• Dni Profesie v Bytči

     • Dňa, 11.februára 2020 sa V Dome kultúry v Bytči  konali Dni Profesie .

      Organizátormi akcie bola  ZŠ Ulica mieru Bytča pod patronátom primátora mesta Bytča Ing. Miroslava Minárčika v spolupráci s CPPPaP v BytčiToto bolo  podujatie určené pre žiakov a rodičov 8. a 9. ročníkov základných škôl v celom okrese Bytča.

      Naši žiaci prezentovali jednotlivé odbory, ktoré sa otvárajú v školskom roku 2020/2021 na našej škole. Prezentácia bola v ukážkach prvej pomoci, meraní krvného tlaku, masáži rúk a konzultácií k odborom  MAS, PRS a ZDL. 

     • Školské kolo SOČ

     • 42.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti– školské kolo

      Dňa 10.februára 2020 sa na Strednej zdravotníckej škole v Žiline uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.  Žiaci súťažili v kategórií 06- Zdravotníctvo a farmakológia a 17- Pedagogika, psychológia     a sociológia. Porota po vypočutí prezentácií  a zhodnotení písomných prác sa zhodla  na nasledovnom poradí:

      Odbor: 06- Zdravotníctvo a farmakológia

      1. miesto: Michaela Mahdoňová, III.C
      2. miesto: Veronika Szotkovska, III.E
      3. miesto: Natália Kováčiková a Michaela Franková, III.D

      Odbor: 17- Pedagogika, psychológia a sociológia                        

            1. Erika Fajbíková, III.D

      Blahoželáme víťazom.

      Miške Mahdoňovej, Veronike Szotkovskej a Erike Fajbíkovej  prajeme veľa šťastia na okresnom kole SOČ  10.3. 2020, ktoré sa uskutoční na Gymnáziu Hlinská v Žiline.

      Tešíme sa opäť o rok pri ďalšom ročníku Stredoškolskej odbornej činnosti.

      Mgr. Miroslava Hušťavová

     • Anatomický park

     • Vo štvrtok 20.2.2020 sme spolu s našimi žiakmi III.B, III.C a IV. D pripravili podujatie s názvom „Anatomický park“. Naším cieľom bolo vytvoriť pre žiakov siedmich ročníkov základných škôl prostredie plné zaujímavých modelov, plagátov a informácií, ktoré súvisia s predmetom biológia a tematickými celkami Človek a jeho telo. Žiakom sme predstavili 10 sústav ľudského tela. Jedno stanovište bolo venované ukážkam prvej pomoci-KPR. Na koniec si žiaci mohli overiť svoje novo nadobudnuté vedomosti v kratučkom testíku. 

      Ďakujem všetkým za spoluprácu.

      Mgr. Katarína Holienková

     • VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

     • Dňa 18. 2. 2020 od 8:00 do 12:00 sa v našej škole už po siedmykrát uskutočnila akcia: „VALENTÍNSKA  KVAPKA  KRVI“- dobrovoľné darovanie  krvi. Zúčastnili sa jej žiaci  tretích, štvrtých a nadstavbových ročníkov.  

      TRIEDA III.AB (Hoštáková Petra), TRIEDA III.B (Palkechová Tamara, Labonová Viktória), TRIEDA III.C(Koláriková Klaudia, Púčková Dominika, Šovčíková Sylvia, Vereš Michal, Krkošová Mária), TRIEDA III.D (Fajbíková Erika), TRIEDA IV.B (Kuchtová Timea, Tomanová Júlia, Kozák Filip, Štefanka Šimon, Žatková Silvia), TRIEDA IV.C (Michalková Simona, Bardyová Dominika, Kinierová Tamara, Kohútová Simona), TRIEDA  IV.D (Hajas Jakub, Medvecký Samuel, Hrušková Simona, Kysela Tomáš), TRIEDA  IV.E (Ivoríková Vanesa), TRIEDA III.V (Ostrochovská  Nikola, Poliaková Tatiana)

      U všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili sa cení odvaha a najmä šľachetnosť vykonať správnu vec. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.

      Mgr. Ľubomíra Jamnická

     • POĎAKOVANIE - Pri relaxe môžeš pomôcť

     • My, žiaci IV.B MAS triedy,  chceme z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí prišli a podporili  myšlienku našej akcie Pri relaxe môžeš pomôcť. Našou prácou a Vašou štedrosťou sa nám podarilo vyzbierať sumu 1800. Peniaze v najbližších dňoch odovzdáme nášmu spolužiakovi. Poďakovanie patrí aj vedeniu školy za možnosť uskutočniť túto myšlienku pomoci a vedúcej predmetovej komisie odboru masér, ktorá nám pomohla s organizáciou. Bolo nám veľkou cťou.

      Ďakujeme Vám.

                                žiaci IV.B

      „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“

                                                                                                                                       (Milan Rúfus)

       

     • Odborná exkurzia v Centre sociálnych služieb TAU v Turí

     • Dňa 30.1.2020 sa žiaci III. C triedy odboru Zdravotnícky asistent zúčastnili odbornej exkurzie v Centre sociálnych služieb TAU v Turí.

      Získali informácie o poslaní Centra sociálnych služieb TAU, ktorým  je poskytovať sociálne služby zdravotne ťažko postihnutým ženám vo veku od 18 rokov.

      Žiaci si prezreli jednotlivé miestnosti centra: izby s 1- 3 lôžkami s príslušenstvom, rehabilitačnú miestnosť, 8 miestností na pracovnú terapiu, kaplnku. Izby pre imobilných sú vybavené elektrickými polohovateľnými posteľami, zdvíhacím zariadením a bezbariérovým hygienickým zariadením. V areáli sú aj samostatné budovy pre posilňovňu, skleník, úžitková a okrasná záhrada. 

      Dozvedeli sa, že ošetrovateľský a opatrovateľský personál pracuje s metódou bazálnej stimulácie, ktorej sú  certifikovaným pracoviskom.

      Mgr. Mária Ondreášová, PhDr. Beáta Matejičková