• OZNAM – prázdniny

     • Oznamujeme žiakom, že potvrdenia o návšteve školy pre školský rok 2020/2021 na dopravu vydávame od  27.8. do 28.8.2020 od 10.00 hod. do 12,00 hod. Uvedené potvrdenia vybavujeme aj poštou (do obálky priložiť obálku so spiatočnou adresou a známkou).

      V prvý deň nového školského roka 2020/2021 žiaci 2. až 4. ročníka dostanú  potvrdenie na daňový bonus, potvrdenie na vlak a 2  potvrdenia pre rôzne účely. Žiaci prvých ročníkov dostanú potvrdenie na daňový bonus a 4 potvrdenia na rôzne účely.

      Potvrdenia pre rodinné prídavky nevydávame, Úrad práce a sociálnych vecí si zabezpečí potvrdenie prostredníctvom databázy žiakov.

      V Žiline 06.07.2020, vedenie školy SZŠ