• súťaže "Be nice, be polite, be professional"

     • V stredu 11.5.2022 sa uskutočnilo školské kolo projektovej súťaže v anglickom jazyku pod názvom Be nice, be polite, be professional (buďte milí, buďte slušní, buďte profesionálni). Študenti tretieho ročníka v dvoj- až päťčlenných skupinách spracovali prezentáciu k zvolenej odbornej zdravotníckej téme v anglickom jazyku a zároveň názorne predviedli, ako by postupovali pri starostlivosti o pacienta s daným medicínskym problémom. Študenti sa so svojimi témami statočne popasovali a využili vedomosti nielen z anglického jazyka, ale najmä z odborných predmetov.

      Najlepšie projekty postúpili do školského kola, v ktorom porota v zložení Mgr. Zuzana Bačíková a Mgr. Martina Rybárová ocenila projekt Epilepsy študentiek Veroniky Holejšovskej, Dominiky Lasičkovej a Bianky Neomániovej z III.D PRS a projekt Physical examination of urine študentiek Natália Gajdošovej a Lenky Kubačkovej z III.F ZDL.

      Študenti 3.E PRS vytvorili promo plagát v anglickom jazyku, ktorý predstavuje jednotlivé študijné odbory našej školy (asistent výživy, masér, praktická sestra, zdravotnícky laborant) – všetky odbory sú vzájomne prepojené, zapadajú do seba ako skladačka a všetky spája spoločné motto – Be nice, be polite, be professional.

      Mgr. Martina Rybárová

     • Divadelné predstavenie Anna Karenina

     • Vo štvrtok 19. mája 2022 sme zavítali so žiakmi 2. ročníka do Mestského divadla v Žiline a mali možnosť prežiť životné osudy hrdinov románu Anna Karenina aj na javisku.

      Dielo autora Leva Nikolajeviča Tolstého, ktoré je i učebnou témou v škole, dostalo tak pre nás i „živú“ podobu a  mohli sme sa hlbšie ponoriť do pocitov literárnych postáv.

      Známa herečka Barbora Švidraňová v úlohe Anny dokonale zvládla svoju rolu a všetkých nás očarila svojím hereckým výkonom.

      Návšteva divadla nás po dlhom čase opäť obohatila o ďalší kultúrny zážitok. Ďakujeme.

      Vyučujúce SJL

     • Vyhodnotenie súťaže Za život a za rodinu

     • Pri príležitosti Dňa rodiny sa v uplynulých dňoch konala umelecko-literárna súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka na hodinách OBN a NBV.

      Žiaci vytvorili vlastné práce, ktoré budú vystavené v učebni 207.

      Výhercami tejto súťaže sú:

        1. miesto Balvonová Natália (I. AB)

        2. miesto Blanáriková Barbora (II. D)

        3. miesto Sibilová Anna (II. E)

      Výherkyniam blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť.

      Mgr. Bačíková, Mgr. Želonková

     • Exkurzia Harmónia - útulok

     • Dňa 2.5.2022 sa žiačky 4.AB odbor zdravotnícky asistent zúčastnili exkurzie v zariadení Harmónia-útulok v Žiline.  V úvode exkurzie nám sociálni pracovníci  premietli film o ľuďoch, ktorí sa v určitom období svojho života ocitli „na ulici“. Stali sa z nich  bezdomovci,  odkázaní na pomoc ľudí z takýchto zariadení. Útulok Harmónia poskytuje klientom ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, vytvára podmienky  na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, údržbu bielizne.

      Prednáška bola pre všetkých veľmi zaujímavá a poučná, a miestami aj emočne ladená. 

      „Máme dve ruky. Jedna, aby sme stisli dlaň tým, s ktorými kráčame a druhú, aby sme dvíhali tých, ktorí padajú“.

      Mgr. J. Martišová

     • Školská súťaž z nemeckého jazyka "3 mal K"

     • Dňa 28. 4. 2022 sa uskutočnila školská súťaž z nemeckého jazyka „3 mal K“, ktorej sa zúčastnilo 13 žiakov z prvého a druhého ročníka. Žiaci prezentovali vlastné projekty v dvoch kategóriách: jednotlivci a dvojice.

      V kategórii jednotlivci sa umiestnili:

      1. Vodárová Anetta (1. B)
      2. Jahvodková Soňa (1. AB)
      3. Lanková Michaela (1.C)

      V kategórii dvojice sa umiestnili:

      1. Dobešová Ema, Čičmarovičová Aneta (1. AA)
      2. Račková Ema, Vráblová Veronika (1. C)
      3. Jureňová Ema, Beniačová Karolína (1. E)

      Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

      Vyučujúce KNJ (Mgr. Zuzana Palková, PaedDr. Edita Vargová, Mgr. Kristína Králová, Mgr. Zuzana Želonková)

     • Klimatoterapia - exkurzia

     • Dňa 2.5.2022 sa žiaci 4.B odboru masér zúčastnili exkurzie, ktorá bola zameraná na  klimatoterapiu - miesta s tonizujùcim ùčinkom vyššej polohy. Pobyt na čerstvom vzduchu ( aeroterapiu) s ľahkou túrou sme absolvovali vo Vysokých Tatrách - Starý Smokovec -  Hrebienok.  

      Mgr. Kubová E.

     • Deň narcisov

     • Vo štvrtok 28.4. 2022 sa naša škola prostredníctvom žiakov III.E odboru praktická sestra zúčastnila verejno-prospešnej zbierky v rámci Dňa narcisov v úlohe dobrovoľníka. Zbierku každoročne organizuje Liga proti rakovine, ktorá z vyzbieraných peňazí realizuje množstvo projektov nielen na prevenciu proti nádorovým ochoreniam, ale najmä na podporu onkologických pacientov a ich rodín. Sú nimi napríklad psychologické poradne, právne poradne, podporné skupiny, vzdelávacie a voľnočasové aktivity, edukačné publikácie pre verejnosť, jednorazové finančné príspevky pre onkologických pacientov v hmotnej núdzi a veľa iných. 

      Teší nás, že sme mohli prispieť nielen finančne na boj proti tomuto ochoreniu a pomôcť dobrej veci. 

      Mgr. Gabriela Kováčová, Mgr. Katarína Čelková