• Vitajte na stránkach SZŠ
    • Masér 5370 M
    • Asistent výživy 5304 M
    • Praktická sestra 5361 M
    • Zdravotnícky laborant 5308 M
    • Valentínska kvapka krvi

    • 23. 3. 2023
    • Dňa 21. 3. 2023 od 8:00 do 12:00 sa v našej škole už po deviatykrát uskutočnila akcia: „VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého a tretieho ročníka. Darovanie bolo úspešné u 23 žiakov. Menný zoznam žiakov, ktorí krv darovali:

     Mačugová Michaela, Šidlová Aneta, Daniela Bučková,( IV.E)

    • Majstrovstvá školy vo volejbale - 1.ročníky

    • 23. 3. 2023
    • Dňa 21.3.2023 sa na našej škole uskutočnil volejbalový turnaj medzi 8 družstvami prvých ročníkov.

     1. miesto obsadili žiači 1.AA
     2. miesto obsadili žiaci 1.AB
     3. miesto obsadili žiaci 1.E

     Všetkým zúčastneným ďakujeme sa skvelé nasadenie a víťazom gratulujeme

     Žiaci, ktorí obsadili 1. miesto postupujú do finálového kola

    • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v lyžovaní

    • 23. 3. 2023
    • Dňa 16.3.2023 naši žiaci Timotej Kalnický 2.D a Lenka Majková 2.D reprezentovali našu školu na majstrovstvách žiakov stredných škôl v lyžovaní na Malinom Brde. Súťaže sa zúčastnilo 24 škôl zo žilinského kraja. Našich žiakov chcem pochváliť za vzorné správanie a reprezentáciu.

     Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

    • Majstrovstvá školy vo volejbale

    • 16. 3. 2023
    • Dňa 13. marca 2023 sa uskutočnilo základné kolo majstrovstiev školy vo volejbale pre II. ročníky.

     Na podujatí štartovalo 6 družstiev z tried II AA,AB, II. B, II.C, II.D a II.E

     Zvíťazilo družstvo II.B-1, pred II.B-2 a na treťom mieste skončilo družstvo II.D

     Víťaz postúpil do záverečného turnaja.

     P. Bučka, M. Remeková

    • Exkurzia v SOHO 1 Wellness Žilina

    • 10. 3. 2023
    • Dňa 9.3.2023 sme sa zúčastnili exkurzie pod vedením PhDr. Holienkovej a Mgr. Derbas v SOHO 1 Wellness Žilina. Žiaci si mohli vyskúšať a vidieť rôzne procedúry termoterapie. K dispozícii mali fínsku saunu, infrasaunu, bio saunu, saunové rituály, aromaterapia a oddychové zóny. Najzaujímavejšou procedúrou bol kryobox, kde teplota dosahovala až -170°C.

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

    • 8. 3. 2023
    • Srdečne blahoželáme našej postupujúcej žiačke z okresného kola Eme Lutišanovej zo IV. C, ktorá sa na Krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v Námestove umiestnila na krásnom 2. mieste.

     Vielen Dank 😊

     Vyuč. NEJ

    • Okresné kolo SOČ

    • 8. 3. 2023
    • Dňa 6.3.2023 sa konalo okresné kolo SOČ na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy v odbore praktická sestra a masér, ktoré sa v školskom kole umiestnili na prvých troch miestach. Svoje práce prezentovali v odbore SOČ s problematikou: Zdravotníctvo, farmakológia a Psychológia, pedagogika a sociológia.

    • Lyžiarsky výcvik

    • 7. 3. 2023
    • Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili lyžiarskeho/snowboardového kurzu Kubínska hoľa 20.2.2023 - 24.2.2023. Lyžiarskeho výcviku sa celkovo zúčastnilo 55 žiakov, ktorí využili dotáciu od štátu 150€.

     Všetkých zúčastnených musím pochváliť za vzorné správanie a disciplínu na lyžiarskom výcviku.

     Ďakujem tiež kolegyniam za spoluprácu a za príjemný týždeň!

    • Ošetrovateľské techniky 2.E -prednáška

    • 5. 3. 2023
    • Dňa 24.2.2023 sa žiačky II.E odbor praktická sestra na hodinách Ošetrovateľských techník zúčastnili prednášky na Tému: Prevencia komplikácií z imobility, nácvik sedu, stoja a postupnej vertikalizácie.

     Prednáška sa uskutočnila pod vedením fyzioterapeutky z chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice Žilina - pani Jagošovej. Prednáška bola zameraná na teoretickú časť,v ktorej si žiačky zopakovali ,ale aj získali nové teoretické vedomosti z oblasti anatómie ľudského tela. V praktickej časti si žiačky samé na sebe vyskúšali dychové cvičenia,cievnu gymnastiku,nácvik postupnej vertikalizácie u pacienta po operačnom zákroku.

    • Občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline

    • 12. 2. 2023
    • Vážení rodičia, dobrovoľní prispievatelia!
     Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou každého zamestnanca alebo daňovníka venovať 2%(3%) zo svojej odvedenej dane na ním určené účely podľa zákona č.595/2003.
     V roku 2004 naša škola založila občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline, ktorého cieľom je podporovať vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho vzdelávania v škole i mimo nej. V tomto roku je možné poukázať 2%(3%) podiel dane za rok 2022 na účet občianskeho združenia, pretože je uvedené v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky.
     Ak sa rozhodnete finančne podporiť našu školu, Vaše deti, venujte pozornosť nasledujúcemu linku, kde sú uvedené bližšie informácie

  • Partneri

  • PROJEKTY