• Súťaž „Deň Klasika“

     • Dňa 29.3.2023 sa konalo finále súťaže „Deň Klasika“. Súťaž bola určená pre žiakov, ktorí študujú v odbore masér v druhom až štvrtom ročníku. Do finálového kola postúpili žiaci  po absolvovaní teoretickej časti, postúpilo šesť súťažných dvojíc. Po veľmi vyrovnanom praktickom kole porota vyhlásila celkových víťazov odborovej súťaže. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za preukázanie kvalitných vedomostí a zručností.

      Víťazmi súťaže sú žiaci IV.B: Filip Zvarík  a Janka Rybáriková

      Srdečne gratulujeme!

      Katarína Holienková a Gabriela Sokolová

     • Projektová súťaž „ We can do it“

     • Dňa 28.3.2023 sa uskutočnila súťaž v prezentovaní projektov v anglickom jazyku pre žiakov 1. a 2. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 10 najlepších žiakov z týchto ročníkov. Žiaci si pripravili veľmi zaujímavé, dojímavé aj šokujúce prezentácie, ktoré zaujali všetkých zúčastnených.

      Odmenení boli 3 najlepší žiaci:

      1. miesto: Natália Balvonová 2.AB

      2.miesto: Michal Voľanský    1.AB

       3.miesto: Laura Babalová      1.AB

      Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom  srdečne blahoželáme!

      Mgr. Janka Moravčíková

     • Erasmus

     •   V dňoch 12. 3. – 25. 3. 2023 sa realizovala prvá mobilita vybraných žiakov v rámci projektu Erazmus+, s názvom - Nové skúsenosti v Českej republike. Mobility sa zúčastnilo spolu 10 žiačok z tretích ročníkov, odbor praktická sestra.

        Žiačky 3. C PRS - Martiníková Sára, Badurová Timea, Mešterová Terézia, Krajčiová Natália, Radolcová Lucia, Pecková Nikoleta, žiačky 3. E PRS – Sibilová Anna, Pastorková Lucia, Hrabovská Barbora, Dolníková Natália.

        Žiačky vykonávali prax v súkromnej horníckej nemocnici v Karvinej. Boli rozdelené podľa harmonogramu na rôzne oddelenia – oddelenie dlhodobo chorých, interné oddelenie, chirurgia chrbtice, JIS, rehabilitácia, rehabilitácia ambulancia, Rtg pracovisko, medziodborová jednotka intenzívnej starostlivosti, operačné sály, ortopedické  oddelenie, neurologické oddelenie, oddelenie klinickej biochémie.

          Žiaci videli inovatívne ošetrovateľské postupy v nemocnici v Českej republike.  Získali nové moderné poznatky v ošetrovateľskej  starostlivosti, zoznámili sa s novými technológiami, postupmi, pomôckami v ošetrovateľstve a starostlivosti o pacientov.Žiaci mali lepšiu príležitosť na zvýšenie svojho profesionálneho rastu realizáciou praktických aktivít v prostredí českej nemocnice.

      Mgr. Jana Paurová, Mgr. Janka Martišová, Mgr. Jarmila Psotová. Mgr. Valéria Jarinkovičová

     • Súťaž - Dreimal K

     • Dňa 22. 03. 2023 sa uskutočnila školská súťaž pre žiakov prvého a druhého ročníka v KNJ: Dreimal K, na ktorej žiaci prezentovali svoje vedomosti a zručnosti vo forme projektov a prezentácií.

      Porota hodnotila nielen gramatickú a obsahovú stránku, ale aj celkový dojem a vizuálne spracovanie témy.

      Do súťaže sa zapojilo spolu 12 žiakov, ktorým i touto cestou ďakujeme za snahu a zodpovedný prístup, s akým sa k tejto výzve postavili.

      Súťažiaci: Kormaňáková Eliška, Mosor Miroslav, Michálková Sofia, Mozolová Tamara, Jedináková Ráchel, Svobodová Sabina, Šurabová Petra, Brath Tomáš, Hajasová Lívia, Dobešná Ema, Heglasová Aneta, Králová Nadežda.

      Hoci sa nemecký jazyk na našej škole už niekoľko rokov učí len ako druhý cudzí jazyk, dajú sa aj na tejto úrovni dosiahnuť pekné výsledky, o čom svedčia aj prezentované práce.

