• súťaže "Be nice, be polite, be professional"

     • V stredu 11.5.2022 sa uskutočnilo školské kolo projektovej súťaže v anglickom jazyku pod názvom Be nice, be polite, be professional (buďte milí, buďte slušní, buďte profesionálni). Študenti tretieho ročníka v dvoj- až päťčlenných skupinách spracovali prezentáciu k zvolenej odbornej zdravotníckej téme v anglickom jazyku a zároveň názorne predviedli, ako by postupovali pri starostlivosti o pacienta s daným medicínskym problémom. Študenti sa so svojimi témami statočne popasovali a využili vedomosti nielen z anglického jazyka, ale najmä z odborných predmetov.

      Najlepšie projekty postúpili do školského kola, v ktorom porota v zložení Mgr. Zuzana Bačíková a Mgr. Martina Rybárová ocenila projekt Epilepsy študentiek Veroniky Holejšovskej, Dominiky Lasičkovej a Bianky Neomániovej z III.D PRS a projekt Physical examination of urine študentiek Natália Gajdošovej a Lenky Kubačkovej z III.F ZDL.

      Študenti 3.E PRS vytvorili promo plagát v anglickom jazyku, ktorý predstavuje jednotlivé študijné odbory našej školy (asistent výživy, masér, praktická sestra, zdravotnícky laborant) – všetky odbory sú vzájomne prepojené, zapadajú do seba ako skladačka a všetky spája spoločné motto – Be nice, be polite, be professional.

      Mgr. Martina Rybárová

     • Divadelné predstavenie Anna Karenina

     • Vo štvrtok 19. mája 2022 sme zavítali so žiakmi 2. ročníka do Mestského divadla v Žiline a mali možnosť prežiť životné osudy hrdinov románu Anna Karenina aj na javisku.

      Dielo autora Leva Nikolajeviča Tolstého, ktoré je i učebnou témou v škole, dostalo tak pre nás i „živú“ podobu a  mohli sme sa hlbšie ponoriť do pocitov literárnych postáv.

      Známa herečka Barbora Švidraňová v úlohe Anny dokonale zvládla svoju rolu a všetkých nás očarila svojím hereckým výkonom.

      Návšteva divadla nás po dlhom čase opäť obohatila o ďalší kultúrny zážitok. Ďakujeme.

      Vyučujúce SJL

     • Vyhodnotenie súťaže Za život a za rodinu

     • Pri príležitosti Dňa rodiny sa v uplynulých dňoch konala umelecko-literárna súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka na hodinách OBN a NBV.

      Žiaci vytvorili vlastné práce, ktoré budú vystavené v učebni 207.

      Výhercami tejto súťaže sú:

        1. miesto Balvonová Natália (I. AB)

        2. miesto Blanáriková Barbora (II. D)

        3. miesto Sibilová Anna (II. E)

      Výherkyniam blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť.

      Mgr. Bačíková, Mgr. Želonková

     • Exkurzia Harmónia - útulok

     • Dňa 2.5.2022 sa žiačky 4.AB odbor zdravotnícky asistent zúčastnili exkurzie v zariadení Harmónia-útulok v Žiline.  V úvode exkurzie nám sociálni pracovníci  premietli film o ľuďoch, ktorí sa v určitom období svojho života ocitli „na ulici“. Stali sa z nich  bezdomovci,  odkázaní na pomoc ľudí z takýchto zariadení. Útulok Harmónia poskytuje klientom ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, vytvára podmienky  na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, údržbu bielizne.

      Prednáška bola pre všetkých veľmi zaujímavá a poučná, a miestami aj emočne ladená. 

      „Máme dve ruky. Jedna, aby sme stisli dlaň tým, s ktorými kráčame a druhú, aby sme dvíhali tých, ktorí padajú“.

      Mgr. J. Martišová

     • Školská súťaž z nemeckého jazyka "3 mal K"

     • Dňa 28. 4. 2022 sa uskutočnila školská súťaž z nemeckého jazyka „3 mal K“, ktorej sa zúčastnilo 13 žiakov z prvého a druhého ročníka. Žiaci prezentovali vlastné projekty v dvoch kategóriách: jednotlivci a dvojice.

      V kategórii jednotlivci sa umiestnili:

      1. Vodárová Anetta (1. B)
      2. Jahvodková Soňa (1. AB)
      3. Lanková Michaela (1.C)

      V kategórii dvojice sa umiestnili:

      1. Dobešová Ema, Čičmarovičová Aneta (1. AA)
      2. Račková Ema, Vráblová Veronika (1. C)
      3. Jureňová Ema, Beniačová Karolína (1. E)

      Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

      Vyučujúce KNJ (Mgr. Zuzana Palková, PaedDr. Edita Vargová, Mgr. Kristína Králová, Mgr. Zuzana Želonková)

     • Klimatoterapia - exkurzia

     • Dňa 2.5.2022 sa žiaci 4.B odboru masér zúčastnili exkurzie, ktorá bola zameraná na  klimatoterapiu - miesta s tonizujùcim ùčinkom vyššej polohy. Pobyt na čerstvom vzduchu ( aeroterapiu) s ľahkou túrou sme absolvovali vo Vysokých Tatrách - Starý Smokovec -  Hrebienok.  

