• Vyučovacie hodiny v škole – teoretické vyučovanie  

    0.

        07:00 – 07:45

    1.

        07:50 – 08:35

    2.

        08:40 – 09:25

    3.

        09:35 – 10:20 

          10:20 – 10:40    I. veľká prestávka - 20 min. prestávka 

    4.

        10:40 – 11:25

    5.

        11:30 – 12:15

          12:15 – 12:45    II. veľká prestávka - obed- 30 min. prestávka 

    6.

        12:45 – 13:30

    7.

        13:35 – 14:20

    8.

        14:25 – 15:10

     

    Vyučovacie hodiny v škole – praktické vyučovanie

    Časové rozpätie je uvedené v rozvrhu hodín na školský rok 2021/2022.

    Odbor asistent výživy: Predmet:

       EPP:     4 hodinový vyučovací čas prestávka 20 alebo 30 minút (obedná) 

       FLV:    5 hodinový vyučovací čas prestávka 20 alebo 30 minút (obedná)

    Odbor masér: Predmet:

       MFB:                          5 hodinový vyučovací čas          prestávka 30 minút

    Čas prestávky určí vyučujúci predmetu podľa organizácie práce.

      

    Vyučovacie hodiny – odborná prax

    Časové rozpätie je uvedené v rozvrhu hodín na školský rok 2021/2022.

        3. hodinový vyučovací čas                                          bez prestávky

        4. hodinový vyučovací čas                                          prestávka 20 minút 

    Čas prestávky pri 4 hodinovom vyučovacom čase z hľadiska organizácie práce je stanovený po 4 vyučovacích hodinách a žiaci môžu už počas prestávky individuálne odísť zo šatne žiakov.

         5. – 8 hodinový vyučovací čas                                   prestávka 30 minút 

     Čas prestávky určí vyučujúci predmetu podľa organizácie práce.