• Farebný týždeň

     • Ahojte všetci,

      zapojte sa od zajtra do farebného týždňa na našej škole a vyhrajte odmenu.

      Jedná sa o malé občerstvenie a ZELENÚ KARTU na budúci školský rok, ktorá Vás, ako výhernú triedu oslobodí od nemilej aktivity. Stačí sa, v čo najväčšom počte, zapojiť. Naša členka školského parlamentu si Vás spočíta. V prípade, že sa s Vami zapojí i pedagóg, máte body naviac.

      Tešíme sa!!!!!

      Váš ŠP

     • Stop drogám

     • Dňa 16. 6. 2023 cez 4. a 5. vyučovaciu hodinu prebiehalo projektové vyučovanie na tému Stop drogám. V spoločenskej miestnosti sa zišli všetci  žiaci 1. ročníka. Vybraní žiaci I.AA, I.AB a I.B triedy mali pripravené prezentácie na témy týkajúce sa nás všetkých o alkohole, nikotíne, ich vplyve na dieťa v tehotenstve, o závislosti na liekoch, čo je problém súčasnej doby, aj o iných nelegálnych drogách. Prezentujúci žiaci pútavou formou upozornili spolužiakov na škodlivé účinky týchto látok na zdravie každého z nás.

      V prezentáciách žiaci prepojili svoje poznatky z chémie s digitálnymi zručnosťami, ktoré získali na hodinách informatiky. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa tohto projektového vyučovania aktívne zúčastnili a tak prispeli k tomu, aby ich spolužiaci vedeli zaujať stanovisko v rôznych životných situáciách a  ochránili svoje zdravie, aj zdravie svojich blízkych neužívaním týchto škodlivých látok.

      Monika Sabová a Iveta Kubicová

     • Celoštátna súťaž v poskytovaní prvej pomoci

     • Dňa 13.06.2023 sa žiaci Nina Závodská s II.E, Timotej Kalnický s II.D, Mária Maslíková s III.C zúčastnili celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci  v krásnom prostredí kempu Tília Gäceľ Dolný Kubín, kde sa stretlo 12 súťažných družstiev.

      Pre žiakov bolo pripravených 6 súťažných stanovíšť z toho 5 modelových situácií kde si mali poradiť s domácim úrazom, náhlym stavom, dopravnou nehodou ale i hromadným nešťastím mali predviesť aj zručnosti pri poskytovaní KPR. Jedno zo stanovíšť bol aj vedomostný test ktorý žiakom preveril vedomosti. Naši žiaci sa na prvých troch miestach neumiestili ale získali diplom za výborný výkon. Účasť na súťaži žiakom priniesla novú skúsenosť.

      Mgr. Gabriela Dadajová

     • Envirofórum II

     • Dňa 8. 6. 2023 sa žiačky Ema Dobešová z II. AA a Natália Balvonová z II. AB spolu s p. uč. Sabovou zúčastnili stretnutia učiteľov a žiakov na Úrade ŽSK s názvom Envirofórum II. Stretnutie bolo zamerané na hľadanie spoločných riešení zvyšovania environmentálneho povedomia žiakov. Súčasťou tejto akcie boli prezentácie, diskusie, interaktívna hra Pozor povodeň a exkurzia do Včelnice Mellifera v Žiline. Vo včelnici sme sa dozvedeli veľa o živote včiel a vyrobili sme si vlastnú sviečku zo včelieho vosku. 

      Monika Sabová

     • Štúrov Zvolen

     • Krásna antická myšlienka hovorí: „Človek má takú váhu, akú váhu má jeho slovo.“ 

      Je skvelé, že mladí ľudia majú stále vzťah k hovorenému slovu, čo sme mohli vidieť na celoslovenskom kole rečníckej súťaže Štúrov Zvolen, kde reprezentoval našu školu aj náš študent Jakub Vachálek zo IV. B.

