• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná zdravotnícka škola na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Elektronická schránka:
   • E0005592776
   • Meno školy
   • Stredná zdravotnícka škola
   • Telefón
   • Spojovateľka: 041/7244158
    Riaditeľstvo: 041/7003571
    Šk. internát: +421 911305680
   • Adresa školy
   • Hlboká cesta 23
    01001 Žilina
    Slovakia
   • IČO
   • 000607061
   • www stránka školy:
   • www.szshlbokaza.edupage.org
   • Úradné hodiny sekretariátu
   • každý pracovný deň 13:00 - 14:30 hod.
   • Facebook
   • https://www.facebook.com/szszilina.sk
   • Instagram
   • @szszilina
   • Vedenie školy:
   • Riaditeľka školy:
    PhDr. Ľubomíra Tudíková
    Zástupcovia školy:
    Mgr. Ondrej Labuda
    Mgr. Katarína Klučková
    Ing. Eva Masárová
    Mgr. Daniela Peclerová
    viac: https://szshlbokaza.edupage.org/a/zakladne-udaje