• Vitajte na stránkach SZŠ
    • Masér 5370 M
    • Asistent výživy 5304 M
    • Praktická sestra 5361 M
    • Zdravotnícky laborant 5308 M
    • Slávnostne otvárame školský rok 2023/24
    • SZŠ Žilina
    • Žilinský deň zdravia

    • 21. 9. 2023
    • Dnes 21. septembra 2023 sa konalo podujatie pod názvom Žilinský deň zdravia, ktorého sa pravidelne zúčastňuje aj naša škola. Naši žiaci merali návštevníkom krvný tlak a vysvetľovali rizikové faktory hypertenzie, poučili o správnom postupe privolania rýchlej zdravotnej služby pri náhlych stavoch.

     Pomocou tukomera merali záujemcom obsah tukov v tele, radili v rôznych oblastiach výživy, či už v rámci zdravého - fyziologického stravovania, ale i v otázkach výživy pri konkrétnych ochoreniach tráviaceho traktu. Súčasťou poradenstva bol aj názorný výpočet kalorických hodnôt potravín.

    • Imatrikulačný sľub prvákov

    • 12. 9. 2023
    • Sľubujem pred týmto zhromaždením,

     že pre našu školu budem iba potešením,

     že sa budem učiť, poctivo študovať

     a do školy pravidelne a načas chodievať.

     Učiteľky a učiteľov budem vždy počúvať,

     na hodinách vedomosti poctivo naberať.

     Pred školou nebudem viac postávať zbytočne,

     pripravený čakať budem, kým houdina nezačne.

    • Adaptačný týždeň

    • 12. 9. 2023
    • 4.9. zažili prváci dôležitý moment vo svojom živote. Žiaci vstúpili do novej školy, do obdobia, ktoré prináša veľa zmien. Vysporiadať sa s nimi vyžaduje určitú mieru úsilia žiaka. Tímy učiteľov v spolupráci so žiakmi vyšších ročníkov si pripravil na prvý týždeň školského vyučovania zaujímavý program, ktorého cieľom bolo zmierniť dopad potencionálnych adaptačných ťažkostí našich prvákov.

    • Slovenský Červený kríž

    • 10. 9. 2023
    • V rámci adaptačného týždňa sa žiaci prvých ročníkov mohli stretnúť aj so zástupcami Slovenského Červeného kríža, ktorí žiakom bližšie popísali činnosť Červeného kríža, jeho organizáciu, možnosti členstva, či zapojenia sa do humanitárnej činnosti, projektov, kurzov...

    • ...a môžeme začať...

    • 6. 9. 2023
    • Krátky zostrih z otvorenia školského roka 2023/24. V rámci otvorenia školské roka sme slávnostne otvárali aj vonkajšiu posilňovňu a Chill zónu (klubovňu školského parlamentu).

    • Projekt Digitálny žiak - informácie pre žiakov 1. ročníka

    • 4. 9. 2023
    • Nová oprávnená skupina pre projekt Digitálny žiak sú žiaci prvého ročníka stredných škôl, primani a kvintáni osemročných gymnázií v školskom roku 2023-2024. Pozor, ich registrácia je možná len do 30.9.2023!

     Zároveň je do 30.9.2023 možné registrovať žiakov z ostatných cieľových skupín. Na informačnej stránke nájdete aktuálne informácie o stave projektu, aktuálne linky na webináre, súbory na stiahnutie, vrátane vzorových zmlúv a návodov.Linka je https://digiziak.sk/aktuality.html

    • Slávnostné otvorenie vonkajšej posilňovne a Chill zóny

    • 4. 9. 2023
    • Vďaka úspešnému projektu „Podaj mi ruku“ sa podarilo školskému parlamentu pri Strednej zdravotníckej školy vybudovať klubovňu pod názvom Chill zóna, v ktorej sa budú stretávať nielen členovia školského parlamentu, ale radi privítajú medzi seba aj ostatných žiakov školy. Veríme, že sa v nej každý pozvaný návštevník bude cítiť príjemne, že tieto s láskou a odhodlaním vybudované priestory prinesú prínosné nápady a inšpirácie pre plánovanie množstva nových projektov, či akcií a poskytnú pohodlný priestor na relax spojený s novými zážitkami, priateľstvami a príjemnou atmosférou.

  • PROJEKTY

     Projekt Digitálny žiak

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Učitelia - prihlásenie do Intranetu:

   Intranet (kliknite tu...)

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Elektronická schránka:
    • E0005592776
    • Meno školy
    • Stredná zdravotnícka škola
    • Telefón
    • Spojovateľka: 041/7244158
     Riaditeľstvo: 041/7003571
     Šk. internát: +421 911305680
    • Adresa školy
    • Hlboká cesta 23
     01001 Žilina
     Slovakia
    • IČO
    • 000607061
    • www stránka školy:
    • www.szshlbokaza.edupage.org
    • Úradné hodiny sekretariátu
    • každý pracovný deň 13:00 - 14:30 hod.
    • Facebook
    • https://www.facebook.com/szszilina.sk
    • Instagram
    • @szszilina
    • Vedenie školy:
    • Riaditeľka školy:
     PhDr. Ľubomíra Tudíková
     Zástupcovia školy:
     Mgr. Ondrej Labuda
     Mgr. Katarína Klučková
     Ing. Eva Masárová
     Mgr. Daniela Peclerová
     viac: https://szshlbokaza.edupage.org/a/zakladne-udaje
  • Mapa

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • portalvs

   • časopis Kam po strednej

  • Viac o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: https://www.mojastredna.sk/

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4171775