      Počas inšpiratívnych rečníckych vystúpení sme si pripomenuli, aká je dôležitá komunikácia a porozumenie medzi ľuďmi. Prejavy boli kvalitné, priniesli množstvo zaujímavých tém a rôzne pohľady, napríklad, že v budúcnosti možno budeme môcť cestovať v čase, že rasizmus má, bohužiaľ, ešte stále miesto v našej spoločnosti, že ľudia, ktorí majú obmedzenú schopnosť pohybu, musia denne zápasiť s problémami, ktoré ostatní vôbec nevnímajú, že je podstatné nájsť si vždy čas na svojich blízkych...

      Súťaž pozostávala z dvoch častí – prvú časť si súťažiaci pripravili prejav na ľubovoľnú tému a v druhej časti ukázali svoju schopnosť improvizovať, a žrebovali si témy zadané odbornou porotou.

      Konkurencia bola silná, diplom sme si neodniesli, ale to ani nie je cieľom súťaže. Vrátili sme sa však bohatší o nové vedomostí, skúseností a informácie, ktoré určite v budúcnosti využijeme.

      Mgr. Lucia Jantošová

     • Prednáška na tému ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL A PORUCHY PRÍJMU POTRAVY

     • Dňa 5.6.2023 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili prednášky zameranej na zdravý životný štýl a poruchy príjmu potravy.

      V rámci prevencie porúch príjmu potravy sa ukazuje významnosť predchádzania rozvoja nebezpečných postojov a návykov, ako ich neskoršia snaha o zmenu. Potrebné je vystríhať pred nevhodnými stravovacími návykmi a nebezpečnými stratégiami kontroly telesnej hmotnosti, ako sú diéty, hladovky, zvracanie a iné, nestačí iba varovať pred týmito ochoreniami.

      Medzi hlavné ciele v oblasti prevencie porúch príjmu potravy patrí zdravé stravovanie, minimalizovanie rizík diét, eliminovanie vplyvu médií a kultúrnych stereotypov voči fyzickému vzhľadu a telesnej hmotnosti a poznanie hraníc primeranej športovej aktivity. Novým trendom pri prevencii je ovplyvnenie nielen jedinca, ale aj rodiny a školského prostredia.

      Prednášku organizovali učiteľky odboru asistent výživy, prednášala Mgr. Petra Jantošíková. Žiaci sa dozvedeli o základoch zdravého životného štýlu  -  zdravej stravy, pitného režimu, pohybu, spánku a dôležitosti rovnováhy vo všetkých aspektoch života. Druhá časť prednášky sa týkala situácie, kedy je rovnováha narušená a vyvinie sa porucha príjmu potravy, ako je mentálna anorexia, bulímia, ortorexia a bigorexia. V prednáške sa dozvedeli aké sú príznaky a následky týchto ochorení, aký majú dopad na kvalitu života.

      Ing. Martina Paučová, Mgr. Petra Jantošíková, Ing. Lucia Špiláková

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Dnes sa naši maturanti rozleteli do sveta, v rukách maturitné vysvedčenie a v hlave plno očakávaní a elánu.

      Prajeme Vám, aby sa vám v živote darilo a dúfame, že budete radi spomínať na strednú školu, v ktorej ste prežili krásne štyri roky...

     • Vyhodnotenie zbierky Dni nezábudky Ligy za duševné zdravie SR

     • Liga za duševné zdravie SR na slávnostnom koncerte odovzdala ceny za aktívnu prácu v oblasti duševného zdravia. Naša škola získala cenu za úspešnosť v celoslovenskej zbierke Dni nezábudky za vyzbieranú sumu 3 586,65 .

      Všetkým dobrovoľníkom našej školy ďakujeme za aktívnu činnosť, ďakujeme všetkým, ktorí zbierku finančne  podporili.

       

      Nálepka na stenu pre deti Malá nezábudka | Gario.sk Nálepka na stenu pre deti Malá nezábudka | Gario.sk 

       

      ĎAKUJEME !                                   

