• Vitajte na stránkach SZŠ
    • Opatrenia Covid-19
    • Masér 5370 M
    • Asistent výživy 5304 M
    • Praktická sestra 5361 M
    • Zdravotnícky laborant 5308 M
    • Základný kurz tejpovania

    • 21. 11. 2021
    • Žiaci IV.B sa v mesiaci október zúčastnili kurzu, v ktorom sa naučili základné techniky tejpovania. Kurz sa konal pod záštitou masérskej školy Sumaško, v priestoroch našej školy. Účasťou na kurze si žiaci rozšírili svoje odborné kompetencie.

     Gratulujeme všetkým k získaniu certifikátu, ktorý oprávňuje vykonávať tejpovacie techniky. V novembri sa tešíme na žiakov odboru masér zo IV.C.

    • Virtuálne dni otvorených dverí VŠ

    • 10. 11. 2021
    • Témou nasledujúcich Virtuálnych DOD fakúlt a VŠ je študentský život na vysokej škole. Veríme, že po tomto vysielaní študenti získajú lepší prehľad o tom, ako môžu využiť svoj voľný čas pri štúdiu na VŠ.

     Najbližšie vysielanie je naplánované na 24.11 - 25.11.2021. V obidvoch dňoch sa začína o 8:00 a končí o 13:00 hod.

    • Záložka do knihy spája slovenské školy

    • 7. 11. 2021
    • Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc.

    • Kompresná terapia lymfedému

    • 4. 11. 2021
    • Dňa 2.11.2021 sme mohli v našej škole privítať p. Mgr. Veroniku Bátovskú, ktorá žiakom IV.B pripravila prednášku zameranú na kompresnú liečbu lymfedému a využitie kompresívnych pomôcok v liečbe pacienta s lymfedémom. Žiaci mali možnosť si prakticky vyskúšať bandážovanie horných a dolných končatín pri požití rôznych typov materiálov. O týždeň sa odborná prednáška uskutoční pre žiakov IV.C.

    • Svetový deň výživy

    • 4. 11. 2021
    • 16.októbra 2021 sme si pripomenuli Svetový deň výživy. Tento deň je jeden z medzinárodne uznávaných dní podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a zapísal sa do dejín v roku 1979. Uznávajú ho vo viac ako 150 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska. Výživa ovplyvňuje zdravotný stav od 40 do 80 %. Vyvážená výživa tvorí systém zodpovedajúci odporúčaniam podľa najnovších vedeckých poznatkov. Je biologicky hodnotná a obsahuje vyvážený pomer bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok.

    • Európsky týždeň jazykov

    • 1. 11. 2021
    • Včielky z II.E triedy sa zapojili do medzinárodnej súťaže spojenej s Európskym týždňom jazykov. Vybrali si jedno národné jedlo, recept preložili do angličtiny, následne jedlo uvarili, priložili fotodokumentáciu a výsledný produkt odoslali do súťaže.

    • Zážitková hodina v anglickom jazyku

    • 23. 10. 2021
    • V dňoch 20.10. a 21.10.2021 sa triedy IV.B, IV.AA a IV.AB zúčastnili zážitkovej hodiny v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali prehliadku mesta zameranú na maturitnú tému „Moje rodné mesto“ My Home Town.

     Týždeň pred prehliadkou žiaci dostali slovnú zásobu, ktorú sa museli naučiť, aby rozumeli výkladu sprievodkyne, ktorá je zároveň učiteľkou angličtiny. Počas prehliadky žiaci vyplňovali pracovné listy na základe výkladu p. sprievodkyne. Po skončení prehliadky sme si spoločne skontrolovali správnosť odpovedí.

    • Biela Pastelka

    • 28. 9. 2021
    • V piatok 24.9. 2021 sa žiaci III.E zúčastnili ako dobrovoľníci na zbierke Biela Pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

     Vyzbierané peniaze pomôžu ľuďom so zrakovým postihnutím aktívnejšie sa zaradiť do života. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

     Mgr. Gabriela Kováčová, triedna učiteľka

    • Oznam

    • 12. 9. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     vzhľadom k tomu, že okres Žilina sa od pondelka 13. septembra 2021 nachádza v oranžovej farbe - stupeň ostražitosti, je potrebné pri vstupe do školy predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" (plnoletého aj neplnoletého, očkovaného aj neočkovaného).

     Uvedené tlačivo žiak odovzdá v prvý deň vyučovania triednej učiteľke. Uvedené vyhlásenie je možné zaslať aj elektronicky cez edupage(návod: https://help.edupage.org/sk/u2462).

  • Partneri