• Vianočné prianie

     • Príjemné prežitie vianočných sviatkov,

      v novom roku pevné zdravie, 

      lásku a veľa osobných

      a pracovných úspechov

      Vám želá 

      Mgr. Daniela Peclerová a kolektív SZŠ Žilina

     • Stíšme sa, aby sme mohli počúvať...

     • Už sú za rohom! Najkúzelnejšie obdobie roka sa blíži. K predvianočnému času patria vianočné trhy, stretnutia s priateľmi, voňavé jedlá, nápoje, príjemná hudba. Prvé vianočné trhy sa konali vo Viedni v roku 1298 a táto milá tradícia sa neskôr rozšírila do celého sveta.  

      V utorok 20.12. 2022 rozvoniavali po celej škole vianočné medovníky, koláče, wafle, toasty, punč a atmosféru dopĺňali vianočné koledy. Naši žiaci nám opäť v plnej paráde predviedli svoju kreatívnosť, talent, zručnosť a my sme tak mohli odísť domov s rôznymi darčekmi pre našich najbližších.  

      Nakŕmili sme však aj svojho ducha, keďže sa u nás konalo aj krátke divadelné predstavenie a my sme sa na malý moment stíšili, aby sme mohli počúvať... Vďaka našim šikovným žiakom, ktorí vystúpenie zodpovedne pripravovali, sme si mohli pripomenúť a priblížiť skutočný význam a zmysel vianočných sviatkov. Pevne veríme, že nám odpustíte drobné nedostatky, keďže aj nás počas príprav viackrát „navštívila“ choroba, viacerí zúčastnení nám vypadli a doslova zo dňa na deň sme museli nájsť za nich náhradu. 

      Výťažok z vianočných trhov (130 eur) bude venovaný na dobročinný účel pani Michaele, ktorá trpí závažným ochorením a jej liečba si vyžaduje vysoké náklady. Dúfame, že sme aspoň malou kvapkou prispeli k zlepšeniu situácie.  

       Mgr. Lucia Jantošová  

     • Exkurzia v Domove vďaky

     • 21.12. 2022 sa žiaci IV.E triedy odboru praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie v Domove vďaky - zariadení pre seniorov.

      Prezreli sme si priestory, vybavenie, videli sme niekoľko nápaditých kompenzačných pomôcok (zdvihák pre hypomobilných na postavenie klienta z kresla či zo stoličky, nadstavce na wc pre šetrenie bedrových a kolenných kĺbov klientov a lepšiu sebaobsluhu, zdvihák do vane pre imobilných...). Potom sme sa venovali samotným klientom zariadenia, ktorých je 29.

      Zaspievali sme si koledy v sprievode gitary aj bez, trocha sme sa porozprávali, pomohli sme klientom rozbaliť niekoľko darčekov, aj sami sme nejaké darčeky doniesli (zatiaľ čakajú pod stromčekom :) ) Každý klient dostal aj vianočný pozdrav vyrobený žiakmi. 

      Predvianočný čas nás priamo ponúka k tomu, aby sme sa snažili o ľudskú blízkosť. Je však dôležité uvedomiť si, že priblíženie sa k človeku je denný chlieb zdravotníka. Veríme, že dnešné stretnutie bolo obohacujúce obojstranne.

      Mgr. G. Kováčová, Mgr. K. Čelková

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Po roku si mohli naši žiaci svoje slovenčinárske schopnosti opäť preveriť v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Dňa 9. 12. 2022 sme súťaž odštartovali v učebni INF 1, kde museli súťažiaci oboch kategórií A i B odpovedať na otázky v elektronickom online teste. Súťažiacich sme opäť privítali 12. 12. 2022 v učebni č. 205, kedy pred odbornou porotou absolvovali ďalšie dve časti OSJL – tvorbu vlastného textu a rečnícky prejav. Po zrátaní bodov za jednotlivé časti súťaže v elektronickom systéme Edupage sú výsledky nasledovné:

      Kategória A (žiaci 3. – 4. ročníka)

      1. miesto – Ema Lutišanová, IV. C
      2. miesto – Richard Brisuda, III. D
      3. miesto – Michal Mihalik, III. B

      Kategóra B (žiaci 1. – 2. ročníka)

      1. miesto – Ema Dobešová, II. AA
      2. miesto – Lucia Miksáková, II. C
      3. miesto – Katarína Srogoňová, II. C

      Víťazi oboch kategórií sa stali aj úspešnými riešiteľmi a postupujú do krajského kola OSJL. Srdečne blahoželáme! Za pekné a kreatívne výkony ďakujeme aj všetkým ostatným súťažiacim. Dúfame, že sa stretneme opäť o rok.

