•  

                       Zoznam – triedny a zastupujúci triedny učiteľ                                  šk. rok: 2023/2024

    Trieda

    Triedny učiteľ

    Zastupujúci triedny učiteľ

    I. AA ASV

    Mgr. Vongrejová Alena

    Mgr. Bačíková Zuzana

    I.AB ZDL

    Mgr. Vongrejová Alena

    Mgr. Bačíková Zuzana

    I. B MAS

    Mgr. Janeková Denisa

    Mgr. Derbas Kristína

    I. C PRS

    Mgr. Martišová Janka

    Mgr. Jantošová Lucia

    I. D PRS

    Mgr. Dadajová Gabriela

    Mgr. Zatlukalová Marianna

    I. E PRS

    Mgr. Zatlukalová Marianna

    Mgr. Dadajová Gabriela

     

     

     

    II. AA ASV

    Mgr. Štiffelová Magdaléna

    Ing. Sabová Monika

    II.AB ZDL

    Mgr. Štiffelová Magdaléna

    Ing. Sabová Monika

    II. B MAS

    PaedDr. Vargová Edita

    Mgr. Holienková Katarína

    II. C ZDA

    Mgr. Čelková Katarína

    Ing. Mgr. Mestická Lenka

    II. D ZDA

    Mgr. Mičiaková Mariana

    Mgr. Šindlerová Zuzana

    II E ZDA

    MUDr. Dobiaš Martin

    Mgr. Kántorová Michaela

     

     

     

    III. AA ASV

    Ing. Sabová Monika

    Mgr. Štiffelová Magdaléna

    III.AB ZDL

    Ing. Sabová Monika

    Mgr. Štiffelová Magdaléna

    III. B MAS

    Mgr. Bačíková Zuzana

    Mgr. Vongrejová Alena

    III. C PRS

    Mgr. Števušková  Katarína

    PhDr. Krňanová Beáta

    III. D PRS

    Mgr. Koperová Valentová Zuzana

    Ing.  Sabová Monika

    III. E PRS

    Mgr. Paurová Jana

    Mgr. Remeková Monika

     

     

     

    IV.A ZDL    

    Mgr. Hennelová Katarína

    Mgr. Pučkovicová Miroslava

    IV.B MAS

    Mgr. Derbas Kristína

    Mgr. Palková Zuzana

    IV. C PRS       

    PhDr. Tisoňová Veronika

    Mgr. Martišová Janka

    IV.D PRS         

    PhDr. Vanková Beáta

    PhDr. Majerníková Dagmar

    IV.E PRS

    Mgr. Kántorová Michaela

    Mgr. Klučková Katarína

     

     

     

    I.S SAN           

    Mgr. Jarinkovičová Valéria

     

     

     

     

    I.X  PRS         

    PhDr. Kováčová Miroslava

    Mgr. Mravcová Anna

    II.X PRS       

    Mgr. Kasajová Miriam

    Mgr. Psotová Jarmila