      Umiestnenie: I. ročník

      1. miesto: Jedináková Ráchel – 1. E

      2. miesto: Mozolová Tamara – 1. D

      3. miesto: Kormaňáková Eliška – 1. AA, Mosor Miroslav – 1. AB

                              II. ročník

      1.miesto: Heglasová Aneta – 2. AB

      2.miesto: Dobešová Ema – 2. AA, Králová Nadežda – 2. E

      3.miesto: Brath Tomáš – 2. AA, Hajasová Lívia – 2. AA

      Gratulujeme!

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník!

      PaedDr. Edita Vargová

     • Valentínska kvapka krvi

     • Dňa 21. 3. 2023 od 8:00 do 12:00 sa v našej škole už po deviatykrát uskutočnila akcia: „VALENTÍNSKA  KVAPKA  KRVI“. Zúčastnili sa jej žiaci  štvrtého a tretieho ročníka. Darovanie bolo úspešné u 23 žiakov. Menný zoznam žiakov, ktorí krv darovali:  

      Mačugová Michaela, Šidlová Aneta, Daniela Bučková,( IV.E)

      Bališová Emma, Skaličanová Katarína( IV.C)  

      Jakub Jambrich, Nicolas Mažári,( IV.B)

      Kubištová Vanesa, Madajová Soňa (IV.D)

      Sedláková Vanesa, Šeligová Viktória, Kmeťová Bibiana, Brisuda Richard, Mravcová Dominika,( III.D )

      Francová Laura, Ondáková Andrea, Ondreášová Miroslava, Krkošová Sarah, Chladná Tamara, Bátoriková Petronela, Horváth Adam  (IV.A)   

      Gajdošová Natália, Mičlo Jakub (IV.F)

     • Majstrovstvá školy vo volejbale - 1.ročníky

     • Dňa 21.3.2023 sa na našej škole uskutočnil volejbalový turnaj medzi 8 družstvami prvých ročníkov.

      1. miesto obsadili žiači 1.AA
      2. miesto obsadili žiaci 1.AB
      3. miesto obsadili žiaci 1.E

      Všetkým zúčastneným ďakujeme sa skvelé nasadenie a víťazom gratulujeme

      Žiaci, ktorí obsadili 1. miesto postupujú do finálového kola

      Športu zdar Remeková, Bučka

     • Majstrovstvá žiakov stredných škôl v lyžovaní

     • Dňa 16.3.2023  naši žiaci Timotej Kalnický 2.D a Lenka Majková 2.D reprezentovali našu školu na majstrovstvách žiakov stredných škôl v lyžovaní na Malinom Brde. Súťaže sa zúčastnilo 24 škôl zo žilinského kraja. Našich žiakov chcem pochváliť za vzorné správanie a reprezentáciu. 

      Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

       Športu zdar Mgr.Monika Remeková

     • Majstrovstvá školy vo volejbale

     • Dňa 13. marca 2023 sa uskutočnilo základné kolo majstrovstiev školy vo volejbale pre II. ročníky.

      Na podujatí štartovalo 6 družstiev z tried II AA,AB, II. B, II.C, II.D a II.E

      Zvíťazilo družstvo II.B-1, pred II.B-2 a na treťom mieste skončilo družstvo II.D

      Víťaz postúpil do záverečného turnaja.

      P. Bučka, M. Remeková

     • Exkurzia v SOHO 1 Wellness Žilina

     • Dňa 9.3.2023 sme sa zúčastnili exkurzie pod vedením PhDr. Holienkovej a Mgr. Derbas v SOHO 1 Wellness Žilina. Žiaci si mohli vyskúšať a vidieť rôzne procedúry termoterapie. K dispozícii mali fínsku saunu, infrasaunu, bio saunu, saunové rituály, aromaterapia a oddychové zóny. Najzaujímavejšou procedúrou bol kryobox, kde teplota dosahovala až -170°C.

      PhDr.Holienková, Mgr.Derbas

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

     • Srdečne blahoželáme našej postupujúcej žiačke z okresného kola Eme Lutišanovej zo IV. C, ktorá sa na Krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v Námestove umiestnila na krásnom 2. mieste.

      Vielen Dank 😊

      Vyuč. NEJ

     • Okresné kolo SOČ

     • Dňa 6.3.2023 sa konalo okresné kolo SOČ na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy v odbore praktická sestra a masér, ktoré sa v školskom kole umiestnili na prvých troch miestach. Svoje práce prezentovali v odbore SOČ s problematikou: Zdravotníctvo, farmakológia a Psychológia, pedagogika a sociológia.

