• OZNAM

     • Rozhodnutím ministra školstva SR od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania prechádzajú všetky stredné školy na dištančnú formu vzdelávania.

      Vyučovanie bude prebiehať on-line podľa rozvrhu zverejnenom v elektronickej triednej knihe.

      vedenie SZŠ

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy, pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina. ktoré sa konali per rollam v dňoch  6. – 8. 10.2020

      Členmi Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline sa stávajú traja  kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov voličov v poradí:

      Skácel Róbert, MUDr., 51 r., lekár, I. B

      Škulcová Katarína, 42 r., zdravotná sestra, II. C

      Hanuliaková Eva, 36 r., archivárka, I. D

      Touto cestou všetkým ďakujeme za účasť v hlasovaní a novozvoleným členom Rady školy blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

      SZŠ Žilina

     • Oznam - voľby do Rady školy

     • Dobrý deň, voľby do Rady školy sú opäť plne funkčné, technické problémy boli vyriešené. Uzávierka volieb je posunutá na štvrtok 08.10.2020 do 18:00.

      Prosíme tých rodičov, ktorým sa nepodarilo odhlasovať včera 6.10.2020, aby zahlasovali čo najskôr. Ďakujeme.

      ----------------------------------------------------

      Všetkým rodičom bola zaslaná táto nová  informácia do Edupage, alebo do ich mailovej schránky aj s linkom na hlasovanie. V prípade, že rodičia email vo svojej emailovej schránke nebudú mať, prosíme, aby si skontrovali aj priečinky spamu, reklám alebo automatických správ a zúčasnili sa hlasovania.

      V mene volebnej komisie ďakujem.

     • Oznam

     • Dobrý deň,

      v mene volebnej komisie Vás pozývam zúčastniť sa volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina, ktoré sa konajú per rollam dňa 6. – 7.10.2020.

      V priebehu dnešného dňa bude rodičom doručený email s linkom na elektronicky realizované voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole. V prípade, že rodičia email vo svojej emailovej schránke nebudú mať, prosíme, aby si skontrovali aj priečinky spamu, reklám alebo automatických správ a zúčasnili sa hlasovania.

      Ďakujem.

      Riaditeľka Mgr. D. Peclerová

     • OZNAM

     • Rozhodnutím RÚVZ v Žiline je vyhlásená na dni od 5. októbra 2020 do 9. októbra 2020 karanténa pre celú Strednú zdravotnícku školu v Žiline. Vzhľadom k tomu, že ide o mimoriadne prerušenie vyučovania v priestoroch školy, vyučovanie bude v uvedené dni prebiehať dištančne presne podľa rozvrhu zverejneného v elektronickej triednej knihe (ETK). Vyučujúci zapisujú odučené učivo do ETK každý deň podľa rozvrhu.

      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Žiline udeľuje žiakom 1. až 3. ročníka denného štvorročného štúdia riaditeľské voľno na štvrtok 1. októbra 2020 a piatok 2. októbra 2020.Riaditeľské voľno je udelené na základe odporúčania RÚVZ Žilina - potvrdené ochorenie COVID - 19 u jedného pedagogického zamestnanca a následné testovanie ďalších pedagogických zamestnancov.Žiaci, ktorí boli prihlásení na obed v uvedené dni, budú odhlásení z obeda vedúcou školskej jedálne.Žiaci 4. ročníka a II.X pokračujú v súvislej odbornej praxi do piatku 2. októbra 2020 vrátane.Na základe výsledkov testov vás budeme informovať o ďalšom priebehu vyučovania od pondelka 5. októbra 2020.

      Mgr. Daniela Peclerováriaditeľka školy