• BEZPEČNEJŠIE A ZRUČNEJŠIE NA CESTÁCH

     • V tomto týždni od 6. do 10. novembra 2023 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastňujú výcviku na autotrenažéri. Trenažér je navrhnutý na báze kabíny motorového vozidla Škoda Fabia III. a je vybavený všetkými bežnými ovládačmi, ako sú volant, radiaca páka, pedále spojky, brzdy a plynu, ovládače smeroviek a svetiel, ručná brzda a bezpečnostný pás. Všetko je umiestnené ergonomicky ako v skutočnom vozidle, čo umožňuje získať základné návyky pri práci s ovládacími prvkami vozidla. Dopravné situácie sa zobrazujú sústavou troch na seba nadväzujúcich širokouhlých monitorov, ktoré zobrazujú panoramatický výhľad z vozidla, vrátane obrazu v bočných okienkach a v spätných zrkadlách.  

      Výcvik prebieha pod dozorom ml. inšp. Mareka Šmárika. Žiaci, ktorí ešte nie sú vlastníkmi vodičského oprávnenia skupiny „B“ si skúšajú rozjazd, radenie, brzdenie, zastavenie a základný pohyb s vozidlom po cvičisku, jazdu slalomom medzi kužeľmi, s cúvaním, parkovaním, rozjazdom do kopca. Tí žiaci, ktorí sú už vodiči, si precvičujú jazdu v obci, jazdu v premávke, riešia križovatky riadené svetelnými signálmi, premávku s električkami, jazdu po diaľnici. Zaujímavé je pre nich vyskúšať si jazdu pri zhoršených poveternostných podmienkach ako je hmla, sneh, cez deň aj v tme, jazdu na povrchoch s rôznou adhéziou ako je asfalt, štrk, ľad. Taktiež si preverujú zručnosti pri vyhýbaní sa náhodným prekážkam, napríklad zver na ceste, padajúci strom na cestu a podobne.

      Súčasťou dopravnej výchovy bola aj prednáška, na ktorej ml. inšp. Marek Šmárik z Mestskej polície v Žiline pripomenul žiakom tretích a štvrtých ročníkov pravidlá cestnej premávky, ktoré musia dodržiavať chodci, cyklisti, motoristi, osoby využívajúce na prepravu samovyvažovacie vozidlá a kolobežky s pomocným motorčekom.

      Dopravná výchova prebieha vďaka pilotnému projektu Mestskej polície Žilina pre žiakov stredných škôl „Bezpečnejšie a zručnejšie na cestách“, financovaným Nadáciou Kia Slovakia.

     • Oblastné MSŠ vo florbale

     • Dňa 3.11. 2023 s uskutočnili oblastné MSŠ vo florbale.

      Našu školu reprezentovali:
      G. Blahová,A. Hrubá, S. Zahadníková-4.B
      R. Časnochová-3.B
      V. Lamošová-2. D.
      A. Jantoláková,F.Škovránková-1.B
      K. Korbašová-1.E
      V. Polková-1.D
      Za II. miesto dievčatám gratulujem. Opäť sme napriek PN v našom družstve dokázali, že patríme medzi oblastnú florbalovú špičku..
      P. Bučka

     • Školské kolo chlapcov 1. až 4. ročníkov vo florbale

     • Dňa 6.11.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo chlapcov 1. až 4. ročníkov vo florbale. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev 1.miesto obsadilo družstvo 1.B na 2. mieste boli 4.B a na 3.mieste sa umiestnili žiaci 3.B

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za skvelý výkon a víťazom gratulujeme Remeková, Bučka

     • školské kolo kampane Červená stužka

     • V priebehu septembra a októbra 2023 prebiehali triedne kolá výtvarnej súťaže na tému: Svetový deň boja proti AIDS, do ktorej sa zapojili študenti prvých ročníkov v odbore praktická sestra a masér. Úlohou študentov bolo graficky vyjadriť svoje vlastné pochopenie zamerania tejto kampane. Počet prác z jednej školy bola obmedzená na tri, preto sa uskutočnilo školské kolo. Tento školský rok si zapojení študenti vyberali tri najkrajšie práce prostredníctvom online ankety cez Edupage. Na základe hlasovania študentov, za našu školu posielame do celoslovenskej výtvarnej súťaže tieto práce:

      Viktória Šaranová I.C PRS

      Nela Blahutiaková I.D PRS

      Adrián Firášek I.D PRS

      Ďakujem všetkým študentom za veľmi pekné práce, ktoré budú vystavené od 1.12.2023 na nástenke smerom k jedálni. Ďakujem aj kolegom PhDr. V. Tisoňovej, PhDr. K. Holienkovej  MUDr. M. Dobiášovi za odborné vedenie svojich študentov.

