• Exkurzia v Soľnej jaskyni

     • Dňa 29.6. 2023 sa trieda II.D zúčastnila odbornej exkurzie v rámci preberaného učiva – „Inhalácie“v soľnej jaskyni, ktorá sa nachádza v zrubovom domčeku v Považskom Chlmci. Tam v prítmí a za zvukov relaxačnej hudby mohli študenti vdychovať slaný vzduch a relaxovať. V jaskyni sa nachádza soľ z predhistorických morí vyťažená z troch poľských baní, kryštalická soľ z Pakistanu ako aj morská soľ a soľ z Mŕtveho mora. Obloženie stien je umelecky spracované do farebných obrazcov. Interiér dopĺňajú prvky z borovicového dreva, detské soľné pieskovisko, jazierko so slanou vodou (soľankou) a maketa banskej štôlne s vozíkom naplneným soľou. Podlahové kúrenie zohrieva soľ vysypanú na podlahe, čím dochádza k jej vyparovaniu a tvorbe suchého aerosólu. Pomocou dvoch klimatizačných jednotiek a jazierka sa udržiava v jaskyni teplota okolo 22 °C a vlhkosť okolo 50%. Skrytý mohutný ventilačný systém podľa potreby v okamihu vymení vzduch. Dúfam, že sa študentom exkurzia páčila a že sa aspoň trošku zregenerovali po náročnom školskom roku.

      Mgr. Zuzana Koperová Valentová

     • Exkurzia ASV s prednáškou ,,Tradičné jedlá našich predkov“

     • Dňa 19.6.2023 sa zúčastnili žiaci 1.AA a 2.AA odboru asistent výživy odbornej prednášky na tému „Tradičné jedlá našich predkov“ v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Pani riaditeľka Kysuckého múzea a etnologička Mgr. Helena Kotvasová nám porozprávala o miestnom stravovaní.

      Región Kysuce patril do historickej Trenčianskej stolice. Rozsiahle osídľovanie kraja nastalo v 16.storočí v rámci valašskej kolonizácie. Väčšina obyvateľstva Horných Kysúc sa živila poľnohospodárstvom, chovom dobytka, prípadne oviec a prácou v okolitých lesoch. Medzi tradičné jedlá Kysúc patrila pohánková polievka, fazuľová polievka s údeným mäsom, či sušenými slivkami, kvačková polievka, hubová polievka na rozličný spôsob, pučky (cestovinové jedlo zo zemiakov a z múky posypané makom, orechmi alebo tvarohom), lekvárové trhance, úhrabky, baba,  kapusniaky, polešniky (zemiakové placky pečené na kapustových listoch), lekvárové kachličky. Ráno pred cestou na pole pripravovali gazdiné polievku čír, v sezóne do nej pridávali aj čerstvé huby.

      Po prednáške sme sa prešli skanzenom. Roztrúsené drevenice nám priblížili, ako žili naši predkovia po stáročia – v súlade, blízkom kontakte s okolitými horami, prírodou. Na záver sme sa previezli vláčikom na historickej lesnej úvraťovej železničke, národnej pamiatke Slovenskej republiky. Úvraťový systém železnice, keď lokomotíva striedavo vlak ťahá a tlačí, ju zaradil medzi svetové technické unikáty.

      Ing. Martina Paučová, Ing. Lucia Špiláková

     • Chceme počuť váš hlas...

     • My, žiacky školský parlament, sa pokúšame organizovať čo najviac zaujímavých podujatí pre vás. Chceli by sme preto počuť vaše originálne nápady.

      Pred Chill Zone na vás bude čakať krabica, do ktorej budete môcť vhadzovať vaše nápady. Nebojte sa prispieť a tým nám pomôcť. Možno uvidíte váš nápad zrealizovaný v budúcom školskom roku, a zároveň sa budete môcť pridať a priložiť ruku pri jej realizácii. Nápady môžu byť v akékoľvek oblasti. Chcete lepšie akcie, aktivity, imatrikulácie alebo potrebujete pomoc pri niečom? Neváhajte a napíšte nám.  Tešíme sa na všetky nápady.

      Váš školský parlament

     • Projekt - Varíme jednoducho a chutne

     • Na hodinách Konverzácie v nemeckom jazyku žiaci prvého ročníka pracovali na projekte: Varíme jednoducho a chutne, v rámci ktorého pripravovali vo dvojiciach alebo samostatne jednoduché jedlá pre svojich spolužiakov. Úlohou šéfkuchárov bolo postarať sa nielen o naše žalúdky ale aj o rozširovanie vedomostí svojich hostí a to prípravou pracovných listov – receptov, na ktorých žiaci pracovali počas prípravy jedál.

