• Virtuálne dni otvorených dverí VŠ

   Témou nasledujúcich Virtuálnych DOD fakúlt a VŠ je študentský život na vysokej škole. Veríme, že po tomto vysielaní študenti získajú lepší prehľad o tom, ako môžu využiť svoj voľný čas pri štúdiu na VŠ. 

   Najbližšie vysielanie je naplánované na 24.11 - 25.11.2021. V obidvoch dňoch sa začína o 8:00 a končí o 13:00 hod.

   Posielame pár tipov otázok, na ktoré študenti dostanú odpovede:  

   • Aké športové, kultúrne a spoločenské vyžitie vaša univerzita alebo fakulta ponúka?
   • Kam chodíme počas voľného času a ako ďaleko je to od školy (kaviarne, puby, fitness, shopping …)?
   • Kde sa dá ísť a čo sa dá robiť v prestávke medzi hodinami ?
   • Je na univerzite/fakulte študentská kaviareň
   • Aké typy akcií organizujú študenti počas roka? 
   • Aké športy sa na vašej univerzite hrajú?
   • Aké zľavy majú študenti pri návšteve športových, kultúrnych a spoločenských akcií?
   • Majú všetci prváci internát?  
   • Aký je internát? Koľko ľudí v ňom býva? Je v rámci internátu aj telocvičňa, bazén, posilňovňa?
   • Koľko ľudí býva na izbe na internáte? Kedy je večierka?
   • Dá sa bývať aj na súkromí? Koľko to stojí a ako ľahko sa dá nájsť takéto ubytovanie?
   • Aká je strava v jedálni? Koľko jedál je na výber? A sú chutné? A podobne...

   Registrácia pre študentov:

   Ak sa študenti ešte nezaregistrovali, môžu tak urobiť po kliknutí na zelené tlačidlo. Informácie z VŠ, o ktoré majú záujem, tak dostanú skôr ako ostatní.  

   Virtuálne dni otvorených dverí VŠ

   Mám záujem sa zaregistrovať a mať medzi prvými novinky z VŠ>> 

  • Vaša Európa, Váš názor!

   odbor školstva a športu ŽSK si Vás dovoľuje informovať o konaní 13. ročníka podujatia s názvom „Vaša Európa, Váš názor!“ („Your Europe Your Say!“), organizovaného Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ktoré sa uskutoční 31.3.  - 1.4. 2022. Event je určený pre stredoškolákov z členských a kandidátskych krajín Európskej únie, teda príležitosť zapojiť sa má aj Slovensko. Registrácia potrvá do 26. novembra tohto roku, pričom prihlásiť sa môže akákoľvek stredná škola. Po uzatvorení registrácie bude z každej krajiny náhodne vyžrebovaná iba jedna škola a tá následne vyberie svojich troch študentov a jedného pedagóga, ktorí sa zúčastnia podujatia.

   TÉMA

   Názov nášho nadchádzajúceho podujatia znie: „Pravda o klamstvách. Mládež vzdoruje dezinformáciám.“ Podujatie bude venované zlepšovaniu povedomia o výzvach spojených s dezinformáciami a zároveň umožní mladým ľuďom uvažovať o tom, ako rozvíjať svoje zručnosti a kritické myslenie v boji proti dezinformáciám.

   V prílohe je priložená pozvánka. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa podujatie bude konať dištančnou formou.

   Prihlášku a ďalšie informácie nájdete tu: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2022.

  • Celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí VŠ a fakúlt prichádzajú...

   Počas minuloročných vysielaní podujatie navštívilo virtuálne DOD 17 380 študentov a ich rdičov, ktorí si spolu prezreli 175 984 vysielacích stránok vysokých škôl a fakúlt. Veríme, že toto podujatie opäť pomôže študentom pri výber vysokej školy.

   V minuloročnom vysielaní položili študenti vysokým školám viac ako 2000 otázok. Tieto otázky sme analyzovali a na základe výsledkov analýzy sme pripravili systém 5 tém, v rámci ktorých budú vysielať VŠ a fakulty.

