• Zverejnenie hodnotenia žiakov SZŠ ŽILINA počas mimoriadnej situácie

     • Podľa posledných  usmernení MŠVVaŠ SR je doplnená kapitola „ Všeobecné pokyny“ o body č.14 – č.23.

      Hodnotenie žiakov SZŠ ŽILINA počas mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 je aktívne v časti Škola - Dokumenty školy - Hodnotenie žiakov SZŠ počas mimoriadnej situácie 2020/21 po prihlásení sa do konta rodiča/žiaka na stránke školy

      alebo v časti Škola - Dokumenty školy - Školský poriadok po prihlásení sa do konta rodiča/žiaka na stránke školy cez https://szshlbokaza.edupage.org/login/

     • Virtuálny deň otvorených dverí

     •  www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

      Počas jedného dňa môžete spoznať destiatky vysokých škôl, prečítať si profily fakúlt, pozrieť si videá o univerzitách, dostať odpovede na časté otázky.

      So zástupcami univerzity alebo fakulty môžete komunikovať naživo, prostredníctvom interaktívneho chatu. Aký je postup: 

      1. vyberte si Váš kraj
      2. pozrite si zoznam vysokých škôl alebo fakúlt
      3. vyberte si tie, ktoré vás najviac zaujímajú
      4. po kliknutí na ktorékoľvek logo vysokej školy sa zaregistrujete a môžete si pozrieť všetky vysielania

      Vysielanie začína každý deň o 7.55. Do 13.00 sú VŠ a fakulty k dispozícií na "ŽIVÉ" odpovedanie na otázky študentov cez online chat. 

      Od 13.00 sa možnosť písania otázok cez chat uzavrie. Stále si budete môcť pozrieť videá a profily VŠ až do 24.00 hod

      Ak by ste mali ďalšie otázky, môžete ich poslať vysokým školám cez email, ktorý je uvedený vždy hore v profile danej školy.

     • OZNAM

     • Dobrý deň,na základe rozhodnutia MŠVaV SR Vám oznamujem, že od 11.01.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie.

      Predpokladaný nástup všetkých žiakov vrátane končiacich ročníkov v stredných školách vzriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bude od 25.01.2021(plánované testovanie by sa malo realizovať v termíne od 22.01. - 24.01.2021),Dátum nástupu sa môže zmeniť v závislosti od epidemiologickej situácie.V prípade aktuálnych informácii ohľadom možností testovania Vás budem informovať.

      Mgr. Peclerová, riaditeľka SZŠ Žilina