• Kam na vysokú školu

     • Dnes 28.9.2023  Národné kariérne centrum  organizovalo pre žiakov stredných škôl výstavu Kam na vysokú školu. Zúčastnili sa ho všetci štvrtáci našej školy. Získali informácie nielen o slovenských a českých vysokých školách, ale aj o štúdiu vo Veľkej Británii, v Dánsku, Holandsku, Španielsku, Belgicku, Taliansku, Švajčiarsku a Fínsku.

      Mgr. Ľubomíra Jamnická

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Dňa 25.9.2023  žiaci 2.AA v odbore asistent výživy pripravili ochutnávku mliek. Pripojili sa tak ku oslave Svetového dňa mlieka v školách, ktorý si každoročne pripomíname 27.septembra.

      Počas prestávok si žiaci i učitelia pochutnali na mliekach s príchuťou jahôd, karamelu, banánov či „zlaté medové“. Podstatou tohto dňa je vyzdvihnutie významu dôležitosti pitia mlieka a jeho zdravotných prínosov pre rastúci organizmus a poukázanie na možnosť rôznych spôsobov ako „vylepšiť či pozmeniť chuť“ mlieka.

      Mlieko je všestranná potravina, opodstatnene  považovaná za veľmi hodnotnú súčasť výživy. Obsahuje všetky živiny – bielkoviny, tuky, sacharidy, minerálne látky, vitamíny. Je významným zdrojom vápnika, ktorý ľudský organizmus dokáže efektívne využiť. Napriek rôznym reklamám o význame mlieka a mliečnych výrobkov máme na Slovensku stále ešte veľký deficit jeho konzumácie. Jednou z úloh asistentov výživy je i osveta v rôznych otázkach výživy a touto akciou sme sa zamerali práve na túto oblasť.

      Ing. Lucia Špiláková

     • Deň jazykov

     • Vážení učitelia, milí spolužiaci!

      Dovoľte mi privítať Vás na oslave Dňa jazykov, ktorým už 18 rokov oslavujeme jazykovú rôznorodosť Európy.Na svete sa hovorí približne 6000-7000 jazykmi, 225 z nich pochádza z Európy. Majorita svetového obyvateľstva používa iba niekoľko jazykov, väčšina je však používaná len pár tisícami alebo ich dokonca používa len hŕstka ľudí. V skutočnosti 96% jazykov používajú len 4% svetového obyvateľstva. 

      Európsky deň jazykov sa koná každoročne 26. septembra. Je vynikajúcou príležitosťou ako zvýšiť povedomie o všetkých jazykoch zastúpených v dnešnej Európe a vyzdvihnúť ich spoločné znaky, rozdiely a niektoré z ich osobitostí. Predovšetkým je to ale oslava jedinečného jazykového kontextu Európy a popud pre ľudí všetkých vekových kategórii, v rôznych životných situáciách, naučiť sa svojej vlastnej reči i vyjadrovať sa aj v inom jazyku.

      Z tohto dôvodu sme si i my pre Vás pripravili krátke aktivity spojené s prezentáciou našich dvoch maturitných jazykov, slovenského a anglického jazyka. Prijmite teda naše pozvanie, zastavte sa pri každom stánku a užite si chvíľky strávené príjemnými aktivitami.

     • Biela pastelka

     • Kroky žiačok 3.E sa v piatok 22. septembra 2023 vybrali do žilinských ulíc vpísať BIELYMI PASTELKAMI ľuďom to, čo v obyčajný deň nie sú schopní vidieť. 

      S pokladničkami v rukách a úsmevom na tvári sme sa snažili pomôcť slabozrakým ľuďom, ktorých sny žijeme každý deň bez toho, aby sme si to uvedomili.

      Verejná zbierka Biela pastelka  je jednou z najväčších zbierok na Slovensku. Výnosy zo zbierky sú samozrejme pod prísnym dohľadom. Financie sú použité na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie teda aktivít, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým ľuďom ľahšie sa začleniť do bežného života.

      Bolo nám potešením pomôcť aj takýmto spôsobom a dúfame, že prinesieme našim činom mnoho ďalších krásnych a plnohodnotných dní pre všetkých ľudí bez rozdielu.

      Ďakujeme za zverenú dôveru Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako organizátorovi zbierky, pani učiteľkám odbornej klinickej praxe v 3.E a hlavne všetkým, ktorí prispeli či už nejakým eurom alebo pomocnou rukou.

      Majka a Tamara 3. E, odbor praktická sestra

     • Žilinský deň zdravia

     • Dnes 21. septembra 2023 sa konalo podujatie pod názvom Žilinský deň zdravia, ktorého sa pravidelne zúčastňuje aj naša škola. Naši žiaci merali návštevníkom krvný tlak a vysvetľovali rizikové faktory hypertenzie, poučili o správnom postupe privolania rýchlej zdravotnej služby pri náhlych stavoch.

      Pomocou tukomera merali záujemcom obsah tukov v tele, radili v rôznych oblastiach výživy, či už v rámci zdravého - fyziologického stravovania, ale i v otázkach výživy pri konkrétnych ochoreniach tráviaceho traktu. Súčasťou poradenstva bol aj názorný výpočet kalorických hodnôt potravín.

     • Imatrikulačný sľub prvákov

     • Sľubujem pred týmto zhromaždením,

      že pre našu školu budem iba potešením,

      že sa budem učiť, poctivo študovať

      a do školy pravidelne a načas chodievať.

      Učiteľky a učiteľov budem vždy počúvať,

      na hodinách vedomosti poctivo naberať.

      Pred školou nebudem viac postávať zbytočne,

      pripravený čakať budem, kým houdina nezačne.

      ......

      A že našu školu radi máme,

      jej dobré meno zachováme.

      Tak na svoju časť sľubujeme!

     • Adaptačný týždeň

     • 4.9. zažili prváci dôležitý moment vo svojom živote. Žiaci vstúpili do novej školy, do obdobia, ktoré prináša veľa zmien. Vysporiadať sa s nimi vyžaduje určitú mieru úsilia žiaka. Tímy učiteľov v spolupráci so žiakmi vyšších ročníkov si pripravil na prvý týždeň školského vyučovania zaujímavý program, ktorého cieľom bolo zmierniť dopad potencionálnych adaptačných ťažkostí našich prvákov.

      Držíme žiakom prvých ročníkov palce v ich ďalšom procese adaptácie na našej škole.

      koordinátor Katarína Holienková

     • Slovenský Červený kríž

     • V rámci adaptačného týždňa sa žiaci prvých ročníkov mohli stretnúť aj so zástupcami Slovenského Červeného kríža, ktorí žiakom bližšie popísali činnosť Červeného kríža, jeho organizáciu, možnosti členstva, či zapojenia sa do humanitárnej činnosti, projektov, kurzov...

     • ...a môžeme začať...

     • Krátky zostrih z otvorenia školského roka 2023/24. V rámci otvorenia školské roka sme slávnostne otvárali aj vonkajšiu posilňovňu a Chill zónu (klubovňu školského parlamentu). 

     • Projekt Digitálny žiak - informácie pre žiakov 1. ročníka

     • Nová oprávnená skupina pre projekt Digitálny žiak sú žiaci prvého ročníka stredných škôl, primani a kvintáni osemročných gymnázií v školskom roku 2023-2024. Pozor, ich registrácia je možná len do 30.9.2023!

      Zároveň je do 30.9.2023 možné registrovať žiakov z ostatných cieľových skupín. Na informačnej stránke nájdete aktuálne informácie o stave projektu, aktuálne linky na webináre, súbory na stiahnutie, vrátane vzorových zmlúv a návodov.Linka je https://digiziak.sk/aktuality.html

      vedenie SZŠ Žilina

     • Slávnostné otvorenie vonkajšej posilňovne a Chill zóny

     • Vďaka úspešnému projektu „Podaj mi ruku“ sa podarilo školskému parlamentu pri Strednej zdravotníckej školy vybudovať klubovňu pod názvom Chill zóna, v ktorej sa budú stretávať nielen členovia školského parlamentu, ale radi privítajú medzi seba aj ostatných žiakov školy. Veríme, že sa v nej každý pozvaný návštevník bude cítiť príjemne, že tieto s láskou a odhodlaním vybudované priestory prinesú prínosné nápady a inšpirácie pre plánovanie množstva nových projektov, či akcií a poskytnú pohodlný priestor na relax spojený s novými zážitkami, priateľstvami a príjemnou atmosférou.

      Školský parlament odkazuje: „Nebojte sa zaklopať na dvere, budete vždy vítaní.“

      Strihaním stuhy sme slávnostne otvorili Vonkajšiu posilňovňu,  projekt realizovaný z grantového systému ŽSK „Vráťme šport do škôl“. Projekt Vychádzal z potrieb žiakov a sami žiaci spolupracovali na realizácii projektu, diskusiou a anketou sa podieľali na rozhodovacích procesoch a priamo realizovali terénne úpravy. Je našim veľkým želaním, aby realizovaný projekt zlepšil kvalitu trávenia voľného času a podporil záujem o pohybové aktivity žiakov našej školy, školského internátu, zamestnancov, ale aj školám, ktoré sa nachádzajú v okolí.

      Pani Mgr. Holienková, ktorá je autorom projektu sa všetkým prítomným prihovorila aj z pozície fyzioterapeuta: "Človek je stvorený pre pohyb, žiaľ, sedenie je výdobytok tejto doby, ktorý v takej miere ako ho užívame škodí zdraviu. Priaznivý dopad pohybu na organizmus je každému dobre známy. Uvedomme si aj  obrovský benefit toho, že sa pohyb vo tomto prípade odohráva v exteriéry. Prosím využime naplno potenciál tohto miesta.“

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

     • Dnes sme slávnostne otvorili školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Žiline za prítomnosti našich hostí. Privítali sme medzi nami poslancov a zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja, členov rady školy a školského parlamentu. Menovite p. PhDr. Pekarčíkovú, riaditeľku odboru zdravotníctva, p. Ing. Gajdárovú z odboru školstva a pánov poslancov p. MUDr. Popluhára, p. Kaššu a keďže sme otvorenie vysielali naživo na našej facebookovej stránke, sledovať nás mohla aj  široká verejnosť.

      V novom školskom roku študuje na  našej škole takmer 600 žiakov. Vzdelávať a vychovávať ich bude 88 pedagógov a štúdium bude zabezpečovať 26 nepedagogických zamestnancov. Na škole máme akreditovaných 12 študijných a učebných odborov, ale v tomto roku je aktívne otvorených 5 z nich.

      Ako povedala pani riaditeľka vo svojom príhovore: „Na našej škole riešime mnohé projekty, máte vytvorené výborné podmienky. Plne zrekonštruovaný internát, školskú jedáleň a odborné učebne, ktoré zabezpečujú vynikajúce podmienky na vzdelávanie. Takže môžete byť na svoju školu právom hrdí. Najbližšie roky ste aj vy jej súčasťou a tvoríte jej príbeh. Čakajú vás roky, ktoré verím, že budú patriť k vašim najkrajším.

      Záznam zo slávnostného otvorenia si môžete pozrieť na: https://www.facebook.com/szszilina.sk/videos/271990082351703