• Kuchárka

    • Oznam o voľnom pracovnom  mieste 

     Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste: kuchárka

     Pracovné miesto: Kuchárka v školskej jedálni

                       Striedava dvojzmenná prevádzka:

           pracovná doba 1. zmena: od 5,30 hod. do 13,30 hod.

                                      2. zmena: od 11,00 hod. do 19,00 hod.

     Druh pracovného pomeru

     Hlavný pracovný pomer

     Termín nástupu

     1.9.2023

     Pracovný úväzok

     plný -100%, 37,5 hodiny týždenne

     Kvalifikačné predpoklady

     Stredné vzdelanie – výučný list v odbore kuchár

     Náplň práce

     Zabezpečovanie postupov výroby jedál zmenovým kuchárom vo viaczmennej prevádzke v školskej jedálni, vrátane ich výdaja.

     Platové podmienky

     Nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe – platová trieda 2,  (od 709,- EUR do 851,- EUR)

     Požadované doklady

     Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     Iné požiadavky

     Zdravotný preukaz

     Termín podania žiadosti

     Do 31.7.2023

     Kontaktná osoba     

     Ing. Miroslava Jurkovičová

     Telefón

     041/7244158,  0908271344

     E-mail

     miroslava.jurkovicova@szszilina.sk

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V Žiline dňa 20.6.2023

     viac na:Inzerat_SJ_kucharka_2023_september.pdf