• Adaptačného vzdelávania

   • Adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie je nevyhnutnou a dôležitou súčasťou profesijného rozvoja začínajúcich pedagogických a začínajúcich odborných zamestnancov.

    Hlavný cieľ adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec.

    Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina je poskytovateľom adaptačného vzdelávania v rámci Programu adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca.