• VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA NOVÝCH ČLENOV DO ŽŠR

     • Zloženie členov ŽŠR /od 8.3.2021/:

       

      1. Kristína Kuricová /I.E PRS/
      2. Nina Mrázová /I.E PRS/
      3. Petra Mičianová /II.C PRS/
      4. Simona Karafová /II.E PRS/
      5. Mário Drnda  /III.B MAS/
      6. Lea Dubcová  /III.F ZDL/
      7. Nikola Harišová /III.B MAS/
      8. Barbara Jakubíková /III.B MAS/
      9. Roman Krajčík /III.B MAS/
      10. Klára Nogová /III.B MAS/
      11. Lucia Pokrievková /III.D MAS/

      Touto cestou sa chceme poďakovať bývalým členom ŽŠR za ich aktívnu činnosť v našej rade. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu, osobnom i pracovnom živote.
       

      ĎAKUJEMEEEEEE!!!

      Členovia ŽŠR

     • Escalátor

     • V dňoch 10.03. - 13.03.2021 sa Roman KrajčíkNatália Šušková, žiaci 3.B triedy Strednej zdravotníckej školy v Žiline, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, zúčastnili školenia pod názvom ESCALÁTOR, ktoré prebiehalo online formou.

      Cieľom školenia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Zámerom spomínaného školenia bola i realizácia projektov v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Jednotlivé čiastkové ciele boli upriamené najmä na pochopenie filozofie a priorít programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového manažmentu, oboznámenie sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami žiadosti projektu v oblasti solidarity, skvalitnenie projektových zámerov, aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských zručností a pod.

      Neformálnym vzdelávaním boli všetci účastníci obohatení novými poznatkami, skúsenosťami, zaujímavými prednáškami, rozhovormi a  kreatívnymi nápadmi.

      Školenie, ktoré bolo organizované pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, bolo zavŕšené fundovaným rozhovorom s koučami o hľadaní a zvolení si tej správnej cesty k tvorbe úspešného projektu.

      Žiacka školská rada

     • BLAHOŽELÁME!!!

     • Veľká gratulácia patrí Petre Mičianovej(žiačke II.C), členke ŽŠR pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, ktorej Rada mládeže Žilinského kraja udelila toto krásne ocenenie:

     • Oznam

     • Vzhľadom k tomu, že od budúceho týždňa je okres Žilina naďalej v čiernej farbe, čo je 7. rizikový stupeň a na základe odporúčania RÚVZ, bude od pondelka 29. marca 2021 do 31. marca 2021 prebiehať teoretické aj praktické vyučovanie len dištančne.

      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka SZŠ

     • Oznam

     • Vzhľadom k tomu, že od budúceho týždňa je okres Žilina v čiernej farbe, čo je 7. rizikový stupeň a na základe odporúčania RÚVZ, bude od pondelka 22. marca 2021 až do odvolania prebiehať teoretické aj praktické vyučovanie len dištančne.

      Aj školské internáty budú uzatvorené.

      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka

     • Oznam

     • od pondelka 15. marca 2021 sa pokračuje naďalej v kombinovanej forme štúdia:

      - žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia - dištančné vzdelávanie,

      - žiaci 3. ročníka denného štúdia - teoretické hodiny dištančne, prax - prezenčne v škole,

      - žiaci 4. ročníka - teoretické hodiny dištančne, prax prezenčne v zmluvných zariadeniach,

      - žiaci večerného štúdia - prezenčne.

      - žiaci III.F - do 17.3.2021 sú v karanténe - dištančné vzdelávanie.

      Pokračujeme ako doteraz.

      vedenie SZŠ

     • Vedeli ste, že...

     • - mRNA vakcína proti Covid-19 obsahuje len mRNA = genetickú informáciu vírusu a nie samotný vírus?

      - očkovacie látky neobsahujú množiaci sa vírus na tvorbu imunity, a tak nemôžu u vás spôsobiť ochorenie COVID-19?

      - genetická informácia vírusu vo vakcíne nevstupuje do bunkového jadra ani nekomunikuje s genómom, nerozmnožuje sa a je prítomná len dočasne?

      - zložky mRNA vakcíny  sú len mikroskopické tukové kvapôčky, v ktorých je obalená genetická informácia vírusu a vďaka nim sa vakcína dostane do buniek?

      - ľudská bunka prečíta genetickú informáciu vírusu vo vakcíne a začne vyrábať kópie povrchových „spike“ proteínov, vďaka čomu sa náš imunitný systém naučí bojovať proti vírusu. Naše telo si to zapamätá a bude pripravené na prípadný skutočný boj.

      - imunitný systém očkovanej osoby zareaguje na útok vírusu protiútokom o 5 dní skôr než imunitný systém neočkovanej osoby?

      - je potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie aby sme ako spoločnosť získali kolektívnu imunitu?

      - po prvej dávke očkovacej látky dostanete druhú dávku tej istej očkovacej látky na dokončenie očkovacieho cyklu? Vakcína je vďaka tomu účinnejšia.

      Pýtať sa je ľudské...
      kontaktujte našu VAKCI-LINKU ŽSK
      0918 829 989 alebo 0915 396 428

      Letaciky_COVID19.pdf (stiahnuť tu)