   Takisto sme pozmenili formát vysielana s tým, že každé vysielanie bude prebiehať iba 2 dni (minulý rok to boli 4 dni). 

   Temíny a témy vysielaní:

   • 1.vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13-14.10.2021)
   • 2.vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24-25.11.2021)
   • 3.vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15-16.12.2021)
   • 4.vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19-20.1.2021)
   • 5.vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23-24.2.2021)

   V uvedených termínoch sa študenti môžu

   • pripojiť na stránky vysielania
   • pozrieť si prezentácie VŠ
   • naživo klásť otázky vysokým školám 

   Podujatie bude prebiehať na  stránke  www.virtualnydenotvorenychdveri.sk


   Chceli by sme Vás a Vašich študentov pozvať na prvé vysielanie, ktoré začína budúci týždeň v stredu a štvrtok (13-14.10.2021) od 8:00 - 13.00.

   Zaregistruj sa a

   • dostaneš pozvánku na celoslovenské Virtuálne dni otvorených dverí
   • získaš prístup k videu známej kariérnej poradkyni Zuzany Záhraníkovej Aká VŠ je pre mňa vhodná (videlo ho už viac ako 2000 končiacich študentov)
   • dostaneš prístup k checklistu z videa, aby si vedel/a správne postupovať a na nič si nezabudol/nezabudla.
  • Protikorupčná akadémia

   Protikorupčná akadémia je nový 3-mesačný bezplatný program pre mladých ľudí vo veku 17-28 rokov. Cieľom programu je odovzdať mladým ľuďom vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým môžu byť aktívni v boji proti korupcii vo svojom meste či obci.

   Účastníci získajú know-how potrebný na protikorupčný boj, investigatívnu prácu, verejnú kontrolu, alebo vytváranie kreatívnych kampaní či osvetových podujatí.

   Počas celých troch mesiacov budú na akadémii participovať odborní garanti, ktorí sú zároveň partnermi programu: spravodajský portál Aktuality, Investigatívne centrum Jána Kuciaka, advokátska kancelária AGM partners, Akadémia kritického myslenia, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, reklamná agentúra Diorama.

   Akadémia svoje brány otvorí začiatkom októbra. Čas na zaslanie prihlášky je do 8.septembra. Z uchádzačov vyberieme 25 najlepších. Podrobnejšie info spolu s prihláškou nájdete na webe: https://komunita.zastavmekorupciu.sk/akademia/

  • Juvenes Translatores

   dávame Vám do pozornosti možnosť zapojiť Vašu školu do 15. ročníka prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores určenej študentom stredných škôl, ktorí sa narodili v roku 2004. Organizátorom súťaže je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad a jej cieľom je podporovať štúdium jazykov a inšpirovať mladých lingvistov. Téma tohto ročníka je „Vydajme sa na cestu smerom k (ekologickejšej) budúcnosti“. Súťaž sa zameria na názory študentov na budúcnosť EÚ (vrátane jej ekologického rozmeru) a na úlohu, ktorú preklad a výučba jazykov zohrávajú pri búraní bariér medzi ľuďmi a kultúrami. Každoročne sa do nej zapája okolo 3000 študentov z približne 700 stredných škôl v rámci Európskej únie. Zapojenie sa do tejto súťaže môže znamenať pre Vašu školu prestíž tak v národnom, ako aj v medzinárodnom meradle. V prípade záujmu je potrebné Vašu školu do súťaže zaregistrovať. Registrácia bude prebiehať od 2. 9. 2021 do 20. 10. 2021.

   Viac informácií nájdete na stránke https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_sk.

  •  Európsky dialóg s mládežou 

   (v minulosti známy pod názvom Štruktúrovaný dialóg).

   Nadväzujúc na Sprievodcu školským rokom 2020/2021 (2.4.10. Neformálne vzdelávanie) si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri vypĺňaní online dotazníka Vašimi žiakmi a študentami.

   Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je umožniť žiakom a študentom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa priestoru pre mladých a participácie mládeže. Dotazník je určený mladým ľuďom vo veku od 13 do 30 rokov a jeho vyplnenie trvá približne 8 minút. Dotazník je potrebné vyplniť do 15. 6. 2021 a je dostupný v 25 jazykoch vrátane slovenčiny, češtiny a maďarčiny (výber jazyka je možný v pravej časti pod „Languages“. Odkaz na dotazník: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-8TH-CYCLE

   Európsky dialóg s mládežou je nástroj na podporu aktívnej účasti mladých ľudí  na demokratickom živote. Mladí ľudia takto dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky, a to až na európskej úrovni. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti v celej EÚ.

   Témou VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou je Priestor a participácia pre všetkých. Názory mladých ľudí sa premietnu do odporúčaní Európskej komisie a Rady EÚ pre členské štáty a návrhov opatrení, ktoré by sa mali v týchto oblastiach  implementovať.

   Viac informácií o Európskom dialógu s mládežou nájdete na stránke https://eudialogsmladezou.sk/ alebo v tomto videu.

   • studium na Metropolitní univerzitě Praha

   • Vzhledem k současné složité situaci ve školství Vám nabízíme v online brožuře detailní informace o všech našich studijních programech v českém i anglickém jazyce, jejich předmětové skladbě i profilu absolventa.

    Studentům Vašich posledních ročníků rádi představíme Metropolitní univerzitu Praha také na online Dni otevřených dveří.

    Více informací naleznete na www.mup.cz, nebo na tel. 602 408 044 – Bc. Martina Kodetová, vedoucí studijního oddělení (martina.kodetova@mup.cz), 725 780 598 – Mgr. Stanislava Zahálková, spolupráce se SŠ (stanislava.zahalkova@mup.cz)

    Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Univerzitní středisko Hradec Králové

   • Virtuálne DOD VŠ a fakúlt (9-12.2): link na vysielanie

   • od 9.2.2021 sa pokračuje s vysielaním Virtuálneho dňa otvorených dverí VŠ a fakúlt v čase od 8.00 do 13.00.

    V tomto čase bude k dispozícii aj online chat naživo, aby študenti mohli klásť otázky zástupcom VŠ.

    VŠ a fakulty budú vysielať pre jednotlivé kraje od utorka do piatku, preto si stačí vybrať, z ktorého kraja je Vaša stredná škola a v daný deň sa pripojiť.

    Na februárové vysielanie máme pripravených aj niekoľko noviniek:

    • do vDOD sa pridali ďalšie nové fakulty a univerzity, spolu ich vysiela až 45  
    • pribudli nové videá viacerých fakúlt 
    • viaceré školy si aktualizovali informácie pre študentov

    Veríme, že aj toto vysielanie bude podobne úspešné ako decembrové a januárové vysielania a pomôže Vašim študentom pri výbere vysokej školy.

    Virtuálny deň otvorených dverí prebieha na stránke:

    Virtuálny deň otvorených dverí  

    www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

   • Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   • Na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov  na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, Študentská 2, Trenčín.

     

   • Staň sa hviezdou pre hviezdy – navrhni im logo!

   • Dávame do pozornosti možnosť zapojiť žiakov Vašej školy do grafickej súťaže:

    Staň sa hviezdou pre hviezdy – navrhni im logo!

    Súťaž je vhodná pre žiakov ZŠ, SŠ ale aj VŠ, vyhodnotenie najlepšieho návrhu bude

    samostatne pre každú kategóriu zvlášť. Najlepší návrh zo všetkých sa stane podkladom pre

    tvorbu loga pre elitných slovenských športovcov.

    Viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/stan-sa-hviezdou-pre-hviezdy-navrhni-im-logo/

   • JUNIOR INTERNET AMAVET – Tvoj odrazový mostík do online sveta

   • Prihlasovať projekty do súťažných kategórií môžu autori do 15. marca 2021 na www.juniorinternet.sk 

    Súťažné kategórie: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn, JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (profil na Instagram-e alebo TikTok-u), JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní, JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ? 

