• Večerné štúdium:

        • sanitár 5371 H                                               učebný plán                profil absolventa 

        jednoročné večerné štúdium  pre absolventov  so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou