• Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
     • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Rada študentov

     • Kristína Kuricová, I.E PRS
     • Kristína Kuricová, I.E PRSčlen
     • Nina Mrázová, I.E PRS
     • Nina Mrázová, I.E PRSčlen
     • Petra Mičianová, II.C PRS
     • Petra Mičianová, II.C PRSčlen
     • Simona Karaffová, II.E PRS
     • Simona Karaffová, II.E PRSčlen
     • Mário Drnda, III.B MAS
     • Mário Drnda, III.B MASčlen
     • Lea Dubcová, III.F ZDL
     • Lea Dubcová, III.F ZDLčlen
     • Nikola Harišová, III.B MAS
     • Nikola Harišová, III.B MASčlen
     • Barbara Jakubíková, III.B MAS
     • Barbara Jakubíková, III.B MASčlen
     • Roman Krajčík, III.B MAS
     • Roman Krajčík, III.B MASčlen
     • Klára Nogová, III.B MAS
     • Klára Nogová, III.B MASčlen
     • Lucia Pokrievková, III.D ZDA
     • Lucia Pokrievková, III.D ZDAčlen
     • Mgr. Michaela Kántorovákoordinátor ŽŠR