     

   • štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite - informácie

   • Z dôvodu zachovania všetkých bezpečnostných a epidemiologických opatrení  Slovenská zdravotnícka univerzita nebude v tomto akademickom roku organizovať Deň otvorených dverí.

    Preto by sme Vám našu univerzitu chceli predstaviť aspoň takouto cestou.

    Bližšie informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a aj predstavenia jednotlivých fakúlt (vrátane kontaktov na kompetentné osoby) sú dostupné na http://www.szu.sk/book


    Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) má štyri fakulty:

    Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

    Lekársku fakultu

    Fakultu verejného zdravotníctva

    Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

    SZU poskytuje najširší diapazón vzdelávania v lekárskych a nelekárskych odboroch v Slovenskej republike.

    Podľa nezávislého medzinárodného ratingu  je na 7. mieste v hodnotení univerzít na Slovensku a na 3. mieste v uplatňovaní absolventov do praxe.

    • Vysoká škola?

    • Na www.portalvs.sk/sk/  získate informácie o:

     -  o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,

     -  aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality),

     -  kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar),

     -  centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti ďalšej registrácie a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov,

     -  poskytovanie veľkej podpory používateľov – poskytujeme pomoc telefonicky, e-mailom, chatom, osobne; pomôžeme vám vyhľadať informácie, kontakty; je pre vás pripravený aj chatbot, zoznámte sa s ním.

     viac na:https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach?from=menu1

      

   • Virtuálny deň otvorených dverí 12. - 15.1.2021

   •  www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

    V dňoch 12.1 až 15.1. 2021

    Počas jedného dňa môžete spoznať desiatky vysokých škôl, prečítať si profily fakúlt, pozrieť si videá o univerzitách, dostať odpovede na časté otázky.

    So zástupcami univerzity alebo fakulty môžete komunikovať naživo, prostredníctvom interaktívneho chatu. Aký je postup: 

    1. vyberte si Váš kraj
    2. pozrite si zoznam vysokých škôl alebo fakúlt
    3. vyberte si tie, ktoré vás najviac zaujímajú
    4. po kliknutí na ktorékoľvek logo vysokej školy sa zaregistrujete a môžete si pozrieť všetky vysielania

    Vysielanie začína každý deň o 7.55. Do 13.00 sú VŠ a fakulty k dispozícií na "ŽIVÉ" odpovedanie na otázky študentov cez online chat. 

    Od 13.00 sa možnosť písania otázok cez chat uzavrie. Stále si budete môcť pozrieť videá a profily VŠ až do 24.00 hod

    Ak by ste mali ďalšie otázky, môžete ich poslať vysokým školám cez email, ktorý je uvedený vždy hore v profile danej školy.

   • Vysielanie Virtuálneho DOD VŠ a fakúlt začína tento utorok (8.12.) a končí v piatok (11.12.)

   • Vysielanie Virtuálnych DOD sú rozvrhnuté do 4 dní:

    • utorok 8.12. - vysielanie pre stredné školy z Prešovského a Žilinského kraja
    • streda 9.12. - vysielanie pre stredné školy z Košického a Banskobystrického kraja 
    • štvrtok 10.12. - vysielanie pre stredné školy z Trnavského a Nitrianskeho kraja
    • piatok 11.12. - vysielanie pre stredné školy z Bratislavského a Trenčianskeho kraja.

    Začína sa každý deň o 7:55 ráno a VŠ a fakulty odpovedajú na otázky študentov vždy do 13:00. 

    Postup pre študentov ako si pozrieť vysielanie univerzít a fakúlt: 

    1. kliknite na stránku: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod
    2. vyberte si kraj, z ktorého je Vaša stredná škola 
    3. vyberte si VŠ alebo fakultu, ktorá Vás zaujíma 
    4. vypíšte krátky registračný formulár. Po uložení údajov už ste prihlásení a môžete začať pozerať video VŠ, prečítať si dôležité informácie a pýtať sa otázky. 
    5. Dĺžka sledovania videí je pre študentov naplánovaná na približne 45 min.  


