• Súťaž v obväzovej technike 2022

     • Po dvojročnej pauze bola opäť na našej škole Súťaž v obväzovej technike pre prvé ročníky odboru praktická sestra.

      V príjemnej, farebnej, hravej ale aj súťaživej atmosfére si mohli zúčastnení overiť svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v obväzovej technike. Súťažiaci zdolávali postupne rôzne úlohy a ukázali pred odbornou porotou, čo všetko sa naučili v prvom štvrťroku na predmete ošetrovateľské techniky.

      Všetkým zúčastneným chcem poďakovať za príjemnú atmosféru a hladký priebeh súťaže.

      Poradie víťazov:

      1. miesto        Tichá Lucia, Šupejová Sabína (I.C)

      2. miesto        Šluchová Nina, Točeková Nina (I.D)

      3. miesto        Chobotová Eliška, Minarovská Erika (I.C)

      Gratulujeme !!!

      Mgr. Katarína Klučková (organizátorka súťaže)

     • Erasmus+

     • Naša škola sa zapojila do projektu Erasmus+. Pilotného projektu sa zúčastnia vybraní žiaci tretích ročníkov v odbore Praktická sestra - 3.C, 3.D, 3.E. Výmenný pobyt bude prebiehať v meste Karviná v baníckej nemocnici. Je rozdelený na 2 mobility. Prvá mobilita je od 12.3.2023 - 25.3. 2023.

      V súčasnom období zodpovedné učiteľky pripravujú a kompletizujú administratívnu časť projektu a zároveň pripravujú žiakov v odborných učebniach na predmete Ošetrovateľské techniky a na Odbornej klinickej praxi na výkony, ktoré budú realizovať v hosťovskej nemocnici Karviná.

      Zodpovedné učiteľky : Mgr.J.Paurová, Mgr. J.Martišová

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/erasmus

     • Odborná exkurzia asistentov výživy

     • Dňa 23.11.2022 sa žiaci štvrtého ročníka odboru asistent výživy zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.

      NEDÚ svojou ambulantnou a nemocničnou zložkou poskytuje vysokošpecializovanú starostlivosť. Od edukačnej nutričnej terapeutky Ing. Barbory Kasákovej  sme sa dozvedeli o náplni práce nutričných terapeutiek v ich zariadení a veľa cenných informácií o diabete.

      Vzniku chronických komplikácií je možné  zabrániť až v 85 % liečebnými opatreniami- stravou a pohybom. Súčasťou hospitalizácie je komplexná edukácia rodiny a dieťaťa s diabetom na manažment diabetu v domácom prostredí ohľadom inzulínovej liečby, nutričnej terapie, výpočtu sacharidových jednotiek, fyzickej aktivity, riešenia akútnych ochorení, hypo a hyperglykémií.

      Ing. Martina Paučová, Mgr. Petra Jantošíková

     • Olympiáda NEJ

     • Dňa 25. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši nemčinári súťažili v dvoch kategóriách – úroveň B1 a A1/2. Po písomnej časti postúpili do ústnej časti školského kola a predstavujeme vám víťazov.

      V prvej kategórii zvíťazili:

      1. miesto: Ema Lutišanová, IV. C
      2. miesto: Katarína Marczinková, IV. C
      3. miesto: Tereza Schererová, IV. C

      V druhej kategórii získali:

      1. miesto: Patrícia Carachová, I. AB
      2. miesto: Sofia Koláriková, I. E
      3. miesto: Roman Oravík, III. B

      Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za odvahu.

      Mgr. Z. Palková a PaedDr. E. Vargová

     • Olympiáda z ANJ

     • V dňoch 22.11 a 24.11.2022 sa uskutočnila na našej škole Olympiáda z ANJ. Po celkovom vyhodnotení písomnej, ale aj ústnej časti olympiády z ANJ sa žiaci  1. – 4. ročníka  umiestnili na týchto miestach:

      1. kategória (žiaci 1. a 2. ročníka):

      • 1. miesto: Chovancová Tereza (I.D)
      • 2. miesto: Srogoň Adam (I.B)
      • 3. miesto: Papučíková Karin (I.C)

      2. kategória (žiaci 3. a 4. ročníka):

      • 1. miesto: Karaffová Simona (III.E)
      • 2. miesto: Sibilová Anna (III.E)
      • 3. miesto: Pastorková Lucia (III.E)

      Víťazom srdečne gratulujeme. Chovancovej Terezke a Simone Karaffovej budeme držať všetci palce na okresnej súťaži, kde obe budú reprezentovať našu školu=)

     • HLASUJTE ZA NÁŠ ŠKOLSKÝ PARLAMENT!

