• Moja mobilná fotografia - rok 2022

     • Na Facebooku sa spustila súťaž "Moja mobilná fotografia - rok 2022".

      Vstúpte do galérie fotografií. Potešte sa a HLASUJTE / LAJKUJTE za najkrajšiu fotku zapojenú do súťaže "Moja mobilná fotografia". Autormi fotografií sú žiaci našej školy. Označiť môžete aj viac fotografií.

      Hlasovanie prebieha do 9.12. 2022.

      kliknite: https://www.facebook.com/szszilina.sk

     • Bedbinton

     • Dňa 18.11.2022 sa uskutočnilo finálové kolo v bedmintone zúčastnilo sa ich 10 žiačiek

      1.miesto obsadila Nina Závodská 2.E

      2.miesto obsadila Anabela Drábová 1.AB

      3.miesto obsadila Sigrid Grausová 2.AB

      Víťazkam srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže Remeková, Bučka

     • "SUPER MASÉR 2022" na SZŠ v Levoči

     • Dňa 16.11. 2022  nás reprezentovali žiaci III.B Veronika Bandžuchová, Sofia Kubáňová a Peter Gajdošík na nultom ročníku celoslovenskej súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl v masérskych zručnostiach v študijnom odbore masér - "SUPER MASÉR 2022" na SZŠ v Levoči. 

      Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: "Klasická masáž jednotlivcov" a "Synchrónna klasická masáž". Víťazom srdečne blahoželáme. Ďakujem žiakom našej školy za zodpovednú prípravu.
      PhDr. Katarína Holienková

     • Konzervatórium Žilina - prednáška

     • Žiačky II. B Linda Kolenčíková a Alexandra Kozlíková  prednášali žiakom Konzervatória. Prednáška sa uskutočnila v pondelok 14.11. 2022. Žiačky sprostredkovali  poslucháčom informácie ohľadom oporno-pohybového systému a hovorili o vplyve záťaže na organizmus. So žiakmi sa na jar uvidíme opäť pri praktických ukážkach kompenzačných cvičení.

      PhDr. Katarína Holienková

     • informatická súťaž iBobor

     • V školskom roku 2022/23  sa online informatickej súťaže iBobor na našej škole zúčastnilo 32 žiakov v kategórii Junior. Súťaž prebiehala vo štvrtok 10. novembra. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci 1. ročníka.

      Úspešní riešitelia v tejto kategórii boli: Michal Voľanský I.AB, Nikoleta Hozzová I.B a Tamara Rudincová I.AB.

      Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť úspešným riešiteľom srdečne blahoželám.

      Ing. Kubicová

     • prednáška na tému „Svet nepočujúcich.“

     • Dňa 9.11.2022 sa na  pôde  našej školy uskutočnila prednáška na tému „Svet nepočujúcich.“ Cieľom prednášky bolo poukázať na komunikáciu s ľuďmi so sluchovým postihnutím. Žiaci triedy 3.B a 

      3.E sa oboznámili so zásadami komunikácie s osobami so stratou sluchu a taktiež si  osvojili  niektoré praktické zručnosti posunkového  jazyka. Odborné a užitočné  informácie nám odprezentovala pani Mgr. et Mgr. Jana Filipová, prezidentka  Asociácie Nepočujúcich Slovenska.

      Mgr. Erika Kubová 

     • Oznam

     • Relaxačné a regeneračné centrum pri Strednej zdravotníckej škole bude 14.11. 2022 a 22.11.2022 zatvorené z dôvodu výpadku elektrickej energie.

      SZŠ

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Dňa 9. novembra 2022 sme mali možnosť navštíviť so žiakmi 4. ročníka v Dome odborov divadelné spracovanie stredoškolskej povinnej literatúry Kým kohút nezaspieva. Inscenácia bola spracovaná presne podľa pôvodnej predlohy autora Ivana Bukovčana. Pripravilo ju Slovenské filmové divadlo v rámci projektu Literatúra na doskách. Účinkujúcimi hercami v predstavení boli mladí študenti herectva.

