• Žilinský deň zdravia - Zdravotnícky asistent

     • Dňa 17.9. 2020 sa na Hlinkovom námestí v Žiline konali Žilinské dni zdravia. Zúčastnili sa na nich vybraní žiaci 4.C a 4.E triedy odboru ZDA: Mahdoňová Miška, Hôrecká Romanka, Krkošová Majka, Vereš Michal, Szotkovska Veronika, Valíčková Emka, Kompanová Miška a Kvašňovská Dominika. Počas celého dňa merali tlak krvi, pulz, informovali ľudí o poskytovaní laickej prvej pomoci, pričom si mohli vyskúšať KPR na figurínach. V poobedných hodinách prišiel pozdraviť žiakov pán primátor mesta Žiliny Mgr. Peter Fiabáne, ktorý bol veľmi spokojný s príjemnou atmosférou, o čom svedčí aj fotografia.

      Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili akcie chceme  poďakovať.

      Mgr. Hušťavová Miroslava, Mgr. Jamnická Ľubomíra

     • Žilinský deň zdravia - Asistent výživy

     • Dňa 17.9. 2020 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru Asistent výživy zúčastnili na Žilinskom dni zdravia, ktorý sa konal na Hlinkovom námestí v Žiline.  Návštevníkom ponúkali výpočet BMI, meranie viscerálneho tuku pomocou tukomeru, poskytovali poradenstvo týkajúce sa vyváženej výživy. Študenti tiež  propagovali význam antioxidantov v ovocí a zelenine a využívali nutričnú váhu na zisťovanie nutričnej hodnoty ovocia a zeleniny (energia, bielkoviny, tuky, sacharidy, cholesterol).

      Ing. Špiláková