    Ak sa chcú študenti zaregistrovať skôr, môžu tak urobiť. Vysielanie univerzít a fakúlt však začne až od utorka 7:55 ráno. 

    V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte.

    Filip Bais

    Národné kariérne centrum

    Jazdecká 65, Trnava

   • ON-line ponuka IUVENTY na 3. adventný týždeň

   • Ponuka pre mladých – každý deň o 16:00 hod.

    Pondelok: Nástenka snov s H. Klepáčovou

    Chcete spoznať svoje túžby, ciele, zámery a sny? Vytvorte si NÁSTENKU SNOV a urýchlite ich realizáciu. Dnes budeme snívať o vzťahoch - ...o vysnívanom partnerovi/partnerke a jeho/jej vlastnostiach, o zážitkoch s rodinou, vzťahoch s priateľmi a čo je najdôležitejšie, so vzťahom so sebou samým...

     Utorok: Dolár, libra, rubeľ... euro s absolventkami Súkromného konzervatória v Martine

    Prvá epizóda nášho hereckého seriálu sa zameriava na vonkajšiu hereckú techniku - pohyb, hlas a reč. Snaží sa ponúknuť návod, ako pracovať s vlastným hlasom, ako ho trénovať a používať. Tiež približuje teóriu javiskovej reči a cvičenia, ktorými je možné artikuláciu a výslovnosť zlepšiť.

    Shareuj, lajkuj, cvič: HOME CHALLENGE s Michalom a Lenkou Zubríkovcami

    Dnešný tréning s Lenkou a Mišom bude zameraný na spevnenie vnútorného svalstva v oblasti brucha a krížov (core).

    Streda: Mladí reportéri pre životné prostredie

    Kto sú mladí reportéri a o čo sa snažia? Na akých témach pracujú? Ako funguje tento vzdelávací program? Ak chceš poznať odpovede - sleduj nás 09.12.2020 o 16:00 hod. Infošky z prevej ruky získaš od mladých reportérov pre životné prostredie: Mateja Majerského, Aďky Henčekovej a Márie Jánošíkovej. Tešíme sa na Teba!

    Stvrtok: Vyrob si vlastnú hand-made hračku z dreva s Otom Sokolovským

    Vyrob si jednoduchy nabytok podla svojich predstav. Jednoduchy návod : vyroba skrinky z drevotrieskovych dosiek (DTD) v domacich (bytovych) podmienkach pre aspon kusok zrucneho laika. (bez specialneho naradia!) - offline.

    Piatok: Zdravo a chutne s Luckou Randovou II

    Tekuté zdravie - priprav si s Luckou zázvorový shot, kurkumové latte a bylinkový výluh na podporu imunity

    Ponuka pre dospelych pracujucich s mladymi ludmi – kazdy den o 18:00 hod.

    Pondelok: Klimatické záhrady so Silviou Szabóovou z Ekocentra SOSNA

    Klimatické záhrady, čo to je? Ako ich vybudovať a aké obohatenie môžu priniesť do práce s mládežou?

     Utorok: Talk show s Michaelou Kertészovou

    Streda: Rešpektujúca komunikácia 2 s Martinom Kurucom

    O postojoch a nastavení našej mysle pri komunikácii s mladými.

    Stvrtok: Veria mladí v demokraciu? S Veronikou Fishbone Vlčkovou z Rady mladeze Slovenska

    Prezentácia výsledkov reprezentatívneho výskumu na Slovensku a v Čechách realizovaného v rámci projektu Erasmus + (Strategické partnerstvá).

    Piatok: Húževnatosť - prebuďte zvedavosť, rozpáľte vášeň a uvoľnite potenciál s Martinom Kurucom

    Ako podporiť u mladých vášeň a vytrvalosť pri sledovaní zmysluplného cieľa v živote.