      Všetkým žiakom sa chcem srdečne poďakovať za zabezpečenie vlastných pracovných nástrojov, surovín a za výbornú a voňavú atmosféru na hodinách nemeckého jazyka.

      PaedDr. Edita Vargová

     • Informácie o štipendiách pre žiakov končiacich ročníkov

     • V súvislosti so spustením druhého ročníka štipendijnej schémy určenej pre talentovaných domácich študentov, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci investície 3 komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti, si Vám dovoľujeme poskytnúť základné informácie o možnosti získania daného štipendia.

      Žiadosť o štipendium si môže podať každý žiak strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí v roku 2023 na strednej škole so sídlom v SR.  

      Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium vo výške 300 eur mu bude vyplácané na mesačnej báze počas desiatich mesiacov v roku. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Spolu teda získa až 9 000 €.  

      viac na: Stipendia_plagat_2023.pdf

     • Ako sa rodí divadelná hra?

     • V druhom a treťom týždni mesiaca jún žiaci 2. ročníka realizovali svoj ročníkový projekt s názvom Ako sa rodí divadelná hra? V triedach: II. AA/AB, II. B, II. C, II. D, II. E sa žiaci rozdelili do skupín, vybrali si literárne dielo a rozdelili úlohy. Počas školského roka pracovali na tvorbe scenárov, kostýmov, rekvizít, pozvánky, plagátu, bulletinu. Ďalej si zadelili herecké úlohy, učili sa naspamäť svoje repliky a nacvičovali v spoločenskej miestnosti svoje výsledné dielo.

      Viacerí museli vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, vcítiť sa do pocitov literárnej postavy a prehovoriť na javisku. Videli sme divadelné inscenácie Lakomca, Jánošíka, Antigony, Hamleta a ďalšie, a tak sme si zážitkovou formou spríjemnili záverečné hodiny slovenského jazyk a literatúry.

      Ďakujeme žiakom za ich prácu, odvahu a kreativitu a pevne veríme, že zostanú verní divadlu, či už ako jeho tvorcovia, herci alebo aspoň diváci. J

      Mgr. Z. Palková a vyuč. SJL

     • Župná kalokagatia 2023

     • Dňa 20.6. 2023 sa uskutočnilo finálové kolo „Župnej kalokagatie“. Súťaž sa konala  na Spojenej škole, Rosinská cesta 4, v Žiline. Naša škola participovala na organizácií súťaže zabezpečením ukážok z poskytovania prvej pomoci.  

      Študentky  z II.D PRS Kristína Bartošová, Lenka Majková, Nina Vrabcová mali za úlohu predviesť a vysvetliť niektoré postupy pri poskytovaní prvej pomoci a to pri resuscitácii dojčaťa a dospelého a  pri dusení sa cudzím telesom. Súťažiaci si mohli aj poskytovanie prvej pomoci vyskúšať na figurínach. Ďakujeme študentkám za aktívny prístup a pekné prezentovanie našej školy.

      Mgr. Z. Koperová Valentová

     • Stationenlernen – vyhodnotenie

     • Konverzácie v nemeckom jazyku sme sa tento rok rozhodli ukončiť trochu netradične a to celodenným kooperatívnym a rovesníckym vyučovaním. Dňa 20. 6. 2023 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili aktivity „Stationenlernen“, kde v skupinách riešili úlohy, zamerané na vedomosti, ktoré získali počas školského roka.

      Žiaci museli zapojiť všetky zmysly, pohybom a kreativitou riešili pridelené úlohy.

      Spätné reakcie boli pozitívne a tešíme sa na budúci školský rok, kedy sa budeme snažiť takého hodiny realizovať častejšie.

      PaedDr. Edita Vargová, Mgr. Zuzana Želonková

     • Plážový volejbal

     • Dňa 19.6.2023 sa uskutočnili školské majstrovstvá v plážovom volejbale chlapcov a dievčat prvých a druhých ročníkov.

      Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev.  V kategórií dievčat bolo 9 družstiev a v kategórií chlapcov 5 družstiev.

