• Oznam - šk. jedáleň

     • V súvislosti s nástupom do školy v pondelok 19.4.2021 vedúca šk. jedálne oznamuje:

      - žiaci, ktorí prídu ráno do školy do 8:30 hod. sa budú prihlasovať na obed písomne na vrátnici školy (dohliada služba, vrátnička školy)

      - žiaci, ktorí pôjdu v pondelok na prax do nemocnice a do iných zmluvných zariadení sa môžu prihlásiť na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 19.4.2021 do 8:30 hod.

      - žiaci, ktorí prídu na vyučovanie neskôr ako 8:30 sa prihlásia na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 19.4.2021 do 8:30 hod.

      - učitelia, ktorí prídu ráno do práce do 8:30 hod. sa zapíšu na obed na vrátnici školy

      - učitelia, ktorí začínajú neskoršou hodinou alebo začínajú praxou sa môžu prihlásiť na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 19.4.2021 do 8:30 hod.

      Na ďalšie dni sa môžete prihlásiť už v škole.

      vedúca šk. jedálne

     • Oznam

     • od pondelka 19. apríla 2021 sa začína prezenčné vyučovanie na Strednej zdravotníckej škole v Žiline pre všetky ročníky denného a externého štúdia.
      Stále platí, že žiaci sa musia preukázať vyplneným čestným prehlásením o bezinfekčnosti (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). Neplnoletí žiaci musia mať aj otestovaného jedného z rodičov. Tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní aj druhou dávkou a ubehlo už 14 dní od zaočkovania druhou dávkou sa nemusia testovať. Musia sa však preukázať potvrdením o druhej dávke očkovania proti COVID-19.
      Žiaci, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte Rosinská cesta 4, Žilina, oznámia svoj záujem do štvrtka 15.4.2021 do 22:00 hod. na mail: emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
      Nástup do internátu bude možný v pondelok 19.4.2021 po vyučovaní.  V prílohe nájdete pokyny k nástupu do školy a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie o bezinfekčnoosti neplnoletý (stiahnete tu...)

      Vyhlásenie o bezinfekčnoosti plnoletý (stiahnete tu...)

      POKYNY SZS ŽIlina platné od 19.04.2021 (stiahnete tu...)

      Daniela Peclerová, riaditeľka SZŠ

     • Oznam

     • od pondelka 12. apríla 2021 do piatku 16. apríla 2021 sa bude pokračovať v kombinovanej forme štúdia:
      - žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia - dištančné vzdelávanie,
      - žiaci 3. ročníka denného štúdia - teoretické hodiny dištančne, prax - prezenčne v škole,
      - žiaci 4. ročníka - teoretické hodiny dištančne, prax prezenčne v zmluvných zariadeniach,
      - žiaci večerného štúdia - prezenčne.
      - žiaci III.F - pondelok 12.apríla 2021 a streda 14. apríla 2021 - prezenčné vyučovanie v škole.


      Stále platí, že tí žiaci, ktorí prídu do školy na prezenčné vyučovanie, sa musia preukázať vyplneným čestným prehlásením o bezinfekčnosti (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). Neplnoletí žiaci musia mať aj otestovaného jedného z rodičov. Tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní aj druhou dávkou a ubehlo už 14 dní od zaočkovania druhou dávkou sa nemusia testovať. Musia sa však preukázať potvrdením o druhej dávke očkovania proti COVID-19.
      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka SZŠ

     • Oznam

     • od stredy 7. apríla 2021 do 9. apríla 2021 sa bude vyučovať v kombinovanej forme štúdia:
      - žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia - dištančné vzdelávanie,
      - žiaci 3. ročníka denného štúdia - teoretické hodiny dištančne, prax - prezenčne v škole,
      - žiaci 4. ročníka - teoretické hodiny dištančne, prax prezenčne v zmluvných zariadeniach,
      - žiaci večerného štúdia - prezenčne.
      - žiaci III.F - streda 7. apríla 2021 - prezenčné vyučovanie v škole (8. a 9.4.2021 - dištančne).

