• Úrad na ochranu osobných údajov

    • Adresa: 

          Hraničná 12

          820 07, Bratislava 27

          Slovenská republika

          IČO: 36 064 220


     Podateľna:

        pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

        piatok: 8:00 - 14:00


     Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

        Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20


     Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

     Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       

     Fax: +421 2 323 132 34


     Hovorca:

     mobil: 0910 985 794

     e-mail: hovorca@pdp.gov.sk


     E-mail:

     - všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
     - pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
     - webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
     - na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
     - emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: 
     ochrana@pdp.gov.sk