      PhDr. Beáta Krňanová

     • Halloween na internáte

     • Dňa 26.10. 2023, pár dní pred odchodom na jesenné prázdniny, sa na našom internáte uskutočnil Halloween. Žiaci mali možnosť ukázať svoju kreativitu v podobe masiek a vyrezaných tekvíc. Na úvod sa nám všetky masky predstavili a následne si porota vybrala 3 najlepšie. V podobnom duchu sa nieslo aj hodnotenie vyrezaných tekvíc. Po tomto hlavnom bode programu si mohli žiaci zatancovať a zabaviť sa na Halloweenskej párty.

      školský internát

     • Body Worlds

     • Žiaci prvého a druhého ročníka odboru masér 24.10.2023 navštívili  originálnu výstavu v Bratislave -  Body Worlds. Výstava ich previedla svetom anatómie, fyziológie a zdravia.  Bola vizuálne veľmi pútavá a odborne zaujímavá. Žiaci mohli vidieť množstvo reálnych orgánov a systémov ľudského tela. Porovnávali, ako vyzerajú zdravé pľúca a pľúca fajčiara alebo iné modely zdravých a chorých orgánov.

      Prehliadka bola komentovaná študentom medicíny. Priviedla žiakov k premýšľaniu o ľudskom tele a životnom štýle. 

      Katarína Holienková a Denisa Janeková

     • Erasmus + v Českej republike

     • V dňoch 15. – 28. 10. 2023 sa realizuje druhá mobilita vybraných žiačok štvrtých ročníkov v rámci projektu Erazmus + v Českej republike. Do projektu sa zapojilo 5 žiačok zo IV. E a 5 zo IV. D, odbor praktická sestra.  

      Dievčatá vykonávajú prax v súkromnej baníckej nemocnici v Karvinej. Sú rozdelené podľa harmonogramu na rôzne oddelenia – oddelenie dlhodobo chorých, interné oddelenie, chirurgia chrbtice, JIS, rehabilitácia, rehabilitácia ambulancia, Rtg pracovisko, medziodborová jednotka intenzívnej starostlivosti, operačné sály, ortopedické  oddelenie, neurologické oddelenie, oddelenie klinickej biochémie.

      Zúčastňujú sa na  inovatívnych ošetrovateľských postupoch v nemocnici v Českej republike.  Získavajú nové moderné poznatky v ošetrovateľskej  starostlivosti, zoznámia sa s novými technológiami, postupmi, pomôckami v ošetrovateľstve a starostlivosti o pacientov.  Žiaci majú lepšiu príležitosť na zvýšenie svojho profesionálneho rastu realizáciou praktických aktivít v prostredí českej nemocnice.

      Jana Paurová

     • Denne jedno jablko drží lekára od tela ďaleko

     • 16.októbra 2023 sme si pripomenuli Svetový deň potravy. Tento medzinárodný deň sa zapísal  do dejín v roku 1979. Je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska. Výživa ovplyvňuje zdravotný stav od 40 do 80 %. Vyvážená výživa tvorí systém odporúčaní podľa najnovších vedeckých poznatkov. Je biologicky hodnotná a obsahuje vyvážený pomer bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok.

      Žiaci tretieho ročníka  v odbore asistent výživy pripravili degustáciu pokrmov z jabĺk – ružičky z lístkového cesta plnené jablkami, jablkové muffiny, jablkových perníkových mackov, raw jablkové guľky, sušené jablká.

      Slogan: „ Denne jedno jablko drží lekára od tela ďaleko“ upriamuje pozornosť na zdravotné benefity konzumácie jabĺk, v ktorých je ukryté veľké množstvo antioxidantov, vitamínov  C, E, A, B1, B2, či minerálnych látok- draslíka, horčíka, fosforu, vápnika, železa.

