• Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre Červené stužky 2022

     • Po zhodnotení zaslaných súťažných pohľadníc zo 66 stredných škôl a školských zariadení, študentky SZŠ Žilina I.C PRS Erika Minarovská a Lucia Tichá dostali Čestné uznanie.

      Obom študentkám gratulujem a ďakujem za úspešnú reprezentáciu našej školy v celoslovenskej výtvarnej súťaži.

      PhDr. Beáta Krňanová

     • Muzikál Cyrano z predmestia

     • Žiaci druhého ročníka a vybraní žiaci našej školy sa 26. januára 2023 mohli ponoriť do deja muzikálu Cyrano z predmestia na Novej scéne v Bratislave. Sledovali Cyranovu neopätovanú tajnú lásku k ambicióznej speváčke Roxane v podaní Mirky Gális Partlovej, zamilovanej do Jána, ktorého stvárnil Dárius Koči.

      Tento rockový muzikál s moderným jazykom nám predstavil nezabudnuteľný príbeh o láske, kamarátstve, úspechoch a pádoch mladých ľudí.

      Ocenili sme herecké, spevácke i tanečné výkony, živú kapelu, texty a hudbu našich známych slovenských autorov a prežili hodnotný umelecký zážitok.

      Mgr. Palková a vyuč. SJL

     • Lauretta - žiačka našej školy

     • Ešte v minulom školskom roku sme ju mohli stretávať na chodbách našej školy, v súčasnosti však do školy Lauretta už nechodí. Musí sa liečiť, kým sa bude môcť vrátiť...

      Viac sa o jej príbehu a možnosti pomoci dozviete na: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14572

      Všetci prajeme Laurette skoré uzdravenie a tešíme sa, až sa bude môcť vrátiť znovu medzi nás. 

      Pozdravuje kolektív SZŠ a spolužiaci nielen z 3.C.

     • Fyzická záťaž praktickej sestry pri vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti

     •    Študenti II.D sa dňa 18.1.2023 zúčastnili prednášky o pôsobení fyzickej záťaže na pohybový aparát v práci praktickej sestry. Prednášajúca Mgr. Katarína Holienková im vysvetlila základné princípy kinestetiky v ošetrovateľskej starostlivosti. Žiaci si mohli aj prakticky vyskúšať manipuláciu s pacientom pri jeho vertikalizácii s ohľadom na správnu mechaniku tela, tak aby v budúcnosti mohli predchádzať rôznym poškodeniam svojho pohybového systému v dôsledku nadmernej záťaže a nesprávneho držania tela.

      Aj týmto jej chceme poďakovať za pútavú prednášku a cenné rady, ktoré určite študenti využijú. Ďakujeme. 

      Mgr. Z. Koperová Valentová

     • Exkurzia v SUSCCH v BB

     • Dňa 19.1.2023 sa žiačky 4. D triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Stredoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb v Banskej Bystrici. SUSCCH je špecializované zariadenie pre diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

      Privítala ich námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Víglašská. Žiačky mohli vidieť ARO, koronárnu JIS, oddelenia angiológie, kardiológie, kardiochirurgie a operačné sály.

      Po jednotlivých úsekoch ich sprevádzali vrchné sestry, ktoré ich oboznámili so špeciálnym prístrojovým a technickým vybavením.

      Po skončení exkurzie si pozreli centrum mesta a OC Europa.

      Mgr. Švajdová, Mgr. Ondreášová.

     • Exkurzia v CSS TAU v Turí

     • 18.1.2023 sa žiaci IV.E triedy odboru praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie v CSS TAU v Turí. Toto veľké centrum sociálnych služieb poskytuje sociálne služby vo viacerých formách: dom sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, poradenské centrum. Služby sú poskytované ako celoročné bývanie, týždenné bývanie, alebo ako ambulantná forma.

      Veľmi sa nám páčilo estetické prostredie a vybavenie zariadenia, zaujali nás najmä rôzne miestnosti s rôznym zameraním pre obyvateľov: sklárska dielňa, stolárska dielňa, dielňa na výrobu sviečok, vyšiváreň, spomienková miestnosť, rehabilitačná miestnosť, farebne nasvietená relaxačná miestnosť...

      Okrem iného mali žiaci možnosť vidieť ďalšie zariadenie, v ktorom by sa mohli po skončení štúdia zamestnať.     

      Mgr. Kováčová, PhDr. Krňanová

     • Medzinárodný prieskum medzi študentmi zdravotníckych škôl 2022

     • Pripomíname žiakom, ak ste dotazník ešte nevyplnili o možnosti hlasovania a vyjadrenia svojho názoru.

      Hlavným cieľom prieskumu „Barometer medzi študentmi zdravotníckych škôl 2022“ – prieskumu medzi budúcimi zdravotnými sestrami  je zistiť, kam majú študenti namierené po ukončení štúdia, definovať dôvody ich rozhodnutia a pomôcť s personálnou stabilizáciou v českom a slovenskom zdravotníctve.

      Tento prieskum je cielený na študentov stredných zdravotníckych škôl, vyšších odborných zdravotníckych škôl a vysokých zdravotníckych škôl.

      DOTAZNÍK NÁJDETE TU: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/barometer-medzi-studentmi-zdravotnickych-sk-l-2022.html

      Možnosť vyplniť tento dotazník je študentom otvorená od soboty 1.10.2022 do 31.1.2023

     • TEAMWORK

     • Dňa 19. 12. 2022 sa uskutočnila na našej škole súťaž z ANJ s názvom Teamwork.  Žiaci  2. ročníkov pracovali spoločne v tímoch, ktoré si vopred vyžrebovali pri riešení rôznych cvičení. Tieto úlohy boli rozdelené do 4 hlavných kategórií (listening, vocabulary, reading, speaking).  Po celkovom sčítaní bodov sa žiaci umiestnili na týchto miestach:

      1. miesto: Lanková Michaela 2.C a Časnochová Rebeka 2.B
      2. miesto: Tomaščíková Sofia 2.C a Majková Lenka 2.D
      3. miesto: Mažáriová Adriana 2.D a Poliaková Vanesa 2.C
     • Kniha - priateľ človeka

     • V rámci prípravy na maturitnú skúšku sme so skupinou nemčinárok vytvorili nástenku v učebni č. 203, na tému: Kniha - priateľ človeka. Žiačky si pomocou spracovanej témy opakujú a utvrzujú nadobudnuté vedomosti na danú tému. 

      E. Vargová