• Školský parlament je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
     • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
     • Imatrikulácie
   • Rada študentov

     • Mgr. Michaela Kántorovákoordinátor ŽŠRmichaela.kantorova@szszilina.sk
     • Zuzana Bačíkovákoordinátor Školského parlamentuzuzana.bacikova@szszilina.sk