• Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
     • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
     • Imatrikulácie
   • Rada študentov

     • Barbara Jakubíková, IV.B MAS
     • Barbara Jakubíková, IV.B MASPredsedníčka
     • Roman Krajčík, IV.B MAS
     • Roman Krajčík, IV.B MASPodpredseda
     • Klára Nogová, IV.B MAS
     • Klára Nogová, IV.B MASčlen
     • Mário Drnda, IV.B MAS
     • Mário Drnda, IV.B MASčlen
     • Nikola Harišová, IV.B MAS
     • Nikola Harišová, IV.B MASčlen
     • Lea Dubcová, IV.F ZDL
     • Lea Dubcová, IV.F ZDLčlen
     • Kristína Kuricová, II.E PRS
     • Kristína Kuricová, II.E PRSčlen
     • Lucia Pokrievková, IV.D ZDA
     • Lucia Pokrievková, IV.D ZDAčlen
     • Simona Karaffová, III.E PRS
     • Simona Karaffová, III.E PRSčlen
     • Nina Mrázová, II.E PRS
     • Nina Mrázová, II.E PRSčlen
     • Petra Mičianová, III.C PRS
     • Petra Mičianová, III.C PRSčlen
     • Mgr. Michaela Kántorovákoordinátor ŽŠR