• Spolupráca na 2.ročníku súťaže Rescue Žilina 2023

     • Naša škola v pozícii partnera súťaže spolupracuje pri organizovaní súťaže Rescue Žilina 2023 - čo je súťaž posádok First respodnerov SČK v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž sa bude tradične odohrávať v meste Žilina a poskytuje priestor pre porovnávanie zručností posádkam Červeného kríža. resp. dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú činnosť first responderov na asistenčných službách v poskytovaní prvej pomoci na územných spolkoch a majú absolvované vzdelávanie First Responder...

      Súťažiacim držíme palce.

     • Osveta o cestnej premávke

     • Žiaci III.D triedy sa zúčastnili prednášky „Osveta o cestnej premávke“, ktorá sa konala 23.5. 2023. Podujatie organizovali Ministerstvo dopravy SR, prezídium policajného zboru SR a Liga na ochranu slovenských športovcov.

      Prednáška bola založená na veľmi silnom príbehu nášho futbalistu Martina Murcka, ktorý mal vážnu dopravnú nehodu v roku 2017. Nehoda mu úplne zvrátila jeho úspešne rozbehnutú kariéru.

       Mgr. Ľubomíra Jamnická

     • Vonkajšia posilňovňa

     • Stredná zdravotnícka škola sa stala úspešným uchádzačom o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu ŽSK na rok 2023 „VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL“.

      Našim cieľom je vytvoriť funkčný, atraktívny a bezpečný priestor, vhodný na realizáciu športových aktivít v exteriéri. Vybudujeme vonkajšiu posilňovňu, ktorá bude disponovať piatimi outdoorovými posilňovacími strojmi a plochou určenou na cvičenie s vlastnou váhou. Dúfame, že vybudovaním športoviska zvýšime váš záujem o pohybové aktivity, rozšírime možnosti športového vyžitia v areáli školy. Športovisko chceme sprístupniť maximálnemu počtu žiakov nielen našej školy, ale aj školám, ktoré sa nachádzajú v okolí a žiakom školského internátu.

      Na realizácii projektu participujú žiaci školského parlamentu a žiaci školy ako dobrovoľníci. Aktuálne sú ukončené niektoré etapy projektu. Potrebné terénne úpravy pred a po osadení posilňovacích strojov realizovali žiaci školského parlamentu a dobrovoľníci. Ukotvenie a osadenie strojov zabezpečil z bezpečnostných dôvodov dodávateľ. Posilňovacie stroje a ich okolie si vyžaduje ešte drobné úpravy. O termíne uvedenia športoviska do užívania vás budeme informovať.

      PhDr. Katarína Holienková

     • Divadelné predstavenie Florence Nightingalová - na facebookových stránkach Žilinského večerníka

     • Žiaci tretieho ročníka si pre svojich spolužiakov pripravili Divadelné predstavenie o živote zakladateľky ošetrovateľstva Florence Nightingalovej a v piatok 19.5.2023 v spoločenskej miestnosti školy zahrali predstavenie v dvoch vstupoch.

      Na predstavení sa zúčastnili aj zástupcovia Žilinského večerníka a informovali o tom aj širokú verejnosť na svojej facebookovej stránke:

     • O najlepšiu praktickú sestru

     • Dňa 19.5. 2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž „O najlepšiu praktickú sestru“. Súťažiacimi boli študenti 3. ročníka PRS. Každú triedu reprezentovali 2  žiaci a to z III.C Natália Krajčiová a Sára Martiníková, z  III. D Daniela Košťálová a Rebeka Šimková a z III. E Lea Liptáková a Klára Petrovská. Súťažilo sa v 5 disciplínach a to v obväzovej technike, v prezliekaní postele na čas, v poskytovaní prvej pomoci, v prevedení ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta a nakoniec súťažiaci museli napísať test, ktorý pozostával z otázok zo ZKC a PYJ. Výhercami sa stali:

      I. miesto: Sára Martiníková (III. C)

      II. miesto: Rebeka Šimková (III.D)

      III. miesto: Daniela Košťálová (III.D)

      Víťazom i všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme za ich pekné výkony a plné nasadenie. Zároveň ďakujeme aj kolegyniam a triede II.D PRS za spoluprácu.

      Mgr. Z. Koperová Valentová, PhDr. B. Krňanová

     • Plážový futbal

     • Dňa 19.5.2023 sa uskutočnili majstrovstvá školy v plážovom futbale chlapcov a dievčat.