      Stále platí, že tí žiaci, ktorí prídu do školy na prezenčné vyučovanie, sa musia preukázať vyplneným čestným prehlásením o bezinfekčnosti (negatívny test nesmie byť starší ako 7 dní). Neplnoletí žiaci musia mať aj otestovaného jedného z rodičov. Tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní aj druhou dávkou a ubehlo už 14 dní od zaočkovania druhou dávkou sa nemusia testovať. Musia sa však preukázať potvrdením o druhej dávke očkovania proti COVID-19.
      Mgr. Daniela Peclerová

     • VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA NOVÝCH ČLENOV DO ŽŠR

     • Zloženie členov ŽŠR /od 8.3.2021/:

       

      1. Kristína Kuricová /I.E PRS/
      2. Nina Mrázová /I.E PRS/
      3. Petra Mičianová /II.C PRS/
      4. Simona Karafová /II.E PRS/
      5. Mário Drnda  /III.B MAS/
      6. Lea Dubcová  /III.F ZDL/
      7. Nikola Harišová /III.B MAS/
      8. Barbara Jakubíková /III.B MAS/
      9. Roman Krajčík /III.B MAS/
      10. Klára Nogová /III.B MAS/
      11. Lucia Pokrievková /III.D MAS/

      Touto cestou sa chceme poďakovať bývalým členom ŽŠR za ich aktívnu činnosť v našej rade. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu, osobnom i pracovnom živote.
       

      ĎAKUJEMEEEEEE!!!

      Členovia ŽŠR

     • Escalátor

     • V dňoch 10.03. - 13.03.2021 sa Roman KrajčíkNatália Šušková, žiaci 3.B triedy Strednej zdravotníckej školy v Žiline, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, zúčastnili školenia pod názvom ESCALÁTOR, ktoré prebiehalo online formou.

      Cieľom školenia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program Európsky zbor solidarity. Zámerom spomínaného školenia bola i realizácia projektov v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Jednotlivé čiastkové ciele boli upriamené najmä na pochopenie filozofie a priorít programu Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového manažmentu, oboznámenie sa so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami žiadosti projektu v oblasti solidarity, skvalitnenie projektových zámerov, aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských zručností a pod.

      Neformálnym vzdelávaním boli všetci účastníci obohatení novými poznatkami, skúsenosťami, zaujímavými prednáškami, rozhovormi a  kreatívnymi nápadmi.

      Školenie, ktoré bolo organizované pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, bolo zavŕšené fundovaným rozhovorom s koučami o hľadaní a zvolení si tej správnej cesty k tvorbe úspešného projektu.

      Žiacka školská rada

     • BLAHOŽELÁME!!!

     • Veľká gratulácia patrí Petre Mičianovej(žiačke II.C), členke ŽŠR pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, ktorej Rada mládeže Žilinského kraja udelila toto krásne ocenenie:

     • Oznam

     • Vzhľadom k tomu, že od budúceho týždňa je okres Žilina naďalej v čiernej farbe, čo je 7. rizikový stupeň a na základe odporúčania RÚVZ, bude od pondelka 29. marca 2021 do 31. marca 2021 prebiehať teoretické aj praktické vyučovanie len dištančne.

      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka SZŠ

     • Oznam

     • Vzhľadom k tomu, že od budúceho týždňa je okres Žilina v čiernej farbe, čo je 7. rizikový stupeň a na základe odporúčania RÚVZ, bude od pondelka 22. marca 2021 až do odvolania prebiehať teoretické aj praktické vyučovanie len dištančne.

      Aj školské internáty budú uzatvorené.

      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka

     • Oznam

     • od pondelka 15. marca 2021 sa pokračuje naďalej v kombinovanej forme štúdia:

      - žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia - dištančné vzdelávanie,

      - žiaci 3. ročníka denného štúdia - teoretické hodiny dištančne, prax - prezenčne v škole,

      - žiaci 4. ročníka - teoretické hodiny dištančne, prax prezenčne v zmluvných zariadeniach,

      - žiaci večerného štúdia - prezenčne.

      - žiaci III.F - do 17.3.2021 sú v karanténe - dištančné vzdelávanie.

      Pokračujeme ako doteraz.

      vedenie SZŠ

     • Vedeli ste, že...

     • - mRNA vakcína proti Covid-19 obsahuje len mRNA = genetickú informáciu vírusu a nie samotný vírus?

      - očkovacie látky neobsahujú množiaci sa vírus na tvorbu imunity, a tak nemôžu u vás spôsobiť ochorenie COVID-19?

      - genetická informácia vírusu vo vakcíne nevstupuje do bunkového jadra ani nekomunikuje s genómom, nerozmnožuje sa a je prítomná len dočasne?

      - zložky mRNA vakcíny  sú len mikroskopické tukové kvapôčky, v ktorých je obalená genetická informácia vírusu a vďaka nim sa vakcína dostane do buniek?

      - ľudská bunka prečíta genetickú informáciu vírusu vo vakcíne a začne vyrábať kópie povrchových „spike“ proteínov, vďaka čomu sa náš imunitný systém naučí bojovať proti vírusu. Naše telo si to zapamätá a bude pripravené na prípadný skutočný boj.

      - imunitný systém očkovanej osoby zareaguje na útok vírusu protiútokom o 5 dní skôr než imunitný systém neočkovanej osoby?

      - je potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie aby sme ako spoločnosť získali kolektívnu imunitu?

      - po prvej dávke očkovacej látky dostanete druhú dávku tej istej očkovacej látky na dokončenie očkovacieho cyklu? Vakcína je vďaka tomu účinnejšia.

      Pýtať sa je ľudské...
      kontaktujte našu VAKCI-LINKU ŽSK
      0918 829 989 alebo 0915 396 428

      Letaciky_COVID19.pdf (stiahnuť tu)

     • Oznam

     • Od pondelka 1. marca 2021 do piatka 12. marca 2021 sa mení organizácia vyučovania:

      - 1. a 2. ročník denného štúdia - dištančné vzdelávanie ( žiaci I.E sú zároveň v karanténe),

      - 3. ročník denného štúdia - prax podľa rozvrhu v laboratórnych podmienkach v škole, ostatné hodiny dištančne,

      - III.F ZDL - pondelok 2. až 8. hodina prezenčne v škole, streda celý deň prezenčne v škole (ostatné dni dištančne),

      - 4. ročník ( okrem IV.D) - prax podľa rozvrhu v zdravotníckych zariadeniach, ostatné hodiny dištančne,

      - IV. D ZDA - v karanténe - výučba prebieha len dištančne,

      - večerné štúdium - prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu.

      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka školy

     • Obedy

     • V súvislosti s nástupom do školy v pondelok 22.2.2021 pani vedúca šk. jedálne informuje o prihlasovaní obedov na pondelok.

      1. žiaci, ktorí prídu ráno do školy do 8:30 hod. sa budú prihlasovať na obed písomne na vrátnici školy (dohliada pedagogický dozor)

      2. žiaci, ktorí pôjdu v pondelok na prax sa môžu prihlásiť na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 22.2.2021 do 8:30 hod.

      3. učitelia, ktorí prídu ráno do práce do 8:30 hod. sa zapíšu na obed na vrátnici školy

      4. učitelia, ktorí začínajú neskoršou hodinou alebo začínajú praxou sa môžu prihlásiť na obed mailom: mjurkovicova.szszilina@gmail.com do pondelka 22.2.2021 do 8:30 hod.

      vedenie SZŠ

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujem vám, že od pondelka 22.2.2021 začína prezenčné vyučovanie na Strednej zdravotníckej škole v Žiline pre všetky ročníky. Podmienkou nástupu na prezenčnú formu vzdelávania je negatívny výsledok testu žiakov, u neplnoletých žiakoch aj pretestovanie jedného zákonného zástupcu. Test má platnosť 7 dní. Doporučujem vám dať sa otestovať cez víkend, aby vám test platil na celý pracovný týždeň. Vzhľadom k tomu, že na našej škole nebude zriadené odberné testovacie miesto, testovanie uskutočnite na iných zriadených testovacích miestach v blízkosti vášho bydliska. Ak sa váš okres nachádza v čiernom stupni, výnimka zo zákazu vstupu a odchodu z okresu neplatí, máte teda povolenú cestu do školy.

      V prílohe vám zasielam pokyny k organizácii vyučovacieho procesu na SZŠ Žilina a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné doniesť vyplnené a podpísané v prvý deň nástupu do školy.

      vedenie SZŠ

      (Oznam bol poslaný rodičom a žiakom 19.2.2021)

      POKYNY_SZS_ZIlina.pdf

      cestne_vyhlasenie_neplnolety.pdf

      cestne_vyhlasenie_plnolety.pdf