• Ponuka

    • Oznam o voľnom pracovnom  mieste

      

     Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste:

     Pracovné miesto: finančná účtovníčka

      

     Druh pracovného pomeru

     Hlavný pracovný pomer

     Termín nástupu

     Ihneď

     Pracovný úväzok

     plný -100%, 37,5 hodiny týždenne

     Kvalifikačné predpoklady

     Úplné stredné vzdelanie – ekonomické

     Náplň práce

     Komplexné zabezpečovanie účtovných agend

     Platové podmienky

     v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  základná stupnica  platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – platová trieda 5,  podľa počtu odpracovaných rokov (od 692 EUR do 830,50 EUR)

     Požadované doklady

     Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     Iné požiadavky

     Ovládanie účtovného  programu ISPIN, znalosti účtovania vo verejnej správe (rozpočtovníctvo)

     Termín podania žiadosti

     Od 19.4.2022 do 6.5.2022

     Kontaktná osoba     

     Ing. Eva Masárová

     Telefón

     041/7244158

     E-mail

     eva.masarova@szszilina.sk

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V Žiline dňa 19.04.2022     

                                                                                          Mgr. Daniela Peclerová,  riaditeľka školy, v.r.

     viac na: Inzerat_-financna_uctovnicka2022.pdf