      Turnaju sa zúčastnilo 6 družstiev, víťazom turnaja chlapcov sa stalo družstvo II.B a z dievčat I.C

      Víťazom srdečne gratulujeme Remeková, Bučka

     • Štvrtáci sa dnes lúčili...

     • Štvrtáci strávili svoj posledný vyučovací deň na škole rozlúčkovo: s úsmevom, piesňami a hlavne veľkým hlukom. Naši maturanti dnes totiž odchádzali na akademický týždeň.

      Prajeme všetkým veľa šťastia, aby úspešne zvládli maturitné skúšky a následné prijímacie pohovory na vysoké školy.

     • Beh do Strečianských hradných schodov

     • Dňa 12.5.2023 sa uskutočnil ,, Beh do Strečianských hradných schodov´´

      Súťaže sa zúčastnilo 600 pretekárov v rôznych kategoriach.

      Našu školu reprezentovali Matej Dubec 2.D, Alexander Bartoš 3.D, Lucia Pastorková 3.E, Barbora Hrabovská 3.E a Adriana Hrubá 3.B. Všetkým zúčastneným ďakujem a teším sa o rok

      Mgr. Monika Remeková

      Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

     • Žrebovanie maturitných oddelení

     • Na historicky významný dátum 12.5., deň narodenia Florence Nightingalovej, si naši maturanti v odbore praktická sestra žrebovali nemocničné oddelenie, na ktorom vykonajú praktickú maturitnú skúšku. Veríme, že pri žrebovaní mali „šťastnú ruku“ a prajeme, aby sa im podarilo uplatniť všetky odborné vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas celého štúdia.

      Mgr. Katarína Klučková, vedúca študijného odboru praktická sestra

     • Exkurzia na Hematologicko-transfuziologickom oddelení v Čadci

     • Dňa 12.5.2023 sa žiaci III.A odboru zdravotnícky laborant zúčastnili odbornej exkurzie na Hematologicko-transfuziologickom oddelení v Kysuckej nemocnici v Čadci.

      Odbornou exkurziou nás sprevádzala vrchná laborantka HTO oddelenia pani Vlasta Podoláková. Naša odborná exkurzia bola zameraná na transfúznu časť, ktorá môže byť súčasťou hematologického oddelenia.

      Žiaci sa v prvej časti odbornej exkurzie oboznámili s registráciou darcov krvi, s vyšetreniami, ktoré sa vykonávajú pred odberom krvi a so samotným odberom krvi (u darcov ).

      V druhej časti odbornej exkurzie sa žiaci oboznámili s poodberovými vyšetreniami u darcov krvi, ako aj s prístrojovým vybavením imunohematologického laboratória.

      V tretej časti odbornej exkurzie sa žiaci oboznámili so spracovaním celej krvi odobratej od dobrovoľných darcov. Videli ako sa krv spracováva na jej jednotlivé krvné zložky- erytrocyty a plazmu, ktoré sa využívajú na hemoterapiu. Videli ako sa jednotlivé transfúzne prípravky skladujú. Ďalej sa oboznámili s výrobou deleukotizovaných erytrocytových transfúznych prípravkov, čerstvej zmrazenej plazmy.

      Odborná exkurzia na Hematologicko-transfuziologickom oddelení v Kysuckej nemocnici v Čadci, bola pre žiakov veľkým odborným prínosom. Získali nové teoretické vedomosti z oblasti transfúznej časti.

      Ďakujeme pani Podolákovej, ktorá žiakom zaujímavým spôsobom priblížila náplň práce zdravotníckeho laboranta na oddelení Hematologicko-transfuziologickom.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.

      Mgr. Miroslava Pučkovicová

     • Odborná exkurzia na RÚVZ v Žiline

     • Žiaci 4. ročníkov odboru praktická sestra (IV. C, IV. D, IV.E) sa zúčastnili  v rámci predmetu Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia na odbornej exkurzii na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. PhDr.Fialová PhD nás podrobne oboznámila s činnosťou jednotlivých odborov úradu ale najmä s činnosťou oddelenia podpory zdravia. Odbor podpory zdravia sa snaží zabezpečiť zdravší životný štýl obyvateľstva prostredníctvom edukačných aktivít, realizáciou rôznych programov a projektov zameraných na zlepšenie zdravotného uvedomenia.  Odborné poradenstvo sa poskytuje aj v „Poradniach zdravia“, kde záujemcov o zlepšenie zdravia podrobne vyšetria a následne stanovia osobné rizikové skóre.

      Žiaci si odniesli z exkurzie mnoho poznatkov, ktoré mohli využiť na hodine Psychológie pri tvorbe vlastných edukačných plánov.