     Odbor podpory práce s mládežou

    E-mail: dana.gavalierova@iuventa.sk

    fb: www.facebook.com/IuventaTN

    www.iuventa.sk

    www.facebook.com/iuventa 

   • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   • pozvánka na virtuálny Deň otvorených dverí, ktorý UPJŠ organizuje online na Facebooku 25. novembra 2020 o 10:00. Zúčastniť sa ho môžu Vaši študenti, stačí, ak sa prihlásia v podujatí na Facebooku (https://bit.ly/VirtualnyDOD_UPJS).

    viac na:DOD_UPJS_pozvanka_2020.pdf

   • IUVENTA

   • dovolujem si dat Vam do pozornosti online ponuku volnocasovych aktivit pre mladych, ktoru spustila IUEVNTA od minuleho tyzdna.

    Kazdy den o 16:00 hod. na facebooku Iuventy ide nazivo bud webinar, workshop, pripadne diskusia na rozne temy.

    Niektore temy su pripravene ako workshop a je potrebne sa na nich prihlasit, ine su koncipovane ako webinar a staci sa pripojit v danom case na facebook Iuventy a pocuvat, pripadne klas otazky cez chat.

    V tyzdni 9. - 13.11. sme si pripravili tieto temy:

    Pondelok: Vytvor svoju hladacku (pojde o predstavenie questingu)

    Hra je trochu podobná geocachingu, kombinuje turistiku, orientáciu v teréne a hľadanie pokladu. 

    Utorok: Zažni svoju hviezdu!

    Chcel/a by si sa viac prejaviť? Hľadáš svoju cestu? Ako si vyberáš, čomu venuješ svoju pozornosť? V utorok 10.novembra o 16.00 sa uskutoční prvé zo série online stretnutí, vedených umelkyňou a facilitátorkou Dominikou Belanskou, na ktorom sa navzájom podporíme v autentickom prejave, otvorenej komunikácii a inšpirujeme v tvorení. 

    Na workshop je potrebne sa prihlasit (nebude verejne na facebooku): https://bit.ly/3ejHxdF

     Streda: Arteterapia - workshop

    Stvrtok: Face2Waste: papier

    Vieš správne triediť odpad? Oplatí sa to vôbec riešiť? Sme na Slovensku v separovaní lepší ako naši susedia? V rámci druhej časti webinárového seriálu sa spolu pozrieme bližšie na papier. V čom sú papierové odpady špecifické? Aké mýty o nich kolujú? A aké chyby robia Slováci najčastejšie pri ich triedení? Robíš ich aj ty? Zisti 12.11. o 16:00.

    Piatok: V zdravom tele zdravý duch: Zacvič si s hokejovým trénerom

    Vedie: Dávid Kurej zo SZĽH.

    www.iuventa.sk

    www.facebook.com/iuventa 

   • Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 23.-25.11.2020

   • Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa tento rok uskutoční ONLINE.  V snahe nenarušiť Vašu dištančnú výučbu sme DOD na UMB nastavili na poobedňajšie hodiny. Termín konania DOD ONLINE je v dňoch 23.  – 25. novembra 2020. Je rozdelený do troch dní a dvoch blokov o 15:00h  a o 17:00 h.  Počas troch popoludní si študenti budú môcť vybrať konkrétnu fakultu UMB, ktorá ich zaujíma  a počas prenosu položiť otázky, na ktoré nedostali odpovede. Podrobné informácie o DOD na fakultách UMB nájdete na odkaze: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/den-otvorenych-dveri-online.html

    Online verziu brožúr  nájdete na stránke: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/studijne-programy/ponuka-studia-na-ar-2021-2022/   spolu s ďalšími informáciami pre uchádzačov o štúdium. 