      Mgr. Kubová E.

     • Deň narcisov

     • Vo štvrtok 28.4. 2022 sa naša škola prostredníctvom žiakov III.E odboru praktická sestra zúčastnila verejno-prospešnej zbierky v rámci Dňa narcisov v úlohe dobrovoľníka. Zbierku každoročne organizuje Liga proti rakovine, ktorá z vyzbieraných peňazí realizuje množstvo projektov nielen na prevenciu proti nádorovým ochoreniam, ale najmä na podporu onkologických pacientov a ich rodín. Sú nimi napríklad psychologické poradne, právne poradne, podporné skupiny, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, edukačné publikácie pre verejnosť, jednorazové finančné príspevky pre onkologických pacientov v hmotnej núdzi a veľa iných. 

      Teší nás, že sme mohli prispieť nielen finančne na boj proti tomuto ochoreniu a pomôcť dobrej veci. 

      Mgr. Gabriela Kováčová, Mgr. Katarína Čelková

     • "DEŇ KLASIKA"

     • V stredu 20.4 a 27.4. 2022 sa konala súťaž v klasickej masáži. Súťaže sa zúčastnili žiaci II.B triedy. Deň Klasika prebiehal v dvoch kolách, najskôr trochu teórie a po jej úspešnom zvládnutí praktická časť. Do druhého kola postúpilo sedem dvojíc. Žiaci si zmerali svoje praktické zručnosti v dvoch vybraných zostavách. Víťazom Lucke Štefánikovej  a Slávke Zahradníkovej  srdečne blahoželáme!

      PhDr. Katarína Holienková

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme je deň venovaný našej planéte, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok má svoju zaujímavú históriu a je spojený s oslavou príchodu jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý je reakciou na znečisťovanie a ničenie životného prostredia.

      V priestoroch našej školy sme si Deň Zeme pripomenuli presne 22.4.2022. Organizáciu celej akcie mala vo svojich rukách ŽŠR, ktorej členovia kontrolovali a usmerňovali prácu žiakov prvých a druhých ročníkov. Naši žiaci tvorili obrazové projekty, pripravovali prezentácie v programe PowerPoint, vyrábali zaujímavé 3D modely, uplatnili svoje technické zručnosti pri tvorbe videí, ktorých obsah obohatili o zvukové záznamy a komentáre,  vymýšľali kreatívne a zábavné didaktické hry, odpovedali na otázky, ktoré boli súčasťou kvízu o ochrane životného prostredia a pričinili sa aj o zabezpečenie čistého okolia našej školy a cestnej komunikácie pred školou.

      Kreatívne spracovanie zadaných tém prinieslo niektorým triedam vytúžený úspech.  Po sčítaní všetkých bodov za jednotlivé čiastkové úlohy sú výsledky nasledovné:

      1. miesto – 1.AA ASV/1.AB ZDL
      2. miesto – 1.E PRS
      3. miesto – 2.B MAS

      Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 6. mája 2022.

      Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme aj ostatným triedam za ich prejavenú kreativitu a ochotu zapojiť sa.

      Školský parlament (ŽŠR)

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • V rámci blìžiaceho Dňa Zeme sa 21.4.2022 sa uskutočnila environmentálná prednáška na tému: Ochrana chránených oblastí a národnych parkov na ùzemi SR. Žiaci II.E boli edukovanì o možnostiach a ochrany a základnych pravidiel správania v TANAP-e. Odborné a cenné informácie poskytol PhDr. Michal Ďuriš, PhD. z Inšpektoriátu Životného prostredia, Žilina.
      Mgr. Erika Kubová

     • Novinka pre rok 2022/23: otvárame odbor MASÉR - externé 2-ročné štúdium

     • Predstavujeme Vám novú formu štúdia na SZŠ v Žiline.

      ODBOR MASÉR

      Forma štúdia: externé - večerné štúdium pre absolventov strednej školy.

      Dĺžka štúdia: 2 roky v rozsahu 15 hodín týždenne.

      Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov.

      Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania: masér v oblasti liečebnej rehabilitácie, rekondície a relaxácie s praktickým výkonom odborných masérskych činností a odborných činností v oblasti termoterapie, hydroterapie, balneoterapie v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, wellness, školských a iných zariadeniach.

      Podmienky prijatia:

      • Ukončená SŠ s maturitou.
      • Zdravotná spôsobilosť na prácu v odbore.
      • Talentová skúška (overenie fyzickej zdatnosti vrátane plávania).
     • Oznam o voľnom pracovnom mieste

     • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Pracovné miesto: finančná účtovníčka

      Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

      Termín nástupu: Ihneď

      Pracovný úväzok plný -100%, 37,5 hodiny týždenne

      Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné vzdelanie – ekonomické

      Náplň práce Komplexné zabezpečovanie účtovných agend

      Termín podania žiadosti: Od 19.4.2022 do 6.5.2022

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta