• Výchovný poradca

    • Výchovný poradca Mgr. Ľubomíra Jamnická 

     Kariérny poradca Mgr. Ľubomíra Jamnická 

     email : lubomira.jamnicka@szszilina.sk 


     ÚRADNÉ HODINY VÝCHOVNÝ PORADCA 

     PONDELOK   9:25 - 11:00 hod 

     UTOROK       15:15 – 16:00 hod 

     STREDA        10:20 – 11:30 hod 


     ÚRADNÉ HODINY KARIERNY PORADCA 

     UTOROK      12:15 - 13:00 hod