• Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 hod. Pre denné štúdium sa uzatvára o 16.30 hod s výnimkou mimovyučovacej činnosti, vedenej pedagogickým zamestnancom školy.

     

    Vyučovacie hodiny v škole – teoretické vyučovanie  

    0.

        07:00 – 07:45

    1.

        07:50 – 08:35

    2.

        08:40 – 09:25

    3.

        09:30 – 10:15

          10:15 – 10:30    I. veľká prestávka - 20 min. prestávka 

    4.

        10:30 – 11:15

    5.

        11:20 – 12:05

          12:05 – 12:35    II. veľká prestávka - obed- 30 min. prestávka 

    6.

        12:35 – 13:20

    7.

        13:25 – 14:10

    8.

        14:15 – 15:00

     

    Vyučovacie hodiny v škole – praktické vyučovanie

    Časové rozpätie je uvedené v rozvrhu hodín na školský rok 2023/2024.

    Odbor asistent výživy: Predmet:

       EPP:     4 hodinový vyučovací čas prestávka 20 alebo 30 minút (obedná) 

       FLV:    5 hodinový vyučovací čas prestávka 20 alebo 30 minút (obedná)

    Odbor masér: Predmet:

       MFB:                          5 hodinový vyučovací čas          prestávka 30 minút

    Čas prestávky určí vyučujúci predmetu podľa organizácie práce.

      

    Vyučovacie hodiny – odborná prax

    Časové rozpätie je uvedené v rozvrhu hodín na školský rok 2023/2024.

        3. hodinový vyučovací čas                                          bez prestávky

        4. hodinový vyučovací čas                                          prestávka 20 minút 

    Čas prestávky pri 4 hodinovom vyučovacom čase z hľadiska organizácie práce je stanovený po 4 vyučovacích hodinách a žiaci môžu už počas prestávky individuálne odísť zo šatne žiakov.

         5. – 8 hodinový vyučovací čas                                   prestávka 30 minút 

     Čas prestávky určí vyučujúci predmetu podľa organizácie práce.