• Kontaktné údaje

    • Elektronická schránka: E0005592776

     Adresa: 

        Stredná zdravotnícka škola

        Hlboká cesta 23

        010 01   Žilina

      

     Úradné hodiny sekretariátu: každý pracovný deň  13:00 - 14:30 hod.

     sekretariát: sekretariat@szszilina.sk

     telefónne čísla:   Spojovateľka: 041/7244158
                                     Riaditeľstvo:   041/7003571
                                     Šk. internát: +421 911305680

     www stránka školy: www.szshlbokaza.edupage.org

     IČO: 000607061

      

     PhDr. Ľubomíra Tudíková

     riaditeľka

     Číslo telefónu: 041/7003571, 041/7244158, 0918 487 950

     Email: lubomira.tudikova@szszilina.sk


     Mgr. Katarína Klučková

     zástupkyňa riaditeľky školy pre odbornú zložku

     Číslo telefónu: 041/7244158

     Email: katarina.kluckova@szszilina.sk

      

     Mgr. Ondrej Labuda

     zástupca riaditeľky školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety

     Číslo telefónu: 041/7244158

     Email:  ondrej.labuda@szszilina.sk

      

     Ing. Eva Masárová

     zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-hospodárske a ekonomické činnosti školy a školskej jedálne

     Číslo telefónu: 041/7244158

     Email: eva.masarova@szszilina.sk

      

     Mgr. Daniela Peclerová

     zástupkyňa riaditeľky školy pre činnosti školského internátu

     číslo telefónu: 041/7003571, 041/7244158

     Email: daniela.peclerova@szszilina.sk

      

     Ing. Miroslava Jurkovičová

     vedúca školskej jedálne

     Číslo telefónu: 041/7244158

     Email: miroslava.jurkovicova@szszilina.sk