•                    Zoznam triednych a zastupujúcich učiteľov

          Zoznam – triedny a zastupujúci triedny učiteľ            šk. rok: 2022/2023

    Trieda

    Triedny učiteľ

    Zastupujúci triedny učiteľ

    I. AA ASV

    Mgr. Štiffelová Magdaléna

    Ing. Sabová Monika

    I.AB ZDL

    Mgr. Štiffelová Magdaléna

    Ing. Sabová Monika

    I. B MAS

    PaedDr. Vargová Edita

    Mgr. Holienková Katarína

    I. C ZDA

    Mgr. Čelková Katarína

    Mgr. Psotová Jarmila

    I. D ZDA

    Mgr. Mičiaková Mariana

    Mgr. Šindlerová Zuzana

    I. E ZDA

    Mgr. Ondreášová Mária

    Mgr. Katarína Števušková

     

     

     

    II. AA ASV

    Ing. Sabová Monika

    Mgr. Štiffelová Magdaléna

    II.AB ZDL

    Ing. Sabová Monika

    Mgr. Štiffelová Magdaléna

    II. B MAS

    Mgr. Bačíková Zuzana

    Mgr. Vongrejová Alena

    II. C PRS

    Mgr. Katarína Števušková

    PhDr. Krňanová Beáta

    II. D PRS

    Mgr. Koperová Valentová Zuzana

    Ing.  Sabová Monika

    II. E PRS

    Mgr. Paurová Jana

    Mgr. Remeková Monika

         

    III.A ZDL    

    Mgr. Hennelová Katarína

    Mgr. Pučkovicová Miroslava

    III.B MAS

    Mgr. Sýkorová Zuzana

    Mgr. Palková Zuzana

    III. C PRS       

    PhDr. Tisoňová Veronika

    Mgr. Martišová Janka

    III.D PRS         

    PhDr. Vanková Beáta

    PhDr. Majerníková Dagmar

    III.E PRS

    Mgr. Klučková Katarína

    Mgr. Kántorová Michaela

         

    IV.A ASV

    Ing. Paučová Martina

    Ing. Špiláková Lucia

    IV.B MAS        

    Mgr. Šindlerová Zuzana

    Mgr. Sokolová Gabriela

    IV. C PRS     

    Mgr. Palková Zuzana

    Mgr. Mravcová Anna

    IV.D PRS       

    Mgr. Švajdová Iveta

    Mgr. Mičiaková Mariana

    IV.E PRS

    Mgr. Kováčová Gabriela

    Mgr. Želonková Zuzana

    IV.F ZDL

    Ing. Kubicová Iveta

    Mgr. Pučkovicová Miroslava

         

    I.S SAN           

    PhDr. Ondrášová Oľga

    Mgr. Jamnická Ľubomíra

         

    I.X  PRS         

    Mgr. Michnáčová Andrea

    Mgr. Klučková Katarína

    II.X PRS       

    PhDr. Kováčová Miroslava

    PhDr. Ondrášová Oľga