     • Dobrý deň, ctení pedagógovia, vážení rodičia, milí žiaci!

      Členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina, Vás chcú poprosiť o podporu v súťaži Olympiáda školských parlamentov 2022, ktorú organizuje Rada mládeže Žilinského kraja. Do tejto súťaže sme sa zapojili i my.

      Ako pomôžete?

      Na nižšie uvedených linkoch (FACEBOOK a INSTAGRAM RMŽK) nájdete fotoalbum školských parlamentov – Olympiáda školských parlamentov 2022. Keď na uvedenom linku otvoríte fotoalbum, nájdete si v ňom školský parlament, ktorý chcete podporiť svojím hlasom. Ku fotografii školského parlamentu napíšete slovný komentár, ktorý by mal byť slušný a motivujúci (like a emodži sa nepovažujú za komentár, potrebné je napísať text).

      Náš školský parlament nájdete pod označením: ŠP Stredná zdravotnícka škola, Žilina

      Úlohou každého školského parlamentu, ktorý sa zapojil do Olympiády školských parlamentov 2022, je získať čo najviac komentárov k svojej fotografii. Komentáre z FACEBOOKU a INSTAGRAMU sa budú sčítavať. Ak jedna osoba napíše aj 10 komentárov, bude jej započítaný len jeden hlas (10 komentárov = 1 hlas). Školský parlament, ktorý získa najviac povzbudivých a motivujúcich komentárov, zvíťazí.

      Hlasovanie prebieha do 30.11.2022.

      Dúfame, že nám pomôžete, lebo hlasovať môžu všetci: pedagógovia, rodičia, starí rodičia, žiaci, kamaráti, rodinní známi atď.

      Spojme sa a ukážme našu silu! Bojujme za nás!

      Zdravotníci vždy pracovali, pracujú a budú pracovať ako jeden tím.

       

      ĎAKUJEME!!!

       

      Členovia ŠP pri SZŠ Žilina

      facebook:www.facebook.com/RadaMladezeZA

      instagram: https://www.instagram.com/p/Ck_xD3VKstF/?igshid=MDJmNzVkMjY=

       

     • Moja mobilná fotografia - rok 2022

     • Na Facebooku sa spustila súťaž "Moja mobilná fotografia - rok 2022".

      Vstúpte do galérie fotografií. Potešte sa a HLASUJTE / LAJKUJTE za najkrajšiu fotku zapojenú do súťaže "Moja mobilná fotografia". Autormi fotografií sú žiaci našej školy. Označiť môžete aj viac fotografií.

      Hlasovanie prebieha do 9.12. 2022.

      kliknite: https://www.facebook.com/szszilina.sk

     • Bedbinton

     • Dňa 18.11.2022 sa uskutočnilo finálové kolo v bedmintone zúčastnilo sa ich 10 žiačiek

      1.miesto obsadila Nina Závodská 2.E

      2.miesto obsadila Anabela Drábová 1.AB

      3.miesto obsadila Sigrid Grausová 2.AB

      Víťazkam srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže Remeková, Bučka

     • "SUPER MASÉR 2022" na SZŠ v Levoči

     • Dňa 16.11. 2022  nás reprezentovali žiaci III.B Veronika Bandžuchová, Sofia Kubáňová a Peter Gajdošík na nultom ročníku celoslovenskej súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl v masérskych zručnostiach v študijnom odbore masér - "SUPER MASÉR 2022" na SZŠ v Levoči. 

      Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: "Klasická masáž jednotlivcov" a "Synchrónna klasická masáž". Víťazom srdečne blahoželáme. Ďakujem žiakom našej školy za zodpovednú prípravu.
      PhDr. Katarína Holienková

     • Konzervatórium Žilina - prednáška

     • Žiačky II. B Linda Kolenčíková a Alexandra Kozlíková  prednášali žiakom Konzervatória. Prednáška sa uskutočnila v pondelok 14.11. 2022. Žiačky sprostredkovali  poslucháčom informácie ohľadom oporno-pohybového systému a hovorili o vplyve záťaže na organizmus. So žiakmi sa na jar uvidíme opäť pri praktických ukážkach kompenzačných cvičení.