      OZ zdravotnícke vzdelávanie pri SZŠ v Žiline

     • ISIC - obnovte si platnosť

     • Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

      Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

      1. Zakúpte si známku ISIC

      2. Ak chcete využívať kartu ako dopravnú kartu v MHD, SAD a ZSSK - predĺžte si platnosť preukazu v doprave študenta

      viac na: isic_2023(stiahnuť vo verzii pdf)

     • Ahojte všetci šikovnici

     • Celpo - zdravá výživa - POZOR SÚŤAŽ ❗️ Milí naši priaznivci, tesne pred letnými prázdninami máme pre vás opäť súťaž, ktorá preverí znalosť našich výrobkov. Otázka znie: "Ktorý zo 4 výrobkov v

      MY-školský parlament, vyhlasujeme súťaž o logo pre naše odbory (asistent výživy, masér, zdravotnícky laborant, praktická sestra a sanitár) .

      Čo to znamená? Nakresli, ako by malo vyzerať logo tvojho odboru, odovzdaj p. Bačíkovej do 12.6.2023 a v prípade, že práve to TVOJE bude TOP, cena ta neminie.

      Kto rozhodne? My všetci formou demokratického hlasovania cez Edupage.

      Výherné loga budú reprezentovať naše odbory a zdobiť stenu v ChillZone.

      Tešíme sa na všetky práce.

      Majte pekný deň

     • Chill Zona

     • Vďaka grantovému programu ŽSK „PODAJ MI RUKU“ školský parlament s pomocou žiakov i dobrovoľníkov vybuduje podnetné, príjemné a bezpečné školské prostredie určené primárne pre členov školského parlamentu. Tento priestor prináša zásadný prínos v činnosti školského parlamentu, podporuje nachádzanie nových riešení komunitného života  našich žiakov a výrazne zlepšuje procesy a fungovanie školského parlamentu.

      Sekundárnym cieľom je vybudovať reprezentatívny priestor na stretávanie sa žiakov s participujúcimi organizáciami, ale i umožniť triednym učiteľom a žiakom riešiť problémy v podporujúcom a podnetnom prostredí.

      Aktuálne sú ukončené niektoré etapy projektu, ako je vyčistenie a vysťahovanie objektu a zabezpečenie vybavenia miestnosti. Momentálne prebieha prípravná fáza miestnosti, žiaci s dobrovoľníkmi miestnosť vymaľovali a postupne ju pripravujú  na osadenie a umiestnenie nábytku. Zároveň bola vyhlásená súťaž o návrh pre najkrajšie logo odborov strednej zdravotníckej školy.

      O ďalších krokoch Vás budeme informovať a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

      členovia školského parlamentu

     • Medzinárodný deň mlieka a týždeň povedomia zvýšenej konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka, ktorý tento rok vyšiel 16.5. a Týždňa povedomia o zvýšenej konzumácii mlieka,  sa žiačky 1.AA zúčastnili exkurzie vo výrobni produktov z ovčieho mlieka – Tradície Kysúc v Oščadnici.

      Tento podnik spracováva len ovčie mlieko. Žiačky si vypočuli o kvalitách ovčieho mlieka, akým spôsobom sa dá  spracovať,  ale aj aké výrobky z neho môžeme získať – jogurt, jogurtový nápoj, urda, rôzne druhy syrov, bryndzu. Jednotlivé výrobky sme mali možnosť aj ochutnať.

      Ďakujeme.

      Bryndza je tradičnou slovenskou potravinou. Na území Slovenska, kde je vďaka prírodným podmienkam rozšírený chov oviec, sa jej výroba začala v 15. storočí. Následne sa pre svoju špecifickú chuť a pozitívne účinky na zdravie ľudí stala veľmi obľúbenou potravinou aj v okolitých krajinách. Od roku 2008 je bryndza označená značkou CHZO – chránené zemepisné označenie. Bryndza si zachováva všetky pôvodné zložky ovčieho mlieka. Ovčie mlieko je výživnejšie a hustejšie ako kravské. Obsahuje viac bielkovín, tuku a väčšiny biologicky aktívnych látok (vitamíny, enzýmy). Bryndza je preto veľmi dobrým zdrojom bielkovín, minerálnych látok aj vitamínov. Tiež je bohatá na množstvo probiotických baktérií a kvasiniek. Mnohé bioaktívne látky, ktoré sú aktívne len v surovom mlieku, pri výrobe tradičnej bryndze ostávajú, keďže sa vyrába bez tepelného ošetrenia .

      Ing. Špiláková

     • Prednáška – Hygiena rúk

     • V pondelok 15. 5. sa žiaci 2. AA a 2. AB  zúčastnili na prednáške o veľmi dôležitej téme – Hygiena rúk.

      Mgr. A. Fialová, PhDr. a MUDr. M. Palenicová, MPH z RÚVZ v Žiline pripravili zaujímavú prednášku o význame a správnom postupe umývania rúk. Dozvedeli sme sa, aký veľký význam má umývanie rúk, aký je rozdiel medzi umytím rúk mydlom a ich dezinfekciou.  Po skončení prednášky si žiaci postup mohli vyskúšať a overiť si jeho správnosť pod špeciálnym prístrojom, ktorý dokázal nedokonalé umytie a nečistoty ukázať.  Ďakujeme.

      Ing. Paučová

     • Spolupráca na 2.ročníku súťaže Rescue Žilina 2023

     • Naša škola v pozícii partnera súťaže spolupracuje pri organizovaní súťaže Rescue Žilina 2023 - čo je súťaž posádok First respodnerov SČK v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž sa bude tradične odohrávať v meste Žilina a poskytuje priestor pre porovnávanie zručností posádkam Červeného kríža. resp. dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú činnosť first responderov na asistenčných službách v poskytovaní prvej pomoci na územných spolkoch a majú absolvované vzdelávanie First Responder...

      Súťažiacim držíme palce.

     • Osveta o cestnej premávke

     • Žiaci III.D triedy sa zúčastnili prednášky „Osveta o cestnej premávke“, ktorá sa konala 23.5. 2023. Podujatie organizovali Ministerstvo dopravy SR, prezídium policajného zboru SR a Liga na ochranu slovenských športovcov.

      Prednáška bola založená na veľmi silnom príbehu nášho futbalistu Martina Murcka, ktorý mal vážnu dopravnú nehodu v roku 2017. Nehoda mu úplne zvrátila jeho úspešne rozbehnutú kariéru.

       Mgr. Ľubomíra Jamnická

     • Vonkajšia posilňovňa

     • Stredná zdravotnícka škola sa stala úspešným uchádzačom o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu ŽSK na rok 2023 „VRÁŤME ŠPORT DO ŠKÔL“.

      Našim cieľom je vytvoriť funkčný, atraktívny a bezpečný priestor, vhodný na realizáciu športových aktivít v exteriéri. Vybudujeme vonkajšiu posilňovňu, ktorá bude disponovať piatimi outdoorovými posilňovacími strojmi a plochou určenou na cvičenie s vlastnou váhou. Dúfame, že vybudovaním športoviska zvýšime váš záujem o pohybové aktivity, rozšírime možnosti športového vyžitia v areáli školy. Športovisko chceme sprístupniť maximálnemu počtu žiakov nielen našej školy, ale aj školám, ktoré sa nachádzajú v okolí a žiakom školského internátu.

      Na realizácii projektu participujú žiaci školského parlamentu a žiaci školy ako dobrovoľníci. Aktuálne sú ukončené niektoré etapy projektu. Potrebné terénne úpravy pred a po osadení posilňovacích strojov realizovali žiaci školského parlamentu a dobrovoľníci. Ukotvenie a osadenie strojov zabezpečil z bezpečnostných dôvodov dodávateľ. Posilňovacie stroje a ich okolie si vyžaduje ešte drobné úpravy. O termíne uvedenia športoviska do užívania vás budeme informovať.

      PhDr. Katarína Holienková