• Oznam pre žiakov

     • Úradné hodiny počas prázdnin 9,00 – 10,00 hod.

      Prinesené tlačivá na dopravu potvrdzujeme od 24.8. do 25.8.2023 od 9.00 hod.  do 12,00 hod..  

      Vypísané tlačivo môžete zaslať poštou v priebehu prázdnin s obálkou so spätnou adresou a známkou, potvrdené tlačivo Vám zašleme na uvedenú adresu počas  prázdnin. Tlačivá neposielajte koncom prázdnin, pošta sa vám nemusí vrátiť do začiatku školského roka.

     • Vzdelávanie učiteľov

     • v školskom roku 2022/23 absolvovali učitelia SZŠ v priebehu roka aktualizačné vzdelávanie podľa §90d ods. 12 zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom Stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov.

     • Deň netradičných športov

     • Dňa 29. 6. 2023 sme na našej škole mali Deň netradičných športov. Žiaci, ktorí v tento deň prišli do školy, sa rozdelili na tímy a zbierali body v rôznych zaujímavých disciplínach, ktoré predtým nepoznali, napríklad kin-ball, rúry, lyže, indiaca, ringo a iné. Keďže k zdravému životnému štýlu patrí aj zdravá strava, žiačky z odboru ASV Romana Anna Šupejová a Vanessa Suľová si pripravili prezentáciu o tom, ktoré živiny a v akom množstve by sme mali v priebehu dňa zjesť. Aktivitu uzavreli kvízom, za ktorý každý tím získal body. Ďalej sa mohli od p. uč. Bučku dozvedieť zaujímavé fakty z histórie športu, ktorý nebol vždy taký, ako ho poznáme dnes. Veľkou výzvou pre každý tím bolo, naučiť sa choreografiu k skladbe Jerusalema. Na záver si naučený tanec zatancovali všetci spolu. Najlepšie tímy aj triedy boli odmenené písacími potrebami a ovocím. Bol to netradičný, ale zábavný deň v škole a kto prišiel, určite neľutoval. 

      Monika Sabová a Katarína Holienková