• Večerné štúdium:

               5371 H  sanitár                            

        jednoročné večerné štúdium  pre absolventov  so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou