• Vianočný pozdrav

     • Príjemné prežitie vianočných sviatkov 
      a v novom roku hlavne pevné zdravie, lásku
      a veľa osobných a pracovných úspechov
      Vám želá 

      Mgr. Daniela Peclerová a kolektív SZŠ Žilina

     • Finančná olympiáda

     • Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry. Zapojiť sa môže každý študent strednej školy. Účasť v súťaži je bezplatná.

      Súťaže sa môžete zúčastniť na: https://www.financnaolympiada.sk/ 

      Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé otvorené kolo súťaže prebieha až do 2.2.2022. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky (internet, literatúra, kalkulačka...).

      Ďakujeme žiakom prvého ročníka, ktorí sa v  decembri zapojili do súťaže a pozývame aj ostatných žiakov školy, aby si preverili svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti.

      Ing. Iveta Kubicová

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     • V piatok 10. 12. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii A pre 3. – 4. ročník žiakov SŠ sa školského kola zúčastnilo 22 žiakov, v kategórii B pre 1. – 2. ročník SŠ sa do školského kola zapojilo 24 súťažiacich. Keďže pre zhoršenú pandemickú situáciu sa vyučovalo dištančnou formou, školské kolo prebehlo formou online testu. Výsledky školského kola sa v online systéme uzavreli v piatok 17. 12. 2021 a sú nasledovné:

      kategória A (3. – 4. ročník):

      1. Michaela Gumančíková, IV. E (postup do krajského kola OSJL)
      2. Júlia Petrovičová, IV. AB
      3. Lucia Lašová, IV. F

      kategória B (1. – 2. ročník)

      1. Ema Dobešová, I. AA
      2. Viktória Nedbalová, I. C
      3. Adriana Mažáriová, I. D

      Víťazkám srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme aj všetkým súťažiacim za ich prejavené vedomosti a ochotu zapojiť sa.

      Mgr. Magdaléna Štiffelová

     • Biblická olympiáda – vyhodnotenie

     • dňa 14. 12. 2021 sa po dlhšom čase uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa súťaž konala online. Účasť žiakov bola pomerne veľká – súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov z väčšiny tried prvého a druhého ročníka. Ich príprava spočívala v samoštúdiu troch kníh zo Svätého písma, čo väčšina zvládla veľmi dobre.

      Spomedzi úspešných riešiteľov olympiády sa najlepšie umiestnili títo žiaci:

      1. miesto Lilgová, Petra (II.D)
      2. miesto Hrabovská, Barbora (II.E)
      3. miesto Tarčáková, Soňa (I.B)

      Víťazkám úprimne blahoželám a všetkým ďakujem za účasť.

      Výherkyne si odmenu prevezmú v januári 2022, keď sa vrátime do školy.

      Mgr. Zuzana Želonková

     • Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA

     • V predvianočný čas študenti II.X PRS navštívili Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA

      • zariadenie pre marginalizované skupiny, s cieľom odovzdať zbierku potravín a šatstva,

       rovnako i želanie, aby nastávajúci rok bol pre všetkých spokojnejší a krajší.

      Zároveň želáme vedeniu školy, všetkým kolegom a kolegyniam krásne Vianoce a požehnaný nový rok 2022.

      Učiteľky  odbornej praxe II.X PRS

     • Prednáška O.Z. FreeFood

     • Žiaci 3. a 4. ročníka odboru Asistent výživy sa 3.12.2021 zúčastnili online prednášky Občianskeho združenia FreeFood, ktorá sa zaoberala vždy aktuálnou témou akou je plytvanie jedlom.

       Zamýšľame sa niekedy pred tým, ako niečo vyhodíme do koša? Či sa daná potravina nedá ešte nejak upraviť, spracovať, uchovať, dojesť? Či toľko jedla, koľko si navaríme/kúpime, aj skutočne zjeme?

      Prednáška bola pútavá, plná zaujímavých, no bohužiaľ nie veľmi pozitívnych informácií. Dozvedeli sme sa, že potravinový odpad spôsobuje veľké ekologické, ale aj ekonomické problémy. Plytvanie potravinami je celosvetový problém, napriek tomu, že veľká časť sveta trpí hladom a nedostatočnou výživou.

