• Oznam o voľnom pracovnom mieste

     Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina v súlade s § 84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste

     učiteľ pre vyučovanie odborných zdravotníckych predmetov na strednej škole

     Kategória

     Učiteľ

     Podkategória

     Učiteľ strednej školy

     Druh pracovného pomeru

     Hlavný pracovný pomer

     Termín nástupu

     01.11.2022

     Pracovný úväzok

     plný – 100%, 37,5 hodiny týždenne

     Kvalifikačné predpoklady

     • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
     • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu
     • absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia

     Náplň práce

     vyučovanie odborných predmetov

     Platové podmienky

     Nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa (od 942,50 Eur do 1 289,50 brutto)

     Požadované doklady

     Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doklady o vzdelaní

     Iné  požiadavky

     Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť preukázaná čestným vyhlásením (predkladá uchádzač o výkon pracovnej činnosti učiteľa)

     Termín podania žiadosti

     Do 31.10.2022

     Kontaktná osoba

     Ing. Eva Masárová

     Telefón

     041/7244158

     E-mail

     eva.masarova@szszilina.sk

      viac na: Inzerat_-_1x_ucitel_OSE_od_1.11.2022.pdf (stiahnuť tu...)