      Hoci sa dej tejto drámy odohráva v období 2. svetovej vojny, jej odkaz: „Zachovať si svoju dôstojnosť, nezradiť druhého človeka, ale predovšetkým nezradiť človeka v sebe samom,“ je dôležitý aj dnes.

      Mgr. Zuzana Palková a vyuč. SJL

     • Florbal

     • Po dvoch rokoch pandemickej prestávky sa naše družstva predstavili na florbalových palubovkách. Najskôr si 7. novembra 2022 družstvo chlapcov vybojovalo II. miesto a len o dva dni neskôr 10. novembra 2022 sa dievčatá zaslúžili o ďalší úspech, ktorým bolo III. miesto.

      Za vzornú a úspešnú reprezentáciu našim družstvám gratulujeme.

      P. Bučka

     • Majstrovstvá školy vo florbale

     • Dňa 4.11.2022 sa uskutočnili majstrovstvá školy vo florbale. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev z toho 4 družstvá chlapcov a 10 družstiev dievčatá. 1. miesto obsadili z dievčat 3.B a z chlapcov 2.B

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za veľkú účasť a víťazom srdečne gratulujeme Bučka, Remeková

     • Kampaň Červené stužky – výtvarná súťaž

     • Aj tento rok sa naša škola zapája do šestnásteho ročníka kampane Červené stužky, ktorá prebieha od 5. septembra 2022.

      Medzi aktivity tejto kampane patrí aj výtvarná súťaž na tému: 1. DECEMBER A ČERVENÉ STUŽKY, do ktorej sa zapojilo 102 študentov prvých ročníkov v odbore praktická sestra a masér pod vedením učiteľov predmetu ZKC. Úlohou študentov bolo graficky vyjadriť svoje vlastné pochopenie zamerania tejto kampane. Počet prác z jednej školy bola obmedzená na tri, preto sa uskutočnilo školské kolo. Do výtvarnej súťaže za našu školu postúpili práce študentov:

      1. Erika Minarovská I.C PRS
      2. Eliška Zbranková I.B MAS
      3. Lucia Tichá I.C PRS

      Ďakujem všetkým študentom, ktorí zodpovedne pracovali a aj keď ich práce nepostúpili do hlavnej súťaže, budú vystavené od 1.12.2022 na nástenke, ktorá je umiestnená v chodbe pri jedálni. Ďakujem za spoluprácu a odborné vedenie kolegom, ktorí učia predmet ZKC v prvých ročníkoch v odbore praktická sestra a masér.

      PhDr. Beáta Krňanová

     • Po prvý raz na štarte.

     • Pri absencii regionálnych majstrovstiev v cezpoľnom behu sme sa rozhodli po prvý raz postaviť na štart súťaže "Beh 17. novembra". Podujatie sa uskutočnilo 3. novembra 2022 a našu školu reprezentovala štvorica chlapcov: Beháň, Kalnický, Dubec a Laco. Najúspešnejším z našich bežcov bol Jakub Beháň na 8. mieste.
      Za úspešnú reprezentáciu školy našim bežcom gratulujeme.
      P. Bučka

     • Majstrovstvá školy v bedmintone dievčat

     • Dňa 2.11.2022 sa uskutočnili majstrovstvá školy v bedmintone dievčat, do finále, ktoré sa uskutočni koncom novembra postupujú S.Koláriková, P.Carachová, A.Drábová, J.Holbičková, T.Mešterová, E.Pačeková, L.Koniorová,  V.Bartošová, S.Grausová, N.Závodská

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme postupujúcim Remeková, Bučka

     • Slávnostné ocenenie našich žiakov

     • 27. októbra 2022 boli dvaja žiaci Strednej zdravotníckej školy, Žilina ocenení z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej za ich výnimočný prínos v oblasti umenie a kultúra a mimoriadny čin ľudskosti. Anna Sibilová reprezentovala našu školu na celoslovenskej úrovni v umelecky zameraných súťažiach, má publikačnú činnosť, je aktívnou členkou nášho školského parlamentu a aktuálne pracuje na viacerých projektoch dobrovoľníctva a práce s mladými. Roman Krajčík je bývalý absolvent školy, ale počas svojho štúdia sa aktívne zapájal do charitatívnej a dobročinnej iniciatívy. Svojím vysoko humánnym prístupom k ľuďom, svojou aktívnou prácou je príkladom pre svojich rovesníkov.

