SZŠ Žilina

Fotogaléria

 • POZÝVAME VÁS NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

  KTORÝ SA USKUTOČNÍ DŇA 5.12.2018 V TROCH VSTUPOCH:

  O DEVIATEJ, JEDENÁSTEJ A TRINÁSTEJ HODINE

  V PRIESTOROCH ŠKOLY.

 • Dňa 29.9.2018 (sobota) prebiehala na viacerých meracích stanovištiach na Slovensku kampaň na podporu prevencie srdcovocievnych ochorení so zameraním na tému obezita a BMI.

  Tento deň 29. september 2018 je vlastne Svetový deň srdca

  V spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a Úniou pre zdravšie srdce boli v tento deň zorganizované rôzne akcie. K úspešnej akcii prispeli aj rôzne sponzorské spoločnosti

  Naše žiačky z odboru DVS a AV v tento deň uskutočňovali logistiku merania. V priestoroch Železničnej stanice v Žiline merali TK, BMI, rozdávali edukačný materiál a upomienkové predmety, vypisovali dotazníky.

 • Žiaci štvrtých ročníkov odboru masér sa 2.10. 2018 zúčastnili odbornej prednášky na tému: Kompresívna terapia v lymfológii. Teoretické a praktické poznatky si osvojili pod vedením Andrei Martinkovičovej, ktorá sa zaoberá kompresnou terapiou v angiológii a lymfológii. Kompresívna terapia je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej terapie lymfedému. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi druhmi kompresívnych obväzov, návlekov, podložiek z rôznych druhov materiálov. Pozorovali ich priedušnosť, senzibilitu, ťažnosť. Prakticky si vyskúšali aplikovať kompresívnu bandáž na dolnú a hornú končatinu.

 • Žiacka školská rada v spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry zorganizovala dňa 28.9. 2018 Deň slovenčiny, ktorý sme venovali nášmu materinskému jazyku, ale aj nášmu krásnemu Slovensku. Naši žiaci v štyroch vstupoch sa mohli zoznámiť s najdôležitejšími etapami vývinu jazyka a pracovať v tvorivých dielňach, ktoré sa orientovali na rôzne oblasti nášho slovenského života. V každej tvorivej dielni mohli žiaci preukázať svoje znalosti o Slovensku. Ponúkam Vám najúspešnejších riešiteľov našich tvorivých dielní.

 • Dňa 28. 9. 2018 sa žiačky III. D - Simona Hrušková, Lenka Babčianská, Lenka Klányiová zúčastnili športovo-vedomostnej súťaže krajského kola s názvom ,,Župná kalokagatia 2018" na Spojenej škole Rosinská cesta 4. Na našom stanovišti mali dievčatá za úlohu súťažiacim vysvetliť a ukázať ukážky poskytovania prvej pomoci a súťažiaci mali možnosť si sami vyskúšať poskytnúť prvú pomoc.

  Mgr. J. Paurová

Piatok 19. 10. 2018

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Zriaďovateľ


PartneriNovinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
  Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

 • spojovateľka: 041/7244158
  riaditeľstvo: 041/7003571

Fotogaléria

Nájdete nás