôr v predchádzajúci pracovný deň 

     Bližšie informácie v kancelárii ŠJ, telefonicky na č. 041/7244158

  • Prihláška na stravovanie:

   Nové tlačivo na prihlášku na stravu pre žiaka dochádzajúceho denne do školy: 

   Prihláška ŠJ žiaci 2022 vo verzii DOC – stiahnite tu…

   Prihláška ŠJ žiaci 2022 vo verzii PDF – stiahnite tu…

   Žiadosť o vrátenie preplatku:   Žiadosť o preplatok (stiahnite tu...)

  •   

  • Odkaz na prihlásenie: https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni


   Prihlásenie:

   Výber jedálne:  9068   (Žilina - Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23)

   Užívateľ:  priezvisko.meno

   Heslo:   xxxxxxxxxxxxxxxxx


   Zabudnuté heslo

   Pokiaľ ste zabudli svoje heslo, môžete využiť funkcie Zapomenuté heslo.
   Po zadaní čísla jedálne a prihlasovacieho mena Vám príde odkaz na zmenu hesla na e-mail vyplnený ve Vašom účte.


   Aplikáciu Strava.cz pre Android si môžete stiahnuť z Google Play.

   Aplikáciu Strava.cz pro iOS si môžete stiahnuť z App Store.

   Návod na používanie Strava.cz nájdete na tomto odkaze.

   Návod na používanie mobilnej aplikáce Strava.cz pre Android nájdete na tomto odkaze.