      V jablku sa skrýva bohatá symbolika: Evino jablko pokušenia v raji, v stredoveku bolo jablko jedným zo symbolov kráľovskej moci, dnes je logom svetoznámej počítačovej firmy a v televíznej reklame zahryznutím do šťavnatého jablka je prezentovaný dôkaz zdravého chrupu.

      V spolupráci so školskou jedálňou prebiehal tematický týždeň zvýšenej konzumácie zeleniny a ovocia. Po výborných obedoch a večeriach sme si pochutnávali na šťavnatých jablkách či banánoch 😊. 

      Ing. Martina Paučová, Ing. Lucia Špiláková

     • Výstava záložiek

     • Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy je v plnom prúde, a tak sme 19. októbra 2023 vo vestibule školy zorganizovali výstavu záložiek našich žiakov. Tohtoročná téma - Hrdinovia detektívnych románov - podnietila v našich žiakoch tvorivého ducha a vytvorili veľké množstvo kreatívnych záložiek. Ich celkový počet sa vyšplhal na 356 ks. Najobľúbenejšími hrdinami sa stali Hercuel Poirot a Sherlock Holmes.

      Všetky záložky zabalíme a odošleme našej pridelenej partnerskej škole Obchodnej akadémii do Považskej Bystrice. Pevne veríme, že im urobia radosť.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Mgr. Z. Palková a vyuč. SJL

       

     • Exkurzia v MBC Martin

     • Dňa 19.10.2023 sa žiaci 4. ročníka odboru zdravotnícky laborant zúčastnili odbornej exkurzie v Martinskom bioptickom centre v Martine na tému: Spracovanie a laboratórna diagnostika kostnej drene.

      Žiaci sa oboznámili s príjmom, registráciou, excidovaním, dekalcifikáciou a spracovaním vzoriek kostnej drene v tkanivovom procesore. Po spracovaní, sa vzorky kostnej drene zaliali do parafínu a následne po stuhnutí  ich laborantky rezali na rotačnom mikrotóne. Na rozdiel od bežnej biopsie, kde laborant v prvom kroku reže len jedno základné sklo - hematoxylín- eozín, tu sa reže štandardný panel metód používaný pri vyšetreniach KD. Sú to:

      • HE ( hematoxylín- eozín)
      • farbenie Giemsa- Romanowski
      • PAS
      • farbenie retikulínových vlákien podľa Gomoriho
      • farbenie železa podľa Pearlsa
      • dôkaz Naphtol- AS-D- chloracetátesterázy

                     V ďalšej časti odbornej exkurzie sa žiaci oboznámili s imunohistochemickými metódami. Termínom imunohistochémia označujeme všetky techniky využívajúce mono alebo polyklonálne protilátky, ktorými lokalizujeme a vizualizujeme príslušné tkanivové antigény. Predmetom jej skúmania je detekcia antigénov združených s nádorovými bunkami a možnosti imunohistochemickej klasifikácie nádoru podľa pôvodu.

       Žiakom vysvetlili  princípy a postupy základného farbenia HE , ako aj princípy a postupy špeciálnych farbení. Tak ako aj v laboratóriách klinickej biochémie a hematológie, tak aj v tomto bioptickom laboratóriu sa žiaci stretli s analyzátormi. Analyzátory používajú na imunohistochemické vyšetrenia a špeciálne vyšetrenia, ako aj na základné farbenie H-E.

      V poslednej časti odbornej exkurzie sme sa venovali mikroskopickému obrazu kostnej drene -mikroskopovali sme preparáty z kostnej drene. Tieto preparáty boli farbené základným farbením H-E, špeciálnymi farbeniami- Giemsa – Romanowski, PAS, Gomori, Pearls, chloracetátesteráza..  

      Odborná exkurzia na tomto bioptickom pracovisku bola pre žiakov veľkým odborným prínosom. Odbornou exkurziou nás sprevádzala Ing.Andrea Novotná, PhD. a Ing. Kviatkovská, ktorým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

      Mgr. Miroslava Pučkovicová

     • Spoznajme svet nepočujúcich

     • V spolupráci s Krajským centrom nepočujúcich  sa uskutočnila na pôde našej školy prednáška "Spoznajme svet nepočujúcich". Žiaci tretích ročníkov sa dozvedeli o možnostiach komunikácie so sluchovo postihnutými osobami. Mali možnosť vyskúšať posunkovú reč a zapojiť sa tak do sveta ticha. Odbornú prednášku zastrešila Mgr. Jana Filipová - prezidentka Krajského centra nepočujúcich Aneps Žilina.