      Mgr. Magdaléna Štiffelová, Mgr. Zuzana Palková a vyučujúce SJL

     • Prednáška na konzervatóriu Žilina

     • Dňa 12.12.2022 sa uskutočnila prednáška pre žiakov 1.ročníka na Konzervatóriu Žilina. Prednáška bola rozdelená na 2 časti. V teoretickej časti pani učiteľka oboznámila žiakov s medicínskym odborom - Neurológia, vysvetlila jednotlivé úseky neurologického oddelenia, poukázala na dôležitosť zobrazovacích vyšetrovacích metód pri stanovení správnej  diagnózy. Záver teoretickej časti bol venovaný prevencií ochorení pohybového aparátu.

      V praktickej časti žiačky II.B triedy v odbore masér realizovali masáž chrbtice študentom konzervatória.

      Prednáška bola pre študentov konzervatória zaujímavá a tešia sa na ďalšiu, ktorá bude v apríli 2023.

      Mgr .J.Martišová 

     • Turnaj šachistov

     • Dňa 12. decembra 2022 sa náš najlepší šachista Boris Ondrejka - II.B zúčastnil na podujatí, ktoré zorganizoval Žilinský samosprávny kraj. V konkurencii 24 šachistov z celého kraja sa umiestnil v prvej desiatke súťažiacich. K úspešnej reprezentácii našej školy mu gratulujeme.

      P. Bučka

     • Olympiáda ľudských práv

     • Pri príležitosti Dňa ľudských práv sa dňa 8.12. 2022 v našej škole uskutočnila súťaž o najlepšie výtvarné a grafické spracovanie témy ľudských práv. Študenti si pripravili rôzne témy, ktoré rezonujú v súčasnej spoločnosti. Porota v zložení Mgr. Zuzana Bačíková a PaedDr. Alena Potočníková vybrali zo všetkých prác tieto štyri:

         1.miesto: Sofia Michálková, I.D

         2.miesto   Michaela Pšenková, I.C

         3.miesto   Karolína Belianová, II.B

         4.miesto   Nikola Pavelčíková, I.C

      VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

      Mgr. Bačíková, PaedDr. Potočníková

     • Potulky mestom

     • V priebehu novembra 2022 sa študenti 4.B, 4.E a 4.F zúčastnili prehliadky mesta Žilina v anglickom jazyku v rámci prípravy na maturity. Spolu so sprievodkyňou sme prešli významné miesta mesta Žilina a dozvedeli sme sa nové fakty a informácie o našom meste a jeho bohatej histórii. Dúfame, že nadobudnuté vedomosti naši maturanti využijú pri maturitnej skúške.

      Vyučujúce ANJ

     • Jazykovo – historická exkurzia do Viedne

     • Dňa 6. 12. 2022 sa 53 žiakov prvého a druhého ročníka a štyri pani učiteľky  zúčastnili jazykovo – historickej exkurzie do citadely valčíkov a kávy - Viedne. Okrem zážitku z nemecky hovoriaceho prostredia s možnosťou konverzácie v cudzom jazyku navštívili zámok Schönbrunn, ktorý je najnavštevovanejšou pamätihodnosťou mesta. Pôvodne lovecký zámok bol do roku 1918 letnou rezidenciou Habsburgovcov. Obývala ho napr. i  Mária Terézia s rodinou, či cisár František Jozef I. s  manželkou  Alžbetou, prezývanou Sissi. Jeho názov pochádza zo slov „schöner Brunnen“ (krásna studňa), pretože tu zo zeme vyvieral prameň čistej vody. Rozsiahly komplex má 1440 miestností, 200 kuchýň, sprístupnených turistom je však len 45.

      Po historicko - kultúrnom zážitku sme sa išli naladiť na Vianoce a vianočnú atmosféru, ktorú sme si vychutnali na vianočných trhoch pri Prírodno – historickom múzeu a pri Radnici. Kto sa chcel zohriať a nasať ďaľšie informácie z minulosti, mohol ísť navštíviť aj múzeum, kde bol vstup voľný.

      Vianočné trhy nás zaujali svojou neopakovateľnou atmosférou. Stromy boli vyzdobené rôznymi svetielkami a stánky lákali svojím vianočným tovarom. Niektorí sa pokochali trhom, iní sa povozili na retro kolotoči, alebo využili aj možnosť korčuľovania sa na zľadovatenej ploche.

      Cestou späť sme sa zastavili na malé nákupy v Avione v Bratislave.

