• Školský internát - organizačné pokyny

    • Organizačné pokyny k nástupu do školského internátu budú zverejnené do 31.7.2023