• Oznam

     • Na základe záverov z online pracovnej porady riaditeľov SŠ ŽSK vám oznamujem, že prezenčné vyučovanie žiakov všetkých ročníkov našej školy začne od pondelka 22. februára 2021. Podmienkou nástupu je pretestovanie žiakov a zamestnancov školy, u neplnoletých žiakov aj jeden zákonný zástupca. O ďalšom postupe vás budeme informovať.

      Mgr. Daniela Peclerováriaditeľka školy

     • Zverejnenie hodnotenia žiakov SZŠ ŽILINA počas mimoriadnej situácie

     • Podľa posledných  usmernení MŠVVaŠ SR je doplnená kapitola „ Všeobecné pokyny“ o body č.14 – č.23.

      Hodnotenie žiakov SZŠ ŽILINA počas mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 je aktívne v časti Škola - Dokumenty školy - Hodnotenie žiakov SZŠ počas mimoriadnej situácie 2020/21 po prihlásení sa do konta rodiča/žiaka na stránke školy

      alebo v časti Škola - Dokumenty školy - Školský poriadok po prihlásení sa do konta rodiča/žiaka na stránke školy cez https://szshlbokaza.edupage.org/login/

     • Virtuálny deň otvorených dverí

     •  www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

      Počas jedného dňa môžete spoznať destiatky vysokých škôl, prečítať si profily fakúlt, pozrieť si videá o univerzitách, dostať odpovede na časté otázky.

      So zástupcami univerzity alebo fakulty môžete komunikovať naživo, prostredníctvom interaktívneho chatu. Aký je postup: 

      1. vyberte si Váš kraj
      2. pozrite si zoznam vysokých škôl alebo fakúlt
      3. vyberte si tie, ktoré vás najviac zaujímajú
      4. po kliknutí na ktorékoľvek logo vysokej školy sa zaregistrujete a môžete si pozrieť všetky vysielania

      Vysielanie začína každý deň o 7.55. Do 13.00 sú VŠ a fakulty k dispozícií na "ŽIVÉ" odpovedanie na otázky študentov cez online chat. 

      Od 13.00 sa možnosť písania otázok cez chat uzavrie. Stále si budete môcť pozrieť videá a profily VŠ až do 24.00 hod

      Ak by ste mali ďalšie otázky, môžete ich poslať vysokým školám cez email, ktorý je uvedený vždy hore v profile danej školy.

     • OZNAM

     • Dobrý deň,na základe rozhodnutia MŠVaV SR Vám oznamujem, že od 11.01.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie.

      Predpokladaný nástup všetkých žiakov vrátane končiacich ročníkov v stredných školách vzriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bude od 25.01.2021(plánované testovanie by sa malo realizovať v termíne od 22.01. - 24.01.2021),Dátum nástupu sa môže zmeniť v závislosti od epidemiologickej situácie.V prípade aktuálnych informácii ohľadom možností testovania Vás budem informovať.

      Mgr. Peclerová, riaditeľka SZŠ Žilina

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia školy, milé žiačky a žiaci.

      V mene Strednej zdravotníckej školy by sme Vám radi poďakovali za kvalitne odvedenú prácu, zodpovedný prístup a vynaložené pracovné nasadenie v tomto roku, ktorý bol skutočne pre všetkých veľmi náročný a vyčerpávajúci.

      Prajeme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a v novom roku 2021 želáme pevné zdravie, pohodu a spokojnosť v osobnom aj pracovnom živote.

      vedenie Strednej zdravotníckej školy v Žiline

     • „Moja mobilná fotografia“- VYHODNOTENIE SÚŤAŽE !!!

     • Prvé miesto s počtom hlasov 176 Anna Mária Bieliková IV.D

      Druhé miesto s počtom hlasov 148 Simona Jakubská I.A

      Tretie miesto s počtom hlasov 94 Roman Krajčík III.B

      Víťazom srdečne blahoželám.

      Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a rovnako ďakujem hlasujúcim.

      Teším sa na Vás opäť o rok.

      Katarína Holienková

     • OZNAM

     • Rozhodnutím ministra školstva SR od pondelka 12. októbra 2020 až do odvolania prechádzajú všetky stredné školy na dištančnú formu vzdelávania.

      Vyučovanie bude prebiehať on-line podľa rozvrhu zverejnenom v elektronickej triednej knihe.

      vedenie SZŠ

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy, pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina. ktoré sa konali per rollam v dňoch  6. – 8. 10.2020

      Členmi Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline sa stávajú traja  kandidáti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov voličov v poradí:

      Skácel Róbert, MUDr., 51 r., lekár, I. B

      Škulcová Katarína, 42 r., zdravotná sestra, II. C

      Hanuliaková Eva, 36 r., archivárka, I. D

      Touto cestou všetkým ďakujeme za účasť v hlasovaní a novozvoleným členom Rady školy blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

      SZŠ Žilina

     • Oznam - voľby do Rady školy

     • Dobrý deň, voľby do Rady školy sú opäť plne funkčné, technické problémy boli vyriešené. Uzávierka volieb je posunutá na štvrtok 08.10.2020 do 18:00.

      Prosíme tých rodičov, ktorým sa nepodarilo odhlasovať včera 6.10.2020, aby zahlasovali čo najskôr. Ďakujeme.

      ----------------------------------------------------

      Všetkým rodičom bola zaslaná táto nová  informácia do Edupage, alebo do ich mailovej schránky aj s linkom na hlasovanie. V prípade, že rodičia email vo svojej emailovej schránke nebudú mať, prosíme, aby si skontrovali aj priečinky spamu, reklám alebo automatických správ a zúčasnili sa hlasovania.

      V mene volebnej komisie ďakujem.

     • Oznam

     • Dobrý deň,

      v mene volebnej komisie Vás pozývam zúčastniť sa volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina, ktoré sa konajú per rollam dňa 6. – 7.10.2020.

      V priebehu dnešného dňa bude rodičom doručený email s linkom na elektronicky realizované voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole. V prípade, že rodičia email vo svojej emailovej schránke nebudú mať, prosíme, aby si skontrovali aj priečinky spamu, reklám alebo automatických správ a zúčasnili sa hlasovania.

      Ďakujem.

      Riaditeľka Mgr. D. Peclerová

     • OZNAM

     • Rozhodnutím RÚVZ v Žiline je vyhlásená na dni od 5. októbra 2020 do 9. októbra 2020 karanténa pre celú Strednú zdravotnícku školu v Žiline. Vzhľadom k tomu, že ide o mimoriadne prerušenie vyučovania v priestoroch školy, vyučovanie bude v uvedené dni prebiehať dištančne presne podľa rozvrhu zverejneného v elektronickej triednej knihe (ETK). Vyučujúci zapisujú odučené učivo do ETK každý deň podľa rozvrhu.

      Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Žiline udeľuje žiakom 1. až 3. ročníka denného štvorročného štúdia riaditeľské voľno na štvrtok 1. októbra 2020 a piatok 2. októbra 2020.Riaditeľské voľno je udelené na základe odporúčania RÚVZ Žilina - potvrdené ochorenie COVID - 19 u jedného pedagogického zamestnanca a následné testovanie ďalších pedagogických zamestnancov.Žiaci, ktorí boli prihlásení na obed v uvedené dni, budú odhlásení z obeda vedúcou školskej jedálne.Žiaci 4. ročníka a II.X pokračujú v súvislej odbornej praxi do piatku 2. októbra 2020 vrátane.Na základe výsledkov testov vás budeme informovať o ďalšom priebehu vyučovania od pondelka 5. októbra 2020.

      Mgr. Daniela Peclerováriaditeľka školy