• Začiatok školského roka 2023/24

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 9:00 hod.

      na školskom dvore.

      Po skončení slávnostného otvorenia budú mať žiaci 2. 3. 4.. ročníka  triednicke hodiny, na ktorých budú preberať učebnice (doniesť tašky).

      Žiaci 1. ročníka budú mať triednické hodiny od 8:00 hod. do 8:55 hod. (žiaci 1. ročníka prídu do vestibulu školy na 8:00 hod).