       Mgr. Švejdová, Mgr. Korbelová, Mgr. Michnáčová, Mgr. Čelková

     • Tematická exkurzia – Pitná liečba v kúpeľoch Nimnica

     • Tematická exkurzia – Pitná liečba v kúpeľoch Nimnica

      Dňa 4.5. sa žiaci 4.B odboru masér zúčastnili exkurzie v kúpeľnom zariadení Nimnica, ktorá bola zameraná na pitnú liečbu. V úvode žiaci absolvovali krátku odbornú prednášku o histórii kúpeľov, liečivých pitných prameňoch a liečebných procedúrach, ktoré poskytujú pacientom s rôznymi druhmi ochorení. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé úseky prevádzok – pracovisko balneoterapie, vodoliečby, elektroliečby, inhalácie a iné. Pobyt sme si spríjemnili aj návštevou soľnej jaskyne v areáli kúpeľov. Zastavili sme sa tiež pri troch prameňoch s liečivou vodou, kde nasledovala ochutnávka prírodnej vody, ktorá má blahodárne účinky na ľudský organizmus.

      Jedinečné zloženie nimnickej minerálnej vody umožňuje jej vonkajšiu i vnútornú aplikáciu, a to formou pitnej liečby, inhalačnej liečby a uhličitého kúpeľa.

      Mgr. Sokolová G.

     • Prijímacie skúšky na našej škole - Televízia RAJ

     • V televízii RAJ sa dňa 9.5.2023 vysielala reportáž o prijímacích skúškach na našej škole pre školský rok 2023/24. Záujem o štúdium na SZŠ bol, ako každý rok, vysoký. Tento rok boli otvárané odbory pre štvorročné maturitné  štúdium: praktická sestra, masér, zdravotnícky laborant a asistent výživy.

     • Relaxačné a regeneračné centrum pri Strednej zdravotníckej škole

     • Relaxačné a regeneračné centrum pri Strednej zdravotníckej škole informuje o otváracích hodinách v mesiaci máj, jún.

      Otváracie hodiny v mesiaci máj, jún:

      Máj/jún: 15.-16.-17.5. 2023 ZATVORENÉ

                      22.-23.-24.5.2023 ZATVORENÉ

                      30.-31.5. a 1.6. 2023 ZATVORENÉ

                    18.-19.5. 2023 OTVORENÉ

                    25.-26.5. 2023 OTVORENÉ

                    29.5. 2023        OTVORENÉ

      od 2.6 - 29.6. 2023 OTVORENÉ každý pracovný deň 7:30-13:00.

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/sluzby-poskytovane-ziakmi

     • Projekt: Škola-škole, s podtitulom „učíme sa pre prax“

     • „Dlhodobé sedenie v jednej polohe nie je pre ľudské telo prirodzené. Žijeme však v digitálnej dobe...“ Týmito slovami sa dňa 27. 4. 2023 prihovárali žiaci 4. B triedy odboru masér žiakom 1. ročníka SSOŠ odboru informačné a digitálne technológie na spoločnom edukačnom stretnutí v priestoroch SZŠ.

      Žiaci 4. B triedy, naši maturanti a budúci maséri si priamo v praxi vyskúšali aplikovať svoje získané vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté počas  štúdia na SZŠ v Žiline v predmete Anatómia a psychológia, Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, v predmete Rekondično-relaxačné cvičenia a v predmete Informatika. Zážitkovou formou v rámci pripravenej edukačnej aktivity sprístupnili žiakom 1. ročníka SSOŠ v Žiline-budúcim IT odborníkom, teoretický základ a praktický návod ako predchádzať rôznym poruchám pohybového systému v súvislosti s dlhodobou statickou záťažou pri práci s počítačom a počítačovou myškou. V praktickej časti edukačnej aktivity mal každý žiak SSOŠ možnosť vyskúšať si  predvedené kompenzačné a strečingové cvičenia na jednotlivých stanovištiach pod dohľadom našich maturantov 4. B triedy.

      Viac o tom, ako celá edukačná aktivita prebiehala a do akej miery oslovila žiakov SSOŠ v Žiline spolu s pani učiteľkou Mgr. J. Pajgerovou si môžete prečítať v článku uverejnenom na stránke ich školy a tiež pozrieť v priloženej fotogalérii.

      Tešíme sa na ďalšie zážitkovo-úžitkové stretnutie a spoluprácu

      Mgr. B. Nemcová, Mgr. I. Kubicová, PhDr. J. Švejdová, MPH, autorka projektu

      článok: https://ssosza.edupage.org/news/?gtnid=2113#news-2113