    Link na pripojenie na ONLINE DOD a možnosť klásť otázky prostredníctvom www.slido.com a # fakulty

    23. 11. 2020 

    15:00 Filozofická fakulta UMB - FF UMB http://bit.ly/dod_ffumb   otázky cez www.slido.com  #dodffumb   

    17:00 Fakulta prírodných vied UMB - FPV UMB http://bit.ly/dod_fpvumb  otázky cez www.slido.com #dodfpvumb

    24. 11. 2020

    15:00 Právnická fakulta UMB - PrF UMB  http://bit.ly/dod_prfumb  otázky cez www.slido.com  #dodprfumb   

    17:00 Ekonomická fakulta UMB - EF UMB  http://bit.ly/dod_efumb otázky cez www.slido.com  #dodefumb

    25. 11. 2020 

    15:00 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB - FPVaMV UMB  http://bit.ly/dod_fpvmv otázky cez www.slido.com  #DOD2020FPVMV   

    17:00 Pedagogická fakulta UMB - PF UMB http://bit.ly/dod_pfumb otázky cez www.slido.com  #DODPFUMB

    Ak niektorí z Vašich študentov ešte nemajú úplne jasno v tom, čo by chceli študovať, prípadne zvažujú niekoľko možností, odporúčame im krátky online test, ktorý pripravilo Kariérne centrum UMB. Test  Na aké povolanie sa hodíš?  trvá cca 10 minút a je vypracovaný podľa teórie RAISEC uznávaného psychológa prof. Johna L. Hollanda. Na základe výsledkov testovania môžu študenti zistiť svoj typ osobnosti, aké štúdium je pre nich  najvhodnejší a aké povolanie je pre nich ideálnou voľbou.

    Link na test:  https://bit.ly/3mJT7BD

    Informácie o programe ONLINE DOD budeme postupne zverejňovať a pridáme aj program jednotlivých fakúlt. Sme si vedomí, že online verzia plne nenahradí možnosť absolvovať klasické DOD a zažiť atmosféru na univerzite, prejsť si učebne či stretnúť študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium u nás, ale dúfame, že aspoň čiastočne „vtiahne“ Vašich študentov do vysokoškolského života a pomôže im v rozhodovaní, ktorým smerom sa uberať a čo ísť študovať.

    Všetky informácie zverejňujeme na univerzitnej web stránke www.umb.sk  a sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/umb.bbsr/ a https://www.instagram.com/umb_bb/

   • Súťaž #VeganNa5Dni

   • Sme medzinárodná mládežnícka organizácia so sídlom v Partizánskom, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu na celom svete. Realizujeme vzdelávacie projekty zamerané na interkultúrne vzdelávanie, na jazyky a používanie moderných technológií. Za naše najúspešnejšie online projekty považujeme bezplatný portál EduSkills+ (https://eduskills.plus/sk), ktorý ma za cieľ ponúknuť učiteľom vzdelávacie stratégie pre kozmopolitné zapojenie, učenie rozmanitosti, filozofiu a tiež ponúka praktické aplikovanie týchto princípov v triedach. Taktiež organizujeme podujatia ako najväčší a zároveň jediný festival cudzích jazykov na Slovensku - LingvaFest’ (https://www.lingvafest.sk/sk/), ktorý sa konal posledné dva roky v Bratislave, a na ktorom sa vlani zúčastnilo viac ako 2000 ľudí. Tento rok sme pre pandémiu zorganizovali jeho online verziu LingvaKvíz (https://kviz.lingvafest.sk/), do ktorého sa zapojilo viac ako 3 800 účastníkov. 

    Radi by sme Vám a Vašim študentom dali do pozornosti súťaž s názvom #VeganNa5Dni (https://veganna5dni.ikso.net), ktorú organizuje naše OZ Edukácia@Internet (https://ikso.net/sk/). Jej cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa viac zaujímali o globálne témy a tiež poukázať na negatívny dopad produkcie a konzumácie mäsa a živočíšnych výrobkov na našu planétu a na zdravie ľudí. Súťaž sa bude konať na Instagrame a bude trvať v období od 1. 11. do 15. 11. 2020. Študenti budú mať možnosť hrať o zaujímavé knižné tituly s vegánskou tematikou.

