• Zmluvy, faktúry, objednávky - rok 2018

     Metodický pokyn predsedu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2012 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr


     Objednávky a faktúry SZŠ (od 1.11.2013)   

     Zmluvy od 1.1.2018 SZŠ Žilina (Excel), stiahnite tu...  

     10.12.2018          2078/2018-221          Kúpna zmluva č. T201850159

     30.11.2018          2085/2018-224/861   Zmluva o dodávke plynu č.9106577861

     30.11.2018          2085/2018-224/862   Zmluva o dodávke plynu č.9106577862

     26.11.2018          2030/2018-218           Zmluva o nájme nebytových priestorov

     19.11.2018          1982/2018-166           Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

     19.11.2018          1976/2018-187           Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

     08.11.2018          1946/2018-174           Kúpna zmluva

     28.09.2018          1792/2018-202          Zmluva o poskytovaní služieb

     10.09.2018          1692/2018-180           Dodatok č.8 k Zmluve o výučbovom zariadení

     22.08.2018          1722/2018-51             Dodatok č. 5 k licenčnej zmluve

     13.09.2018          1695/2018-194           Zmluva o poskytovaní verejných služieb

     12.09.2018          1681/2018-155           Zmluva o nájme nebytových priestorov

     22.08.2018          1680/2018-51             Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve

     03.09.2018          1548/2018-166           Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

     31.08.2018          1506/2018-155           Zmluva o nájme nebytových priestorov

     03.09.2018          1504/2018-172           Zmluva o nájme nebytových priestorov

     30.08.2018          1505/2018-155           Zmluva o nájme nebytových priestorov

     24.08.2018          1502/2018-155           Zmluva o nájme nebytových priestorov

     24.08.2018          1503/2018-155           Zmluva o nájme nebytových priestorov

     05.09.2018          1565/2018-187           Zmluva o dielo

     27.06.2018          1258/2018- 164          Kúpna zmluva

     27.06.2018          1257/2018- 163          Kúpna zmluva

     04.07.2018          1289/2018-166_1       Zmluva o dielo

     04.07.2018          1289/2018-166           Zmluva o dielo

     01.06.2018          1148/2018-1               Rámcová kúpna zmluva

     04.06.2018          1194/2018-160           Rámcová kúpna zmluva

     02.05.2018          721/2018-144             Zmluva o zabezp. a zneškodnení odpadu

     05.04.2018          405/2018-135             Rámcova dohoda

     05.04.2018          406/2018-136             Rámcova dohoda

     05.04.2018          407/2018-137             Rámcova dohoda

     28.03.2018          369/2018-133             Rámcova dohoda

     27.03.2018          362/2018-126             Rámcova dohoda

     27.03.2018          363/2018-127             Rámcova dohoda

     27.03.2018          364/2018-128             Rámcova dohoda

     27.03.2018          365/2018-129             Rámcova dohoda

     27.03.2018          366/2018-130             Rámcova dohoda

     27.03.2018          367/2018-131             Rámcova dohoda

     27.03.2018          368/2018-132             Rámcova dohoda

     13.03.2018          327/2018-121             Rámcova dohoda

     20.03.2018          345/2018-123             Zmluva o zverení majetku do správy

     26.02.2018          231/2018-32               Zmluva o nájme nebytových priestorov

     18.02.2018          303/2018-118             Zmluva o dielo

     05.03.2018          284/2018-94               Zmluva o nájme nebytových priestorov

     20.02.2018          230/2018-114             Zmluva o nájme nebytových priestorov

     16.02.2018          162/2018-113             Rámcová kúpna zmluva

     25.01.2018          64/2018-104               Zmluva o pedagogickej praxi

     09.01.2018          18/2018-93                 Rámcová dohoda

     09.01.2018          17/2018-92                 Rámcová dohoda