• Projekt Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina, ktorý realizujeme od mája 2022 a jeho ukončenie je datované k 22.12.2022:

  „ZAŽI DOBROVOĽNÍCTVO, UČ SA SKÚSENOSŤOU“

  Prajeme Vám príjemné čítanie!

               

  Touto cestou sa chceme poďakovať PhDr. Martinovi Brňákovi PhD. za umožnenie realizácie dobrovoľníckej činnosti v priestoroch Domu sv. Lazara v Žiline (SČK).

  Zároveň ďakujeme PhDr. Kataríne Holienkovej za pomoc pri spomínanej realizácii.

  Mgr. Michaela Kántorová, koordinátorka ŠP (bývalá ŽŠR) a členovia ŠP

  prezentáciu možno stiahnuť vo formáte pptx: Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou (stiahnuť tu...)