    Pravidlá súťaže

    Súťaž symbolicky začne 1. novembra, ktorý je označený aj ako Svetový deň vegánov. Cieľom súťaže je motivovať ľudí, aby aspoň na 5 dní skúsili do svojho jedálnička zakomponovať jedlá, ktoré budú výlučne len na rastlinnej báze. Úlohou súťažiacich bude pridať na svoj Instagramový profil 5 fotiek rôznych vegánskych jedál, ktoré si buď sami pripravili alebo mali možnosť jesť. Každý deň môžu pridať na svoj Instagram iba jednu fotku. Nie je nutné zapojiť sa do súťaže priamo 1.11. ale svojich 5 fotiek je možné na Instagram pridať kedykoľvek v priebehu súťaže. Taktiež nie je nutné pridávať fotky 5 dní po sebe, ale môžu byť pridávané v priebehu súťaže kedykoľvek.

    Na konci súťaže budú súťažiaci zaradení do žrebovania o tri vegánske knihy, ktoré pre náš kvíz darovalo vydavateľstvo Espero. Aby boli súťažiaci zaradení do žrebovania, je potrebné splniť tieto 3 podmienky:

    1. sledovať Instagramový profil nášho občianskeho združenia Edukácia@Internet (ikso_punkto_net), keďže takto si budeme môcť overiť, kto každý je zapojený do tejto výzvy

    2. pridať ku každej fotke #veganna5dni a napísať suroviny, z ktorých jedlo pozostáva

    3. vyplniť dotazník, ktorý pošleme do súkromnej správy na Instagrame každému súťažiacemu po tom, čo pridá všetkých 5 fotiek

     

   • Gaudeamus on-line prednáškové dni

   • Radi by sme Vás a Vašich študentov pozvali na Gaudeamus on-line prednáškové dni, ktoré sme pripravili ako čiastočnú náhradu zrušených jesenných podujatí Gaudeamus. Prednáškové dni prebehnú v termínoch: 3., 4., 10. a 11. novembra 2020. Aktuálny program prednášok nájdete tu https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow.

     

    Prednášky budú podľa programu naživo vysielané na Youtube kanál a Facebookový profil "Gaudeamus – veletrh vzdělávání". Po skončení prednáškových dní budú na Youtube kanáli a www.gaudeamus-sk.sk k dispozícii záznamy prednášok pre neskoršie pozretie.

     

    Priame odkazy na profily:

     

    Pozvite na on-line prednášky aj Vaše študenty. Na prednáškach sa dozvedia aktuálne informácie k ponuke pomaturitného štúdia, podmienkach prijímacieho konania a mnoho ďalšieho

     

     

   • Súťaž pre študentov - Európske vzdelávacie mobility

   • V mene občianskeho združenia Európsky Dialóg:

    Mesiac október sa nesie v znamení európskej kampane Time to Move, ktorej cieľom je propagovať európske vzdelávacie programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

    V rámci tejto kampane sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž, ktorej cieľom je rozšíriť informácie o týchto programoch medzi čo najviac mladých ľudí. Mnoho z nich totiž stále nevie aké možnosti im Európska únia ponúka, a to úplne bezplatne. Našim zámerom je, aby sa tí čo už boli/alebo by chceli ísť na podobnú mobilitu s nami podelili o svoju skúsenosť a natočili o tom krátke minútové video. Videá budú zverejnené na našich sociálnych sieťach, aby sa pozitívne informácie o mobilitách šírili a inšpirovali čo najviac mladých ľudí. Traja výhercovia získajú zaujímavé hodnotné ceny a možnosť vycestovať na nami ponúkanú mobilitu ak to neskôr pandémia dovolí.

    Kliknite na link:https://www.facebook.com/Europsky.Dialog/photos/a.137376519752711/1819602851530061

   • Aj Ty v IT Coding Club na tému "Tvorba webu bez programovania"

   • Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012. V dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3% - 5% z celkového počtu študentov týchto škôl. Ich počet sa dal prakticky spočítať na prstoch jednej ruky. Často sme tiež počúvali informácie o chýbajúcich IT odborníkoch a samostatnou kapitolou boli (a stále sú) aj chýbajúce ženy v IT sektore. My sme sa rozhodli to zmeniť, a tak teraz čítate o projekte Aj Ty v IT. Vitajte u nás!

    Viac informácií  pre dievčatá: https://www.ajtyvit.sk/nove-podujatia/