      PhDr. Katarína Holienková

     • informatická súťaž iBobor

     • V školskom roku 2022/23  sa online informatickej súťaže iBobor na našej škole zúčastnilo 32 žiakov v kategórii Junior. Súťaž prebiehala vo štvrtok 10. novembra. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci 1. ročníka.

      Úspešní riešitelia v tejto kategórii boli: Michal Voľanský I.AB, Nikoleta Hozzová I.B a Tamara Rudincová I.AB.

      Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť úspešným riešiteľom srdečne blahoželám.

      Ing. Kubicová

     • prednáška na tému „Svet nepočujúcich.“

     • Dňa 9.11.2022 sa na  pôde  našej školy uskutočnila prednáška na tému „Svet nepočujúcich.“ Cieľom prednášky bolo poukázať na komunikáciu s ľuďmi so sluchovým postihnutím. Žiaci triedy 3.B a 

      3.E sa oboznámili so zásadami komunikácie s osobami so stratou sluchu a taktiež si  osvojili  niektoré praktické zručnosti posunkového  jazyka. Odborné a užitočné  informácie nám odprezentovala pani Mgr. et Mgr. Jana Filipová, prezidentka  Asociácie Nepočujúcich Slovenska.

      Mgr. Erika Kubová 

     • Oznam

     • Relaxačné a regeneračné centrum pri Strednej zdravotníckej škole bude 14.11. 2022 a 22.11.2022 zatvorené z dôvodu výpadku elektrickej energie.

      SZŠ

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Dňa 9. novembra 2022 sme mali možnosť navštíviť so žiakmi 4. ročníka v Dome odborov divadelné spracovanie stredoškolskej povinnej literatúry Kým kohút nezaspieva. Inscenácia bola spracovaná presne podľa pôvodnej predlohy autora Ivana Bukovčana. Pripravilo ju Slovenské filmové divadlo v rámci projektu Literatúra na doskách. Účinkujúcimi hercami v predstavení boli mladí študenti herectva.

      Hoci sa dej tejto drámy odohráva v období 2. svetovej vojny, jej odkaz: „Zachovať si svoju dôstojnosť, nezradiť druhého človeka, ale predovšetkým nezradiť človeka v sebe samom,“ je dôležitý aj dnes.

      Mgr. Zuzana Palková a vyuč. SJL

     • Florbal

     • Po dvoch rokoch pandemickej prestávky sa naše družstva predstavili na florbalových palubovkách. Najskôr si 7. novembra 2022 družstvo chlapcov vybojovalo II. miesto a len o dva dni neskôr 10. novembra 2022 sa dievčatá zaslúžili o ďalší úspech, ktorým bolo III. miesto.

      Za vzornú a úspešnú reprezentáciu našim družstvám gratulujeme.

      P. Bučka

     • Majstrovstvá školy vo florbale

     • Dňa 4.11.2022 sa uskutočnili majstrovstvá školy vo florbale. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev z toho 4 družstvá chlapcov a 10 družstiev dievčatá. 1. miesto obsadili z dievčat 3.B a z chlapcov 2.B

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za veľkú účasť a víťazom srdečne gratulujeme Bučka, Remeková

     • Kampaň Červené stužky – výtvarná súťaž

     • Aj tento rok sa naša škola zapája do šestnásteho ročníka kampane Červené stužky, ktorá prebieha od 5. septembra 2022.

      Medzi aktivity tejto kampane patrí aj výtvarná súťaž na tému: 1. DECEMBER A ČERVENÉ STUŽKY, do ktorej sa zapojilo 102 študentov prvých ročníkov v odbore praktická sestra a masér pod vedením učiteľov predmetu ZKC. Úlohou študentov bolo graficky vyjadriť svoje vlastné pochopenie zamerania tejto kampane. Počet prác z jednej školy bola obmedzená na tri, preto sa uskutočnilo školské kolo. Do výtvarnej súťaže za našu školu postúpili práce študentov:

      1. Erika Minarovská I.C PRS
      2. Eliška Zbranková I.B MAS
      3. Lucia Tichá I.C PRS

      Ďakujem všetkým študentom, ktorí zodpovedne pracovali a aj keď ich práce nepostúpili do hlavnej súťaže, budú vystavené od 1.12.2022 na nástenke, ktorá je umiestnená v chodbe pri jedálni. Ďakujem za spoluprácu a odborné vedenie kolegom, ktorí učia predmet ZKC v prvých ročníkoch v odbore praktická sestra a masér.

      PhDr. Beáta Krňanová