      Keďže zmenou sa začína najlepšie u seba – dostali sme aj pár tipov, ako neplytvať potravinami.

      Na konci prednášky si naši žiaci overili nové poznatky prostredníctvom kvízu, kde boli aj úspešní.

      Ďakujeme.

      učiteľky odboru AV Ing. Špiláková, Ing. Paučová

     • Oznam

     • Oznamujem rodičom a žiakom, že na základe súhlasu ŽSK, sa budú žiaci SZŠ Žilina dňa 10.12.2021 vyučovať online dištančne - všetky vyučovacie hodiny.

      riaditeľka školy Mgr. Daniela Peclerová

     • Naše nemecké olympioničky

     • Po oznámení výsledkov školského online kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra 2021 v učebni INF1, sa môžeme pochváliť jeho výsledkami.

      Do okresného kola súťaže postupujú žiačky Ema Lutišanová, III.C a Tereza Schererová, III.C. Srdečne blahoželáme!

      Zaujímavosťou je, že do súťaže sa zapojili aj žiačky prvého a druhého ročníka, ktoré majú iba Konverzáciu v NEJ a získali tiež pekný počet bodov.

      Prvým trom umiestneným Eme Lutišanovej, Tereze Schererovej a Karolíne Gašparíkovej, I.C venuje Občianske združenie pri SZŠ nákupné poukážky.

      Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a odvahu.

      Mgr. Z. Palková, PaedDr. E. Vargová

     • 1. DECEMBER - SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

     • 1.12.2021 sa študentky SZŠ II.X PRS zapojili do boja proti ochoreniu AIDS pripínaním červených stužiek na svojích pracoviskách kolegom a klientom

      Všetkým ďakujeme

      Učitelky vyučujúce v II. X PRS: PhDr.Ondrášová O, Mgr.Hanuliaková a PhDr.Kováčová M

      • Cieľom  bolo  upozorňovať ľudí na problematiku HIV/AIDS, zvyšovať vedomosti o tomto ochorení, o jeho šírení, ale najmä o prevencii.

      Pôvodca ochorenia

      HIV vírus = vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti,

      Rozpoznávame dva kmene vírusu – HIV 1 a HIV 2.

      Celosvetovo je bežnejší HIV 1. HIV 2 - je častejší v západnej Afrike.

      Prenos vírusu: telesnými tekutinami (krv, spermie),

      najčastejšie cesty prenosu - nechránený pohlavný styk; používaním spoločných injekčných striekačiek; z matky na dieťa (počas tehotenstva, pri pôrode, pri dojčení materským mliekom),

      k prenosu nedochádza bežným fyzickým kontaktom s infikovanou osobou.

      Diagnostika

      pomocou krvných testov (napr.: Western blotELISA),

      najčastejšie sa zisťuje prítomnosť protilátok proti vírusu HIV v krvi,

      pozitívny výsledok testu znamená, že organizmus bol infikovaný a proti vírusu vytvára protilátky,

      protilátky sa v dostatočnom množstve vytvoria až za určitú dobu od nakazenia (zvyčajne 2–3 mesiace) = počas tejto doby nie je možné prítomnosť vírusu v tele zistiť.

      Prevencia

      partnerská vernosť,

      vyhýbanie sa náhodnému, nechránenému pohlavnému styku,

      bezpečný sex,

      hormonálna antikoncepcia pred nákazou nechráni

      vyhýbať sa drogám.

     • "Moja mobilná fotografia“- VYHODNOTENIE !!!

     • Prvé miesto: Roman Krajčík IV.B

      Druhé miesto: Ema Dobešová I.AA

      Tretie miesto: Filip Zvarík III.B,  Alexander Bartoš II.D

      Víťazom srdečne gratulujem.

      Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a rovnako ďakujeme za podporu na FB.

      A ešte jedno poďakovanie, ktoré patrí odbornej porote.

      Teším sa na Vás opäť o rok.

      Katarína Holienková