• Opatrenia Covid-19
     • Rúško / respirátor

      Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021 uverejnenej 15. apríla 2021 sa od pondelka 19. apríla 2021 používa na prekrytie horných dýchacích ciest v priestoroch školy rúško, šál alebo šatka. Na odbornej klinickej praxi v zdravotníckych zariadeniach sa naďalej musí používať respirátor.

     • Oznam - šk. jedáleň

      V súvislosti s nástupom do školy v pondelok 19.4.2021 vedúca šk. jedálne oznamuje:

      - žiaci, ktorí prídu ráno do školy do 8:30 hod. sa budú prihlasovať na obed písomne na vrátnici školy (dohliada služba, vrátnička školy)

      - žiaci, ktorí pôjdu v pondelok na prax do nemocnice a do iných zmluvných zariadení sa môžu prihlásiť na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 19.4.2021 do 8:30 hod.

     • Oznam

      od pondelka 19. apríla 2021 sa začína prezenčné vyučovanie na Strednej zdravotníckej škole v Žiline pre všetky ročníky denného a externého štúdia.
      Stále platí, že žiaci sa musia preukázať vyplneným čestným prehlásením o bezinfekčnosti (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). Neplnoletí žiaci musia mať aj otestovaného jedného z rodičov. Tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní aj druhou dávkou a ubehlo už 14 dní od zaočkovania druhou dávkou sa nemusia testovať. Musia sa však preukázať potvrdením o druhej dávke očkovania proti COVID-19.
      Žiaci, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte Rosinská cesta 4, Žilina, oznámia svoj záujem do štvrtka 15.4.2021 do 22:00 hod. na mail: emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
      Nástup do internátu bude možný v pondelok 19.4.2021 po vyučovaní. V prílohe nájdete pokyny k nástupu do školy a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

     • Oznam

      od pondelka 12. apríla 2021 do piatku 16. apríla 2021 sa bude pokračovať v kombinovanej forme štúdia:
      - žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia - dištančné vzdelávanie,
      - žiaci 3. ročníka denného štúdia - teoretické hodiny dištančne, prax - prezenčne v škole,
      - žiaci 4. ročníka - teoretické hodiny dištančne, prax prezenčne v zmluvných zariadeniach,
      - žiaci večerného štúdia - prezenčne.
      - žiaci III.F - pondelok 12.apríla 2021 a streda 14. apríla 2021 - prezenčné vyučovanie v škole.

     • Oznam

      od stredy 7. apríla 2021 do 9. apríla 2021 sa bude vyučovať v kombinovanej forme štúdia:
      - žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia - dištančné vzdelávanie,
      - žiaci 3. ročníka denného štúdia - teoretické hodiny dištančne, prax - prezenčne v škole,
      - žiaci 4. ročníka - teoretické hodiny dištančne, prax prezenčne v zmluvných zariadeniach,
      - žiaci večerného štúdia - prezenčne.
      - žiaci III.F - streda 7. apríla 2021 - prezenčné vyučovanie v škole (8. a 9.4.2021 - dištančne).

      Stále platí, že tí žiaci, ktorí prídu do školy na prezenčné vyučovanie, sa musia preukázať vyplneným čestným prehlásením o bezinfekčnosti (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). Neplnoletí žiaci musia mať aj otestovaného jedného z rodičov. Tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní aj druhou dávkou a ubehlo už 14 dní od zaočkovania druhou dávkou sa nemusia testovať. Musia sa však preukázať potvrdením o druhej dávke očkovania proti

     • Escalátor

      V dňoch 10.03. - 13.03.2021 sa Roman Krajčík a Natália Šušková, žiaci 3.B triedy Strednej zdravotníckej školy v Žiline, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, zúčastnili školenia pod názvom ESCALÁTOR, ktoré prebiehalo online formou.

      Cieľom školenia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Zámerom spomínaného školenia bola i realizácia projektov v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Jednotlivé čiastkové ciele boli upriamené najmä na pochopenie filozofie a priorít programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového manažmentu, oboznámenie sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami žiadosti projektu v oblasti solidarity, skvalitnenie projektových zámerov, aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských zručností a pod.

  • Partneri