      Z dievčat vyhrali 1. miesto žiačky 1.D V.Hilová, K.Hajná a N.Točeková

      Z  chlapcov vyhrali 1.miesto žiaci 2.B P.Bros, B.Ondrejka

      Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme a víťazom gratulujeme

      Remeková, Bučka

     • Exkurzia na KHaT Bratislava - III.A

     • Dňa 21.6.2023 sa žiaci III.A odboru zdravotnícky laborant zúčastnili odbornej exkurzie v Nemocnici sv. Cyrila a Metóda v Bratislave na Klinike Hematológie a transfuziológie.

      Cieľom odbornej exkurzie bola Transplantácia kostnej drene a kmeňových krvotvorných buniek. Na oddelení nás privítala  primárka Klinickej hematológie- oddelenia laboratórnej diagnostiky

      MUDr. Marcela Skraková, ktorá nás celou odbornou exkurziou sprevádzala, za čo jej patrí veľká vďaka.

      Žiaci sa v prvej časti odbornej exkurzie oboznámili s organizáciou práce a laboratórnym vybavením oddelenia.

      V druhej časti odbornej exkurzie sa žiaci oboznámili s druhmi transplantácie kostnej drene. Dozvedeli sa, že na tomto pracovisku sa vykonávajú autológne, ale aj alogénne transplantácie kostnej drene- od príbuzného darcu a ako jediné pracovisko na Slovensku vykonávajú aj alogénne transplantácie kostnej drene od nepríbuzného darcu krvi.

      V ďalšej časti exkurzie sme navštívili Medzinárodný  register darcov kostnej drene. Na tomto úseku žiakom vysvetlili význam, prečo sa stať darcom krvotvorných buniek a v prípade záujmu ako sa majú registrovať do databázy Národného registra darcov kostnej drene. Ukázali nám balíček so súpravou na odber slín, Národný register vyšetrí túto vzorku a vyhodnotí transplantačné znaky. Na základe výsledku zaradí záujemcu do databázy potenciálnych darcov kostnej drene.

      V tretej časti odbornej exkurzie  žiaci navštívili HLA laboratórium, v ktorom sa zisťuje zhoda medzi pacientom a darcom na základe vyšetrenia antigénov HLA systému.

      V ďalšej časti odbornej exkurzie sme navštívili aferetické oddelenie, kde sa vykonáva odber kmeňových krvotvorných buniek určených na transplantáciu. Na tomto oddelení sa vykonávajú aj liečebné aferézy – erytrocytaferéza, leukocytaferéza, trombocytaferéza, plazmaferéza.  Tieto výkony sa vykonávajú pomocou špeciálneho prístroja- krvinkového separátora.

      V poslednej časti odbornej exkurzie sme navštívili Národné hemofilické centrum, kde sa vyšetrujú a liečia pacienti s vrodenými koagulopatiami- hemofília A, hemofília B.

      Odborná exkurzia na Klinike hematológie a transfuziológie v Nemocnici sv. Cyrila a Metóda v Bratislave  bola pre žiakov veľkým odborným prínosom. Získali nové teoretické vedomosti v oblasti transplantácie kostnej drene a krvotvorných kmeňových buniek.

      Ďakujeme pani primárke MUDr. Skrakovej a celému kolektívu KHaT, ktorí sa žiakom po celú dobu trvanie exkurzie venovali a snažili sa im vysvetliť problematiku transplantácie kostnej drene a kmeňových krvotvorných buniek- odber, spracovanie, laboratórne vyšetrenia.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.

      Mgr. Miroslava Pučkovicová 

     • Literárno – historická exkurzia: Tajov, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica

     • Dňa 13.06. 2023 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili literárno - historickej exkurzie, v rámci ktorej navštívili malú dedinku Tajov, ktorá nás očarila svojou malebnosťou a prírodou, ktorú sme mohli obdivovať cestou na kalváriu. Táto dedinka je rodiskom dvoch významných Slovákov – Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša. Expozícia v rodnej drevenici spisovateľa je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky Hany Gregorovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi a expozícia tematicky zameraná na slávnu hutnícku minulosť obce Tajov s ukážkou odievania a remeselnej zručnosti obyvateľov.