     • Online prezentácia trhu práce

     • Dňa 27.10. 2022 v rámci kariérneho poradenstva prebiehala v škole online  prezentácia trhu práce pre študentov štvrtých  ročníkov.  Prezentácia bola zameraná v prvej časti na všeobecné informácie  o budúcnosti trhu práce a druhá odborná  časť poskytla informácie o smerovaní zdravotníctva.

      Mgr. Ľubomíra Jamnická 

     • Projekt Erasmus+

     • Stredná zdravotnícka škola v Žiline prijala výzvu pridať sa k zdravému životnému štýlu a jej žiaci pripravili rôznorodé aktivity zamerané na učenie sa zdravému stravovaniu pre deti základných škôl zo šiestich európskych krajín Slovenska, Talianska, Turecka, Chorvátska, Rumunska a Severného Macedónska.

      Deti si vyskúšali pripraviť slovenské národné jedlo bryndzové halušky, naučili sa ktorý kuchynský odpad je vhodný do kompostu. So zaviazanými očami určovali potraviny pomocou zmyslov, ochutnávali a ovoniavali predložené potraviny a dozvedeli sa aj o ich zložení. Nutričnou váhou počítali zloženie potravín, naučili sa, ktoré potraviny podporujú vznik zubného kazu. Asistenti výživy zo zdravotníckej školy im pripravili aj názorné ukážky obsahu množstva energie, bielkovín, sacharidov, tukov a cholesterolu v rôznych potravinách.

      Aktivitami naplnené dopoludnie zavŕšili ochutnávkou zdravých nátierok ale aj bryndzových halušiek, ktoré si sami urobili.

      Zároveň sa žiaci zlepšili v komunikácii v anglickom jazyku, ktorý bol komunikačným jazykom. 

     • TEJPOVANIE

     • Žiaci tretieho ročníka, ktorí študujú v odbore masér mali možnosť zúčastniť sa kurzu TEJPOVANIA. Osvojili si teoretické vedomosti a praktické zručnosti na základe, ktorých sú schopní aplikovať metódu tejpovania v praxi. Naučili sa, ako pomocou pružných pások podporiť liečbu bolestivých stavov pohybového aparátu. Ďakujeme žiakom, že majú záujem si rozširovať svoje odborné kompetencie.

      Katarína Holienková a Zuzana Adámková

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Kde bolo, tam bolo...Za horami, za dolami, za lúkami rozprestierala sa krajina fantázie...

      Tento rok sme sa opäť zúčastnili celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlasuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

      Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... Naši žiaci opäť preukázali obrovskú dávku fantázie, tvorivosti a objavili v sebe umelcov.

      Sprievodným programom výroby záložiek boli rôzne aktivity: spoločnými silami sme učebňu č. 205 premenili na krajinu fantázie. Žiaci sa ocitli v ríši trpaslíkov, princezien, drakov, čarovných predmetov...V ríši, v ktorej vždy vyhráva dobro, láskavosť, tolerancia, vľúdnosť a milé slovo.

      Vyučujúce SJL sa  snažili vytvoriť atmosféru, ktorá žiakov nadchne pre čítanie kníh a naštartuje ich estetické cítenie. Žiaci svoj záväzok voči neznámemu kamarátovi z partnerskej školy čestne splnili a spolu vyrobili okolo 300 záložiek. Vďaka výmene záložiek sme nadviazali príjemnú spoluprácu so Strednou zdravotníckou školou v Dolnom Kubíne, ktorá bola tento rok našou partnerskou školou.

      Mgr. Lucia Jantošová

     • Školské majstrovstvá vo volejbale

     • Tretie ročníky pod vysokou sieťou dňa 25.10.2022 sa uskutočnilo základné kolo školských majstrovstiev vo volejbale.V turnaji tretích ročníkov zvíťazilo družstvo 3.E pred 3.B a 3.D.

      Víťazovi srdečne gratulujeme Bučka, Remeková