      Na záver sme unavení a plní zážitkov nastúpili do autobusu. Zážitky v nás zostanú ešte dlho. Veď o tom predsa exkurzie a výlety sú, čo poviete? Veríme, že aj na budúci rok si návštevu Viedne nenecháme ujsť!

      E. Vargová

     • „Moja mobilná fotografia“- VYHODNOTENIE !!!

     • Prvé miesto- odborná porota: Praha a labuť- Filip Zvarík IV.B

      Prvé miesto- hlasovanie na FB: 119 hlasov- Adelka Štaffenová III.A

      Víťazom srdečne gratulujem!

      Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a rovnako ďakujem za podporu v hlasovaní na FB. 

       

      Teším sa na Vás opäť o rok.

      Katarína Holienková

     • Deň otvorených dverí 2022 - ako sme sa prezentovali

     • 7. decembra 2022 Stredná zdravotnícka škola v Žiline otvorila svoje dvere a privítala vyše 500 žiakov základných škôl, ich rodičov, starých rodičov a učiteľov základných škôl.

      Návštevníci si v sprievode samotných žiakov zdravotníckej školy pozreli priestory školy, zrekonštruovaného školského internátu a vynovenej jedálne.

      V rôznych učebniach, triedach a laboratóriách boli oboznámení s obsahom štúdia jednotlivých študijných odborov. No najmä si v našich odborných učebniach zážitkovou formou vyskúšali prácu asistentov výživy, masérov, praktických sestier aj zdravotníckych laborantov.

     • Deň otvorených dverí 2022

     • Sme Stredná zdravotnícka škola v Žiline a sme jednou z najväčších zdravotníckych škôl na Slovensku. Škola sa nachádza v blízkosti centra mesta Žilina.

      Pre absolventov základných škôl sa štúdium realizuje v dennom štvorročnom štúdiu v odboroch asistent výživy, masér, zdravotnícky laborant, praktická sestra.

      Pre absolventov stredných škôl sa štúdium realizuje vo forme denného pomaturitného štúdia, dvojročného externého pomaturitného štúdia a jednoročného večerného štúdia.

     • Edukácia študentov zdravotníckych odborov o základoch posunkovej reči

     • Žiačky II. E triedy sa 2. 12. zúčastnili prednášky - Základy posunkovej reči. Prednášajúce študentky 2. ročníka odboru Ošetrovateľstva v Martine žiačkám vysvetlili, ako správne komunikovať s pacientom so sluchovým hendikepom.

      Dievčatá sa naučili prostredníctvom posunkovej reči predstaviť sa a povedať nepočujúcemu základné frázy používané v bežnom živote, ktoré môžu využiť aj počas praxe v nemocnici s ľuďmi so sluchovým postihnutím. Formou aktivít si precvičili základné komunikačné zručnosti v posunkovej reči s nepočujúcim pacientom. 

      Mgr. J. Paurová, Mgr. J. Martišová

     • Prezentácia prvej pomoci na ZŠ Vendelína Javorku v Žiline

     • Dňa 28.11.2022 sa žiačky Mária Maslíková, Terézia Mešterová a Žaneta Hancová z triedy III.C, zúčastnili prezentácie prvej pomoci na Základnej škole Vendelína Javorku v Žiline.

      Pripravili si pre deti z 1.A triedy zaujímavé ukážky. Žiačky hravou formou demonštrovali ukážky z techniky ošetrovania (jednotlivé obväzy- rukavička, labka, záves HK, obväz oka, ucha atď.). Ďalej žiacky demonštrovali na modeli človeka KPR, čo si žiaci ZŠ mohli následne vyskúšať.

      Žiacky zábavnou formou vysvetlili postupy privolania záchranných zložiek integrovaného systému. Praktickým výstupom prednášky bolo, aby žiaci ZŠ nakreslili čo si zapamätali. Kresby žiakov prikladám.

      Mgr. Zuzana Šindlerová

     • Červené stužky 2022

     • 1.12. sa uskutočnilo vyvrcholenie šestnásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY na školách Slovenska. Naša škola sa do tejto výzvy zapojila nosením červených stužiek.

      Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

      PhDr. Beáta Krňanová

     • Stredoškolské majstrovstvá v zmiešanom volejbale

     • Dňa 1. 12. 2022 sa uskutočnil prvý ročných stredoškolských majstrovstiev v zmiešanom volejbale.

      Naše družstvo si vybojovalo 3. miesto. Gratulujeme družstvu za úspešnú reprezentáciu školu.

      Osobitnú pochvalu si zaslúži kapitánka družstva Barborka Súkeníková.

      P. Bučka