      Z prekrásnej prírody sme sa presunuli do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Pracovníci planetária pripravili pre nás zaujímavý program: prednášku na tému Vesmír vo fyzike, v projekčnej Hviezdnej sále fascinujúci pohľad na našu nočnú oblohu, predstavili nám najznámejšie súhvezdia v jednotlivých ročných obdobiach a vysvetlili povahu niektorých úkazov ako sú meteory či zatmenia. Obdivovali sme súhvezdia, príbehy ich vzniku a pomenovaní. Videli sme množstvo úžasných záberov od východu Slnka cez pestrofarebné prstence Saturnu, povrchu Marsu až po gigantické výrony plazmy z našej materskej hviezdy.

      Naše „túlanie sa po vesmíre“ sme zavŕšili  pozorovaním Slnka pomocou ďalekohľadu planetária.

      Našu exkurziu sme ukončili prechádzkou historickým centrom v Banskej Bystrici, ktorému dominuje šikmá hodinová veža, mestský hrad a v neposlednom rade aj Mariánsky stĺp, postavený z vďaky za zažehnanie morovej epidémie, ktorá začiatkom XVIII. st. znížila počet obyvateľov mesta o polovicu.

      Po hodnotnom kultúrnom, umeleckom a vesmírnom zážitku, plní dojmov a nových poznatkov sme sa šťastne vrátili domov. 

      PaedDr. E. Vargová a vyučujúce dejepisu

     • Zdravotník v akcii

     • Dňa 16.6.2023 sa žiaci 2.ročníkov v odbore zdravotná sestra stredných zdravotníckych škôl zúčastnili celoslovenskej súťaže "Zdravotník v akcii" Prešov, aby si medzi sebou zasúťažili v športovo-vedomostnej súťaži. Z 23 družstiev našu školu úspešne reprezentovali Timotej Kalnický a Matej Dubec z II.D, Simona Pekarová a Nina Závodská z II.E

      Športu zdar!

      Ďakujem vám za úspešnú reprezentáciu

      Mgr.Monika Remeková

     • Farebný týždeň

     • Ahojte všetci,

      zapojte sa od zajtra do farebného týždňa na našej škole a vyhrajte odmenu.

      Jedná sa o malé občerstvenie a ZELENÚ KARTU na budúci školský rok, ktorá Vás, ako výhernú triedu oslobodí od nemilej aktivity. Stačí sa, v čo najväčšom počte, zapojiť. Naša členka školského parlamentu si Vás spočíta. V prípade, že sa s Vami zapojí i pedagóg, máte body naviac.

      Tešíme sa!!!!!

      Váš ŠP

     • Stop drogám

     • Dňa 16. 6. 2023 cez 4. a 5. vyučovaciu hodinu prebiehalo projektové vyučovanie na tému Stop drogám. V spoločenskej miestnosti sa zišli všetci  žiaci 1. ročníka. Vybraní žiaci I.AA, I.AB a I.B triedy mali pripravené prezentácie na témy týkajúce sa nás všetkých o alkohole, nikotíne, ich vplyve na dieťa v tehotenstve, o závislosti na liekoch, čo je problém súčasnej doby, aj o iných nelegálnych drogách. Prezentujúci žiaci pútavou formou upozornili spolužiakov na škodlivé účinky týchto látok na zdravie každého z nás.

      V prezentáciách žiaci prepojili svoje poznatky z chémie s digitálnymi zručnosťami, ktoré získali na hodinách informatiky. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa tohto projektového vyučovania aktívne zúčastnili a tak prispeli k tomu, aby ich spolužiaci vedeli zaujať stanovisko v rôznych životných situáciách a  ochránili svoje zdravie, aj zdravie svojich blízkych neužívaním týchto škodlivých látok.

      Monika Sabová a Iveta Kubicová

     • Celoštátna súťaž v poskytovaní prvej pomoci

     • Dňa 13.06.2023 sa žiaci Nina Závodská s II.E, Timotej Kalnický s II.D, Mária Maslíková s III.C zúčastnili celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci  v krásnom prostredí kempu Tília Gäceľ Dolný Kubín, kde sa stretlo 12 súťažných družstiev.

      Pre žiakov bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť z toho 5 modelových situácií kde si mali poradiť s domácim úrazom, náhlym stavom, dopravnou nehodou ale i hromadným nešťastím mali predviesť aj zručnosti pri poskytovaní KPR. Jedno zo stanovíšť bol aj vedomostný test ktorý žiakom preveril vedomosti. Naši žiaci sa na prvých troch miestach neumiestili ale získali diplom za výborný výkon. Účasť na súťaži žiakom priniesla novú skúsenosť.

      Mgr. Gabriela Dadajová