      Mgr. Erika Kubová

     • Kompresívna liečba lymfedému

     • Dňa 18.10.2023 sme mohli v našej škole opäť privítať p. Mgr. Veroniku Bátovskú, ktorá žiakom IV.B pripravila zaujímavú prednášku zameranú na kompresívnu liečbu lymfedému a využitie kompresívnych pomôcok v liečbe pacienta s lymfedémom.

      Žiaci pracovali v skupinách a prakticky si skúšali  bandážovanie horných a dolných končatín pri použití rôznych typov obväzových materiálov.

      PhDr. Katarína Holienková 

     • Zážitková hodina v anglickom jazyku

     • Dňa 18.10 2023  sa triedy III.AB, III.E zúčastnili zážitkovej hodiny v anglickom jazyku. Študenti absolvovali prehliadku mesta zameranú na maturitnú tému „Moje rodné mesto “ – My Home Town.

      Študenti pred prehliadkou  dostali  slovnú zásobu, s ktorou sa oboznámili, aby rozumeli výkladu pani sprievodkyne.  Počas prehliadky  žiaci vypĺňali pracovné listy na základe výkladu. Po skončení prehliadky sme si spoločne skontrolovali správnosť odpovedí.

      Študenti si z  prehliadky odniesli nové skúsenosti s inou formou výuky, ktorá sa im veľmi páčila, bola pre nich zaujímavá a  podporila rozvíjanie ich predstavivosti. Pani sprievodkyňa im  hravou formou  priblížila históriu mesta, historické udalosti a osobnosti, ktoré v meste žili, porozprávala rôzne zaujímavosti a o našom krásnom meste, spomenula legendy. Veríme, že nové vedomosti získané prostredníctvom zážitku, vlastných emócií a zapojenia viacerých zmyslov si žiaci dokážu lepšie zapamätať a využijú ich pri odpovedi na ústnej maturitnej skúške.

     • Náš deň úcty k starším...

     • Dňa 13.10.2023 sme privítali bývalých zamestnancov školy v seniorskom veku. Asistenti výživy pripravili chutné občerstvenie, žiaci odboru masér ponúkli svoje masérske služby a žiaci 4D odboru praktická sestra pripravili divadelné predstavenie. Všetci naši hostia svojim úsmevom a spokojnosťou potvrdili, že tento deň bol zážitkom nielen pre nás, ale i pre nich.

      Ďakujeme, Váš ŠP

     • Asistenti výživy v Základnej škole v Tepličke nad Váhom

     • Dňa 11.10. 2023 žiaci 3.AA v odbore asistent výživy interaktívne vysvetľovali zásady zdravej výživy v Základnej škole Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Pripravenými aktivitami – potravinovou pyramídou, zostavením vyváženej desiaty, obrazovým znázornením obsahu cukru a kuchynskej soli vo vybraných potravinách, priradením  potravín s obsahom vlákniny si vyskúšali, aké je to zaujať deti na prvom i druhom stupni základnej školy. 

      Deti boli veľmi šikovné a zvedavé. Množstvo informácií vedeli, čo je pozitívne, pretože stravovacie návyky si budujeme už v detstve. Sme radi, že sme sa mohli  tejto farebnej a prínosnej  aktivity zúčastniť a tak prispieť k budovaniu zdravého životného štýlu. Ďakujeme za pozvanie.

      Ing. Martina Paučová, Ing. Lucia Špiláková

     • Inkluzívny festival „Medzi nami“ 

     • Dňa 10.10.2023 sa konal inkluzívny festival „Medzi nami“ na Mariánskom námestí v ŽilineToto podujatie sa konalo v spolupráci so Soňou Holúbkovou Nadáciou Krajiny harmónie, pričom jeho hlavným cieľom bolo búrať predsudky voči znevýhodneným osobám a prispievať k pozitívnej zmene postojov voči inklúzií.

      Žiačky III.D triedy Nina Vrabcová,  Laura Ďanovská s pani učiteľkou Jamnickou sa zúčastnili tohoto úžasného festivalu a do našich  aktivít sme zapojili aj zdravotne  znevýhodnené osoby. Tento festival nás veľmi obohatil a veríme, že sme prispeli aj my k dobrej atmosfére festivalu.

      Mgr. Ľ. Jamnická