      Všetci zúčastnení podali veľmi dobré výsledky, mali zaujímavé práce s prínosom pre prax. Bolo veľmi ťažké určiť prvých troch postupujúcich do krajského kola. Naše dievčatá sa bohužiaľ neumiestnili na postupujúcich miestach, ale aj tak im patrí veľká vďaka za čas a námahu, ktorú venovali príprave svojich prác a prezentácií. Za ich aktivitu a prejav im komisia udelila čestné uznanie.

      Hlavná koordinátorka SOČ- J. Martišová

     • Lyžiarsky výcvik

     • Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili lyžiarskeho/snowboardového kurzu Kubínska hoľa 20.2.2023 - 24.2.2023. Lyžiarskeho výcviku sa celkovo zúčastnilo 55 žiakov, ktorí využili dotáciu od štátu 150€.

      Všetkých zúčastnených musím pochváliť za vzorné správanie a disciplínu na lyžiarskom výcviku.

      Ďakujem tiež kolegyniam za spoluprácu a za príjemný týždeň! 

      Športu zdar Mgr. Monika Remeková

     • Ošetrovateľské techniky 2.E -prednáška

     • Dňa 24.2.2023 sa žiačky II.E odbor praktická sestra na hodinách Ošetrovateľských techník zúčastnili prednášky na Tému: Prevencia komplikácií z imobility, nácvik sedu, stoja a postupnej vertikalizácie.

      Prednáška sa uskutočnila pod vedením fyzioterapeutky z chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice Žilina - pani Jagošovej. Prednáška bola zameraná na teoretickú časť,v ktorej si žiačky zopakovali ,ale aj získali nové teoretické vedomosti z oblasti anatómie ľudského tela. V praktickej časti si žiačky samé na sebe vyskúšali dychové cvičenia,cievnu gymnastiku,nácvik postupnej vertikalizácie u pacienta po operačnom zákroku.

      Prezentácia bola pre všetkých zúčastnených veľmi pútavá a zaujímavá. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s pani Jagošovou.
      Mgr.Martišová, Mgr.Ondreášová

     • Greenfluenceri

     • sme žiaci II.B a zapojili sme sa do projektu Greenfluenceri SPP. Našim cieľom je priblížiť Vám efektívne spracovanie biologického odpadu a samozrejme celú súťaž vyhrať v mene našej školy😊, preto Vás pozývame zdieľať s nami túto cestu. Budeme šťastní za Vašu podporu a follow.

      https://instagram.com/ciern_zlato?igshid=YmMyMTA2M2Y=

      https://www.facebook.com/groups/5809943155710113/

      V priebehu nasledujúcich mesiacov Vás budeme informovať o pokroku v našom projekte a zároveň Vám budeme prezentovať naše aktivity.

      Držte nám palce a prosím, staňte sa našim podporovateľom, lebo len spolu máme šancu to vyhrať.

      Vaši mladí greenfluenceri

     • Študentský párty ples

     • Dňa 16.2.2023 sa na našej škole uskutočnil študentský ples. Moderátorky Mária Maslíková  a Vivien Lamošová sprevádzali hostí celým večerom.

      Na plesajúcich čakal bohatý program vrátane tomboly a voľby kráľovnej a kráľa plesu. Mohli sme si zatancovať vďaka skvelému DJ Lukášovi Cunovi, odfotiť sa pri fotostene s Natáliou Balvonovou a samozrejme na hostí čakalo skvelé jedlo, vďaka žiakom učebného odboru asistent výživy. O zábavu sa postarali žiaci z I. B a II.B a skvelé učiteľky tanca Katarína Kňažková a Kristína Kuricová.

      Všetci si ples poriadne užili a veríme, že budúci rok prídu opäť.

      Vaše organizátorky

     • Zdravotníci deťom

     • Dňa 20.2.2023 žiaci III.D pripravili krátku prednášku o prvej pomoci pre deti z Materskej školy na Jarnej ulici. Vysvetlili im úplne základy prvej pomoci a naučili ich, ako ošetriť malé poranenia a ranky. Deti si vyskúšali, ako ošetriť odreninu, porezaný prst, či zafixovať zlomenú ruku.

      Mgr. Bačíková