• Video pozvánka je  k dispozícii na linku: https://youtu.be/ieDFUijjGSE

                                                                             https://youtu.be/OXVz3LSRvLI

    • Župa oceňovala žiakov stredných škôl Žilinského kraja

    • 1. 12. 2023
    • V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok 30.11.2023 uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov Žilinského samosprávneho kraja za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

    • Exkurzia vo VÚSCH

    • 30. 11. 2023
    • Dňa 29.11.2023 žiaci I.S triedy odbor sanitár sa zúčastnili exkurzie vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.

     Je to špičkový ústav na liečbu srdcovo cievnych ochorení a jedna z najmodernejších nemocníc na Slovensku.

     Žiaci sa oboznámili s prevádzkou a prácou sanitara na klinike srdcovej chirurgie, I. a II. kardiologickej klinike, klinike cievnej chirurgie, angiológie, klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny.

    • Hodina ošetrovateľských techník

    • 28. 11. 2023
    • Zažili sme niečo iné...a to hodinu ošetrovateľských techník v reálnych podmienkach žilinskej nemocnice. Naši žiaci si vyskúšali aké je to byť pacientom a iní zas ako sa o takého pacienta so zlomeninou postarať.

    • Centrum sociálnych služieb Straník

    • 28. 11. 2023
    • Názov akcie, aktivity: Centrum sociálnych služieb Straník

     Zodpovedná: Mgr. Miriama Kasajová

     Dátum: 23.11.20323

     Miesto: Straník
     Zúčastnení: 2.X PRS

     Účel: Odborná exkurzia

     Dňa 23.11.2023 sa žiaci večerného štúdia II.X v odbore praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie v Centre sociálnych služieb Straník. Zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu občana. Sociálne služby sú poskytované formou pobytovej celoročnej služby ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.

    • Písali o nás...

    • 25. 11. 2023
    • Na stránkach môjtýždeň.sk v časti Spravodajstvo písali o našich žiačkach odboru praktická sestra, ktoré sa zapojili do projektu Erasmus+ s názvom „Nové skúsenosti v Českej republike“. Odborná stáž prebiehala v súkromnej baníckej nemocnici v Karvinej. Skúsenosti získavalo spolu 20 žiačok 3. a 4. ročníka v marci a v októbri tohto roku. Každá mobilita trvala 14 dní.

    • Olympiáda z ANJ

    • 23. 11. 2023
    • V dňoch od 13. 11. do 16. 11. 2023 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Elektronický test vypracovalo 52 žiakov a na základe výsledkov z testu do ústnej časti postúpilo 19 žiakov. Všetci žiaci sa prezentovali výbornými komunikačnými zručnosťami v anglickom jazyku na vysokej úrovni.

    • Zdravý životný štýl

    • 23. 11. 2023
    • Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa zapojili do projektového vyučovania ,,Zdravý životný štýl", kde v mesiaci október a november absolvovali vstupné merania na váhe Tanita, kde im boli namerané vstupné údaje o kompozícií ich tela ako sú stavba kostí, svalov, tuku, vody a taktiež im boli merané proporcie jednotlivých časti tela. Cieľom projektu je zlepšiť ich kondíciu, aktívne využívať svoj voľný čas športovaním, vedieť sa správne stravovať a predchádzať civilizačným ochoreniam aktívnym pohybom. Žiakom bolo ponúknutých šesť cvikov, z ktorých si môžu vybrať tri, v ktorých do apríla zlepšia svoju kondíciu. Ďakujeme Romanke Anne Šupejovej žiačke 3.AA, ktorá si pripravila prezentáciu na tému,, Zdravý životný štýl". Moje poďakovanie za spoluprácu patrí taktiež kolegyniam z ASV Ing.Paučovej a Ing. Špilákovej.

    • NAVŽDY SA ZACHOVÁ V PAMÄTI STUŽKOVÁ 2023 ...

    • 23. 11. 2023
    • Naši štvrtáci symbolicky urobili krok do ďalšej kapitoly svojho života - do dospelosti. Túto jedinečnú slávnostnú chvíľu prežili v plnej kráse, mladosti, radosti a vychutnali si jej každý okamih.

     Čaká ich prvá veľká skúška - maturita. Prajeme maturantom veľa chuti a energie počas nasledujúceho obdobia príprav na maturitné skúšky a ich úspešné zvládnutie.

    • Finančná gramotnosť

    • 21. 11. 2023
    • Na základe schváleného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR s názvom „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ v mesiacoch október a november 2023 prebiehajú v našej škole vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov.

    • Radosť v krabičke

    • 20. 11. 2023
    • Stredná zdravotnícka škola v Žiline organizuje vianočnú zbierku „Radosť v krabičke“ pre klientky centra sociálnych služieb TAU v Turí. Prebiehať bude od 27.11.2023 do 11.12.2023. Krabičky, ktoré budú obsahovať niečo sladké, slané, teplé, mäkké, pre zábavu, zo srdiečka môžete vložiť pod stromček, ktorý sa bude nachádzať v átriu školy.

    • Supermasér

    • 17. 11. 2023
    • V stredu 15. 11. sa žiaci III. B triedy zúčastnili na súťaži stredných zdravotníckych škôl s názvom „Supermasér.“ Zuzka Kuhejdová a Anettka Vodárová súťažili v disciplíne synchrónna masáž, Michal Poštek v kategórii jednotlivci.

     Napriek tomu, že sa neprebojovali medzi ocenených, získali množstvo nových praktických a teoretických poznatkov. Inšpirovali sa novými hmatmi a rozšírili si pohľad na možnosti vykonávania klasickej masáže.

  • PROJEKTY

     Projekt Digitálny žiak  

          

  • Partneri