• Dejepisná olympiáda – školské kolo

     • V utorok 25.1.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Naši žiaci súťažili písomnou i ústnou formou (vypracovaním testových úloh, napísaním projektu v rozsahu 15 strán za dodržania prísnych kritérií a obhajobou projektu).

      Dejepisná olympiáda sa realizovala v dvoch kategóriách – kat. A a kat. B. Úspešnými riešiteľmi, postupujúcimi do krajského kola Dejepisnej olympiády, sa stali tí žiaci, ktorí dosiahli požadovaný počet bodov a splnili všetky podmienky uvedené v „Metodicko-organizačných pokynoch k 14. ročníku Dejepisnej olympiády v školskom roku 2021/2022“.

      Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády sú nasledovné:

      - kategória A (vypracovanie testu, napísanie projektu v písomnej forme na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska a obhajoba projektu):

        1. Eliška Nemčeková, I.D (postup do krajského kola DO)

        2. Timea Agafonová, I.B

        3. Nikoleta Pecková, II.C

        Čestné uznanie: Michal Poštek, I.B

      - kategória B (vypracovanie testu, napísanie projektu v písomnej forme na tému: „Historické pramene zdravia“ a obhajoba projektu):

        1. Matej Dubec, I.D (postup do krajského kola DO)

        2. Klára Sigútová, I.D (postup do krajského kola DO)

        3. neudelené

      Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme aj všetkým súťažiacim za ich prejavené vedomosti a ochotu zapojiť sa.

      Mgr. Michaela Kántorová, školský koordinátor súťaže DO

     • Začni písať svoj rok 2022 so ŽŠR

     • Dňa 13.1.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila aktivita ŽŠR:  „Začni  písať svoj rok 2022 so ŽŠR“.

      Pri vstupe ranným filtrom dostali všetci zamestnanci školy a žiaci motivačný citát, sladký cukrík a pero,  ktorým vyjadrili svoje myšlienky, ciele, zmeny, kroky a prosby do nového roka.

      Dúfame, že táto snaha ŽŠR spríjemnila deň celému personálu školy, motivačnými myšlienkami navodila skvelú atmosféru v dnešnej uponáhľanej dobe a prinútila všetkých študentov i pedagógov zamyslieť sa nad očakávaniami od nového roka.

      Spomínanú aktivitu sme spojili ešte s jednou menšou aktivitou, ktorou sme sa nechali inšpirovať pri online stretnutí ,,Začni písať svoj rok 2022“, kedy v jednotlivých triednych kolektívoch dostali žiaci možnosť vyjadriť svoje názory, vďaku učiteľom za ich obetavú a ťažkú prácu, ktorú vykonávajú v tejto náročnej dobe. Žiaci napísali milé poďakovania pedagógom našej školy. Listy boli odovzdané konkrétnym vyučujúcim. Každé poďakovanie bolo príjemným prekvapením zo strany žiakov a u učiteľov sa stretlo s pozitívnym ohlasom.

      Žiacka školská rada

     • Oznam

     • Milí študenti,

      od pondelka 10. januára 2022 bude prebiehať vyučovanie prezenčne v priestoroch školy (prax v zmluvných pracoviskách). V prílohe vám zasielam potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré je potrebné priniesť podpísané v prvý deň po prázdninách. Uvedené potvrdenie môžete vyplniť aj elektronicky cez edupage, ktoré si následne odkontroluje triedna učiteľka. Na potvrdenie vašej negativity na ochorenie COVID 19 vám doporučujeme urobiť si najlepšie v nedeľu antigénový samotest.

      Tešíme sa vás!

      Potvrdenie: 

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (vo formáte docx)

      Vyhlásenie o bezpriznakovosti žiaka (vo formáte pdf)

     • Olympiáda ľudských práv

     • Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa ľudských práv sa na našej škole uskutočnila Olympiáda ľudských práv, ktorej sa zúčastnili študenti prvých a druhých ročníkov. Ústrednou témou bola otázka: Čo pre mňa znamenajú ľudské práva? Žiaci svoju odpoveď vyjadrili graficky a výtvarne a porota zložená z učiteľov občianskej náuky ( PaedDr. Alena Ptočníková, Mgr. Zuzana Bačíková) ocenila kreativitu a záujem žiakov o ľudské práva. Na základe vopred dohodnutých kritérií sa víťazmi stali:

      1. miesto: Anna Sibilová II.E
      2. miesto: Zuzana Chovancová II.E a Veronika Bandžúchová II.B
      3. miesto: Petra Lilgová II.D

      Víťazom srdečne blahoželáme!!!